Predlog resolucije - B6-0058/2009Predlog resolucije
B6-0058/2009

PREDLOG RESOLUCIJE

12. 1. 2009

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlaga Annemie Neyts-Uyttebroeck
v imenu skupine ALDE
o razmerah v Gazi

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0051/2009

Postopek : 2009/2504(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0058/2009
Predložena besedila :
B6-0058/2009
Sprejeta besedila :

B6‑0058/2009

Resolucija Evropskega parlamenta   o razmerah v Gazi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti resolucij z dne 16. novembra 2006 o razmerah v Gazi, 12. julija 2007 o razmerah na Bližnjem vzhodu, 11. oktobra 2007 o humanitarnih razmerah v Gazi in 21. februarja 2008 o razmerah v Gazi,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1860 z dne 8. januarja 2009,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije (1949),

–  ob upoštevanju izjave Evropske unije z dne 30. decembra 2008 o razmerah na Bližnjem vzhodu,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je Izrael 27. decembra začel z vojaško ofenzivo na Gazo, imenovano operacija „Liti svinec“ (angl. Cast Lead), s katero je odgovoril na ponovne raketne napade na civilne cilje, od kar je Hamas prevzel nadzor nad ožino in po kršitvi prekinitve ognja

B.  ker je prebivalstvo Gaze od leta 2006 trpelo zaradi izraelske blokade pretoka ljudi in blaga, tudi večine zdravil, hrane in goriva,

C.   ker je po najnovejših poročanjih v izraelski ofenzivi v Gazi do sedaj umrlo približno tisoč ljudi, med njimi stotine žensk in otrok, na tisoče je bilo ranjenih, uničene so bile hiše, šole in druga pomembna civilna infrastruktura,

D.  ker je politika osamitve Gaze neuspešna tako na politični kot na humanitarni ravni; ker gre pri embargu proti Gazi za skupinsko kaznovanje, kar predstavlja kršitev mednarodnega humanitarnega prava;

E.  ker ima obsežna finančna pomoč Evropske unije Palestincem pomembno vlogo pri preprečevanju humanitarne katastrofe v Gazi in na Zahodnem bregu, ker Evropska unija še naprej zagotavlja humanitarno pomoč prebivalstvu, tudi prek agencije Združenih narodov za delo in pomoč, in neposredno denarno pomoč zaposlenim pri palestinskih oblasteh v Gazi prek finančnega mehanizma EU PEGASE ter drugih mednarodnih instrumentov za pomoč na palestinskem ozemlju,

1.  pozdravlja sprejetje resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št 1860 z dne 8. januarja 2009 in obžaluje, da niti Izrael niti Hamas nista upoštevala poziva Združenih narodov za prekinitev sovražnosti; zato poziva Izrael in Hamas, naj takoj ukrepata za prekinitev z ognjem, naj se prenehajo vsi raketni napadi na Izrael, ter naj Izrael nemudoma umakne svoje sile iz Gaze;

2.  je prepričan, da krize ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi in opozarja, da bi lahko nadaljevanje operacije samo poslabšalo že tako hudo trpljenje civilnega prebivalstva ter poglobilo krizo varnosti v regiji;

3.  izraža pretresenost ob trpljenju civilnega prebivalstva v Gazi zaradi pretirane uporabe sile izraelske vojske; obsoja zlasti napade na civilne cilje in na točke Združenih narodov ter izraža sočutje do civilnega prebivalstva v Gazi in na jugu Izraela, ki trpi zaradi nasilja;

4.  meni, da je vodstvo Hamasa prav tako odgovorno za tragično usodo civilnega prebivalstva v Gazi, saj še dalje izziva Izrael z raketnimi napadi na civilne cilje;

5.  poziva Svet, naj poveča pritisk, da bi se nasilje prenehalo, spodbuja dosedanja diplomatska prizadevanja mednarodne skupnosti, tudi Egipta in Francije, ter poziva k pogajanjem za premirje, ki bi ga zagotovil mehanizem mednarodne skupnosti, ki bi vključeval namestitev mednarodnih sil;

6.  poziva k organizaciji mednarodne konference pod pokroviteljstvom četverice, na kateri bi sodelovali vsi regionalni akterji, in ki bi temeljila na predhodnem sporazumu, ki so ga sklenili Izrael, palestinske oblasti in pobuda Arabske lige;

7.  poziva Izrael, naj spoštuje obveznosti iz mednarodnega prava, tudi mednarodnega humanitarnega prava, Hamas pa, preneha z raketnimi napadi ter uresniči svoje obveznosti tako, da se bo posvetil političnemu procesu za oživitev medpalestinskega dialoga, in prispeval k tekočim pogajanjem;

8.  odločno zahteva, naj izraelski organi dovolijo, da se hrana, nujna medicinska pomoč in gorivo dostavijo v Gazo prek prehodnih točk in z odpravo blokade; poziva izraelske oblasti, naj mednarodnim medijem omogočijo spremljanje dogodkov na kraju samem;

9.  se strinja, da je treba v skladu z zahtevami resolucije št. 1860 Varnostnega sveta Združenih narodov nujno poskrbeti za dogovore in zagotovila v Gazi, da bi se zagotovilo trajno prenehanje ognja in zagotovila ponovna otvoritev prehodnih točk, kar bi preprečilo nezakonito trgovanje z orožjem in strelivom;

10.  poziva Svet in Komisijo ter druge mednarodne donatorje, naj v sodelovanju z Združenimi narodi in nevladnimi organizacijami priskrbijo ustrezno pomoč za postopno obnavljanje gospodarstva v ožini in ponovno vzpostavitev dostojnih življenjskih razmer Palestincev, zlasti mladih;

11.  znova poudarja, da morajo biti tesnejši politični odnosi med EU in Izraelom strogo pogojevani s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava, sprejetjem resničnih zavez splošnemu mirovnemu sporazumu, končanju humanitarne krize v Gazi in zasedenemu palestinskemu ozemlju ter spoštovanju doslednega izvajanja začasnega pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo; meni, da se odobritev ne more izdati, dokler bodo razmere izredne;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi in knesetu ter egiptovski vladi in parlamentu.