Procedură : 2009/2504(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0057/2009

Texte depuse :

B6-0057/2009

Dezbateri :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Voturi :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0025

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 104kWORD 60k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.182
 
B6‑0057/2009
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas și Feleknas Uca
privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza

Rezoluția Parlamentului European privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza 
B6‑0057/2009

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu, în special Rezoluția din 16 noiembrie 2006 privind situația din Fâșia Gaza, Rezoluția din 12 iulie 2007 privind Orientul Mijlociu, Rezoluția din 11 octombrie 2007 privind situația umanitară din Gaza și Rezoluția din 21 februarie 2008 privind situația din Fâșia Gaza,

–   având în vedere Rezoluțiile 242 (1967), 338 (1973) și 1860 din 8 ianuarie 2009 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–   având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva (1949),

–   având în vedere Declarația din 30 decembrie 2008 a Uniunii Europene privind situația din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 27 decembrie 2008 Israelul a lansat o ofensivă militară în Fâșia Gaza, cea mai importantă acțiune militară israeliană de la războiul de șase zile din 1967;

B.  întrucât, conform celor mai recente informații, operațiunea israeliană a dus, până în prezent, la moartea a aproximativ 1 000 de persoane în Gaza, printre care mulți copii și femei, făcând mii de răniți și provocând distrugerea caselor, a școlilor și a altor infrastructuri civile importante, fapt constatat de unii deputați în Parlamentul European în cursul vizitei lor recente la Rafah;

C.  întrucât multe surse de informații afirmă că armata israeliană folosește muniții cu fosfor, cauzând răni mai grave;

D.  întrucât punctele de trecere a frontierelor înspre și dinspre Gaza au fost închise de 18 luni, iar embargoul asupra circulației persoanelor și mărfurilor a afectat viața de zi cu zi a locuitorilor și a continuat să paralizeze economia în Fâșia Gaza; întrucât politica de izolare a Fâșiei Gaza a eșuat atât din punct de vedere politic, cât și pe plan umanitar;

E.  întrucât războiul israelian și blocada asupra Fâșiei Gaza reprezintă o pedeapsă colectivă care contravine dreptului internațional umanitar; întrucât raportorul special pentru situația drepturilor omului în ceea ce privește populația palestiniană din Fâșia Gaza și Cisiordania, numit de Consiliul ONU pentru drepturile omului, a declarat că blocada împotriva Fâșiei Gaza constituie o crimă împotriva umanității;

F.  întrucât sprijinul financiar considerabil oferit de Uniunea Europeană palestinienilor a jucat un rol important în eforturile depuse pentru evitarea unei catastrofe umanitare în Fâșia Gaza și în Cisiordania, dar nu a reușit să contribuie la procesul politic; întrucât cele mai recente evenimente intervin și ca rezultat al politicii aplicate de UE și de alți actori internaționali, care în ultimele decenii nu au luat măsuri împotriva Israelului pentru încălcările continue și permanente ale dreptului internațional și ale dreptului internațional umanitar;

1.  condamnă cu fermitate ofensivele masive ale forțelor aeriene și terestre israeliene într-o zonă dens populată care au drept rezultat un număr din ce în ce mai mare de victime din rândul populației civile și distrugerea considerabilă a infrastructurilor civile;

2.  își exprimă simpatia față de populația civilă afectată de violențele din Gaza; deplânge profund faptul că au fost lovite și ținte civile și obiective ale ONU;

3.  solicită o încetare a focului imediată și de lungă durată, care să fie respectată și să conducă la retragerea completă a tuturor forțelor israeliene de ocupație din Fâșia Gaza, precum și negocierea unui armistițiu ce ar trebui să fie garantat printr-un mecanism creat de comunitatea internațională cuprinzând o forță multinațională de protecție;

4.  salută adoptarea Rezoluției nr. 1860 a Consiliului de Securitate al ONU din 8 ianuarie 2009,

5.  invită Consiliul și statele membre ale UE să exercite presiuni pentru punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și pentru încetarea violențelor; îndeamnă statele membre să nu mai furnizeze arme Israelului;

6.  condamnă atacurile cu rachete ale Hamas asupra civililor israelieni; își exprimă simpatia față de populația civilă israeliană afectată de violențe; solicită Hamas să înceteze atacurile cu rachete și să își asume responsabilitățile ce îi revin, angajându-se într-un proces politic;

7.  evidențiază importanța deosebită a intensificării eforturilor în vederea unei reconcilieri interpalestiniene și subliniază, în acest sens, necesitatea unei legături geografice permanente între Fâșia Gaza și Cisiordania, precum și a reunificării politice pașnice și durabile a acestor teritorii;

8.  își reafirmă poziția conform căreia conflictul israelo-palestinian nu poate fi soluționat prin mijloace militare; salută, prin urmare, toate acțiunile diplomatice întreprinse; invită Consiliul să depună toate eforturile pentru a revitaliza Cvartetul și pentru a facilita negocierile dintre toate părțile implicate;

9.  subliniază că acțiunea militară israeliană distruge în mod ireversibil procesul de la Annapolis, pune în pericol toate realizările limitate și speranțele rămase privind negocierea unei soluții cuprinzătoare a conflictului pe termen mediu;

10.  subliniază faptul că actuala criză poate fi dezamorsată în mod real doar prin negocieri oneste, retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967 și o soluționare finală, justă și durabilă a conflictului israelo-palestinian, singura soluție fiind crearea a două state, care implică crearea unui stat palestinian pe baza frontierelor din 1967 și având drept capitală Ierusalimul de Est, și un acord general pentru toți refugiații palestinieni pe baza Rezoluției nr. 194 a Adunării Generale a ONU;

11.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la soarta și siguranța celor 1,5 milioane de palestinieni blocați în Gaza fără nicio posibilitate de a părăsi Fâșia; consideră că o încetare zilnică a bombardamentelor timp de trei ore este insuficientă pentru a face față catastrofei umanitare actuale, care poate fi soluționată doar printr-o încetare a focului imediată și durabilă; subliniază că actuala criză a agravat situația creată de blocada asupra Fâșiei Gaza impusă de autoritățile israeliene începând din 2007;

12.  invită autoritățile israeliene să permită livrarea de alimente, ajutoare medicale de urgență și combustibil în Fâșia Gaza prin deschiderea punctelor de trecere a frontierelor și prin încetarea blocadei; solicită în special autorităților egiptene să facă tot posibilul pentru a deschide punctul de trecere a frontierei de la Rafah, pentru a permite plecarea refugiaților și a populației civile și livrarea de ajutoare umanitare;

13.  consideră că reluarea imediată a aplicării Acordului privind circulația și accesul (ACA) și a Principiilor convenite pentru punctul de trecere a frontierei de la Rafah, încheiate în septembrie 2005 între Israel și Autoritatea Palestiniană ca urmare a dezangajării unilaterale a Israelului din Fâșia Gaza, trebuie să fie garantată fără nicio restricție și invită Consiliul să reia Misiunea UE de monitorizare de la Rafah;

14.  critică vehement decizia autorităților israeliene de a nu permite accesul jurnaliștilor în Fâșia Gaza și de a permite doar accesul unui număr limitat de convoaie umanitare; solicită ca observatorilor internaționali să li se acorde accesul liber și nerestricționat pentru a permite anchetarea infracțiunilor comise înainte și în timpul ofensivei militare;

15.  subliniază eșecul politicii aplicate de UE și de alți actori internaționali de a nu lua măsuri împotriva Israelului pentru încălcarea dreptului internațional și a dreptului internațional umanitar; invită Consiliul, statele membre și Comisia să tragă în sfârșit concluziile ce decurg din această situație;

16.  consideră că atacurile israeliene din Gaza contravin dispozițiilor acordului de asociere UE-Israel, în special celor referitoare la clauza drepturilor omului, care este considerată din punct de vedere juridic un element esențial al acordului; consideră că, în lumina evenimentelor recente, Acordul de Asociere UE-Israel ar trebui suspendat, în conformitate cu articolul 2 din acord;

17.  reafirmă că dezvoltarea relațiilor dintre UE și Israel trebuie să fie strict condiționată de respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar, de încetarea crizei umanitare din Gaza și Teritoriile Palestiniene Ocupate, de asumarea unui angajament real în vederea încheierii unui acord de pace cuprinzător, precum și de punerea integrală în aplicare a Acordului de asociere interimar CE-OEP; invită Consiliul și Comisia să oprească imediat procesul de intensificare a relațiilor dintre UE și Israel;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, trimisului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernului israelian, Knessetului, precum și guvernului și parlamentului egiptean.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate