Procedură : 2009/2504(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0059/2009

Texte depuse :

B6-0059/2009

Dezbateri :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Voturi :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0025

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 109kWORD 57k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.184
 
B6-0059/2009
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki și Marcin Libicki
în numele Grupului UEN
privind situația din Fâșia Gaza

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Fâșia Gaza 
B6‑0059/2009

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu și, în special, Rezoluția din 16 noiembrie 2006 privind situația din Fâșia Gaza, Rezoluția din 12 iulie 2007 privind Orientul Mijlociu, Rezoluția din 11 octombrie 2007 privind situația umanitară din Gaza și Rezoluția din 21 februarie 2008 privind situația din Fâșia Gaza,

–  - având în vedere Rezoluțiile 242 (1967), 338 (1973) și 1860 (8 ianuarie 2009) ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere cea de-a 4-a Convenție de la Geneva (1949),

–  având în vedere Declarația din 30 decembrie 2008 a Uniunii Europene privind situația din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 27 decembrie 2009 Israel a lansat o ofensivă militară în Gaza, ca răspuns la repetatele atacuri cu rachetă ale Hamas asupra sudului Israelului, ca mijloc de auto-apărare și pentru a asigura securitatea la frontiera sa sudică;

B.  întrucât Hamas a refuzat în continuu să recunoască statul Israel și a constituit, prin urmare, un serios obstacol în calea procesului de pace din Orientul Mijlociu; întrucât Hamas a decis în mod unilateral să încalce acordul de încetare a focului, în ciuda solicitărilor repetate și a sfaturilor în direcții opuse din partea țărilor arabe, sporind riscul și pericolul pentru populația israeliană ce locuiește de-a lungul frontierei sudice; întrucât Hamas a preluat controlul deplin al Fâșiei Gaza în iunie 2007, prin utilizarea violenței și a forței, ucigând numeroși membri și susținători ai Al Fatah; întrucât Hamas se află în continuare pe lista neagră a Consiliului, care cuprinde grupurile internaționale acuzate de activități teroriste;

C.  întrucât în conformitate cu cele mai recente rapoarte operațiunea Israelului a cauzat un număr mare de victime în Gaza, cele mai multe dintre ele fiind femei și copii, provocând decese, distrugând case, a școli și alte elemente importante de infrastructură civilă;

D.  întrucât punctele de trecere a frontierei înspre și dinspre Gaza sunt închise de 18 luni, iar embargoul asupra circulației persoanelor și mărfurilor a afectat viața de zi cu zi a locuitorilor și a continuat să paralizeze economia în Fâșia Gaza și întrucât politica de izolare a Fâșiei Gaza a eșuat atât pe plan politic, cât și din punct de vedere umanitar;

E.   întrucât Uniunea Europeană, mulțumită sprijinului financiar considerabil oferit palestinienilor, a jucat un rol important în evitarea unei catastrofe umanitare în Fâșia Gaza și în Cisiordania; întrucât Uniunea Europeană continuă să furnizeze, și prin intermediul UNWRA, asistență umanitară populației și subvenții directe personalului Autorității Palestiniene din Fâșia Gaza, prin intermediul mecanismului UE de finanțare PEGASE și al altor modalități de asistență internațională pentru teritoriile palestiniene;

F.  întrucât decizia conducerii politice israeliene din 7 ianuarie 2009 de a se abține de la bombardamentele asupra orașului Gaza pentru o perioadă de trei ore pe zi a creat un „cordon umanitar” pentru locuitorii orașului, însă nu poate fi considerată drept un pas serios în direcția încetării focului;

G.  întrucât activitățile profesorilor și ideologilor radicali care au legături cu frățiile musulmane continuă să constituie o sursă internă majoră de radicalism în rândul populației palestiniene din Gaza,

1.  își exprimă cea mai adâncă îngrijorare în legătură cu escaladarea crizei din Fâșia Gaza; recunoaște rolul și răspunderea pe care o poartă Hamas, care s-a opus mereu procesului de pace, însă își exprimă preocuparea în legătură cu continua escaladare militară, care provoacă sute de victime, în cea mai mare parte civili, inclusiv un mare număr de copii și femei; își exprimă solidaritatea cu populația civilă nevinovată afectată de violențele din Fâșia Gaza și din sudul Israelului;

2.  evidențiază răspunderea pe care o poartă Hamas, care a încălcat acordul de încetare a focului ce dura de șase luni, care își continuă atacurile asupra populației civile israeliene și care trebuie, prin urmare, să fie considerat răspunzător pentru situația disperată și tragică actuală a populației civile palestiniene;

3.  solicită încetarea imediată și necondiționată a focului și încheierea unui nou armistițiu, care să fie garantate printr-un mecanism instituit de comunitatea internațională, care să includă trimiterea unei forțe de securitate multinaționale ca parte a obiectivului politic de ansamblu, urmărind crearea încrederii reciproce și a unui nivel egal de securitate pentru Israel și pentru palestinieni;

4.  solicită tuturor părților să depună toate eforturile pentru a se relua și intensifica procesul de pace, urmărindu-se soluția care implică existența a două state, Israel și Palestina, ca state suverane cu granițe sigure; solicită Israelului, în acest sens, să își respecte obligațiile care îi revin în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul internațional umanitar; solicită Hamas să înceteze atacurile cu rachete și să își asume responsabilitățile ce îi revin, angajându-se într-un proces politic care să vizeze restabilirea dialogului interpalestinian și aducerea unui aport la negocierile în curs;

5.  salută adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a Rezoluției nr. 1860 din 8 ianuarie 2009 și, în pofida lipsei unui angajament din partea ambelor părți de a o pune în aplicare, invită toate părțile implicate să respecte pe deplin dispozițiile acesteia și invită Consiliul și statele membre ale UE să exercite presiuni diplomatice pentru a stopa actualele violențe;

6.   este de acord cu necesitatea instituirii de urgență a unor mecanisme și oferirii unor garanții în Gaza, astfel cum se solicită în cadrul Rezoluției nr. 1860 a Consiliului de Securitate al ONU, pentru a se menține un armistițiu durabil, inclusiv pentru a asigura redeschiderea neîntreruptă a punctelor de trecere și pentru a preveni traficul ilicit de arme și muniții;

7.  solicită cu insistență autorităților israeliene să permită livrarea de alimente, ajutoare medicale de urgență și combustibil în Fâșia Gaza prin deschiderea punctului de trecere și prin încetarea blocadei și să garanteze un flux continuu și suficient de ajutoare prin coridorul umanitar de la Rafah; îndeamnă autoritățile israeliene să permită presei internaționale să urmărească evenimentele pe teren;

8.  consideră că reluarea imediată a aplicării Acordului privind circulația și accesul (ACA) și a Principiilor convenite pentru punctul de trecere a frontierei de la Rafah (APRC), încheiate în septembrie 2005 de Israel și de Autoritatea Palestiniană ca urmare a retragerii unilaterale a Israelului din Fâșia Gaza, trebuie să fie garantate fără nicio restricție și invită Consiliul să reia Misiunea UE de monitorizare de la Rafah;

9.  își reafirmă poziția conform căreia nu există o soluție militară pentru conflictul israelo-palestinian și consideră că este timpul să se ajungă la un acord de pace durabil și cuprinzător pe baza negocierilor purtate până în prezent de ambele părți;

10.  solicită organizarea unei conferințe internaționale, promovată de Cvartet și cu participarea tuturor actorilor regionali, pe baza acordului anterior încheiat între israelieni și palestinieni și pe baza inițiativei Ligii Arabe;

11.  evidențiază importanța deosebită a intensificării eforturilor în vederea unei reconcilieri inter-palestiniene și subliniază, în acest sens, necesitatea unei legături geografice permanente între Fâșia Gaza și Cisiordania, precum și a reunificării politice durabile a acestor teritorii sub conducerea președintelui legitim, Mahmoud Abbas;

12.  este îngrijorat de serioasele consecințe pe care reizbucnirea conflictului le are asupra perspectivelor politice ale regiunii și subliniază faptul că această gravă tensiune riscă să dăuneze înțelegerii și dialogului dintre toate comunitățile din Europa;

13.  solicită ca Uniunea Europeană să joace un rol politic mai important și unificat și invită Consiliul să profite de ocazia de a coopera cu noua administrație a SUA în vederea încetării conflictului prin intermediul unui acord bazat pe soluția care implică existența a două state, oferind israelienilor și palestinienilor posibilitatea de a conviețui în pace în cadrul unor granițe sigure și recunoscute pe plan internațional și urmărind crearea unei noi structuri pașnice de securitate regională în Orientul Mijlociu;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, trimisului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernului israelian, Knessetului, precum și guvernului și parlamentului egiptean.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate