Predlog resolucije - B6-0059/2009Predlog resolucije
B6-0059/2009

  PREDLOG RESOLUCIJE

  12.1.2009

  k izjavi Sveta in Komisije
  v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
  ki ga predlagajo Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki in Marcin Libicki
  v imenu skupine UEN
  o razmerah v Gazi

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0051/2009

  Postopek : 2009/2504(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0059/2009
  Predložena besedila :
  B6-0059/2009
  Sprejeta besedila :

  B6‑0059/2009

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Gazi

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti resolucij z dne 16. novembra 2006 o razmerah v Gazi, 12. julija 2007 o razmerah na Bližnjem vzhodu, 11. oktobra 2007 o humanitarnih razmerah v Gazi in 21. februarja 2008 razmerah v Gazi,

  –  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 242 (1967), 338 (1973) in 1860 (8. januar 2008),

  –  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije (1949),

  –  ob upoštevanju izjave Evropske unije z dne 30. decembra 2008 o razmerah na Bližnjem vzhodu,

  –  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

  A.  ker se je Izrael 27. decembra 2008 z vojaško ofenzivo na območju Gaze odzval na večkratne raketne napade Hamasa na jugu Izraela v samoobrambi in da bi zagotovil varnost na svojih južnih mejah,

  B.  ker je Hamas vedno znova zavračal priznanje države Izrael in je s tem resno oviral mirovni proces na Bližnjem vzhodu; ker se je Hamas kljub nenehnim pozivom in v nasprotju z nasvetom arabskih držav enostransko odločil za prekinitev premirja in s tem nadalje ogrožal izraelsko prebivalstvo ob južni meji; ker je Hamas prevzel celotni nadzor nad Gazo z nasiljem in prisilo junija 2007, pri čemer so umrli številni pripadniki in podporniki gibanja Fatah; ker je Hamas še vedno na črnem seznamu Sveta mednarodnih skupin, obtoženih teroristične dejavnosti,

  C.  ker je po najnovejših poročilih v izraelski ofenzivi v Gazi do sedaj umrlo veliko ljudi, večinoma žensk in otrok, veliko je bilo ranjenih, uničene so bile hiše, šole in druge pomembne civilne infrastrukture,

  D.  ker so mejni prehodi za vstop v Gazo in izstop iz nje zaprti že osemnajst mesecev, omejitev gibanja ljudi in pretoka blaga pa ovira vsakdanje življenje prebivalstva in je dodatno ohromila gospodarstvo na tem območju, in ker je ta politika izolacije Gaze neuspešna tako na politični kot na humanitarni ravni,

  E.   ker ima Evropska unija z zagotavljanjem obsežne finančne pomoči Palestincem pomembno vlogo pri preprečevanju humanitarne katastrofe v Gazi in na Zahodnem bregu; ker EU še naprej zagotavlja humanitarno pomoč prebivalstvu, tudi prek agencije Združenih narodov za delo in pomoč, in neposredno denarno pomoč zaposlenim pri palestinskih oblasteh v Gazi prek finančnega mehanizma EU PEGASE in drugih mednarodnih instrumentov za pomoč palestinskim ozemljem,

  F.  ker je izraelsko politično vodstvo z odločitvijo 7. januarja 2009, da za tri ure na dan prekine obstreljevanje Gaze, omogočilo t.i. humanitarni koridor za prebivalstvo mesta, vendar tega ne moremo razumeti kot resen korak k premirju,

  G.  ker so dejavnosti radikalnih učiteljev in ideologov, povezanih z muslimanskimi bratstvi, še vedno pomemben notranji vir radikalizma med palestinskim prebivalstvom v Gazi,

  1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi izbruha krize na območju Gaze; priznava vlogo in odgovornost Hamasa, ki je vedno zavračal mirovni proces, vendar izraža tudi zaskrbljenost nad nenehnim izbruhom vojaškega nasilja, ki terja na stotine žrtev, največ civilistov, med katerimi je veliko žensk in otrok; izraža solidarnost z nedolžnim civilnim prebivalstvom v Gazi in na jugu Izraela, ki trpi zaradi nasilja;

  2.  poudarja splošno odgovornost Hamasa, ki je kršil šestmesečno prekinitev ognja in še naprej napada izraelsko civilno prebivalstvo, zato ga je tudi treba obdolžiti za tragične razmere, v katerih se je znašlo palestinsko civilno prebivalstvo;

  3.  poziva k takojšnji in brezpogojni prekinitvi ognja ter spravi na podlagi mehanizma mednarodne skupnosti, ki mora zagotoviti napotitev mednarodnih sil v okviru splošnega političnega cilja za vzpostavitev vzajemnega zaupanja in varnosti tako za Izrael kot Palestince;

  4.  poziva vse strani, naj si na načine prizadevajo za ponovno vzpostavitev in okrepitev mirovnega procesa za dosego rešitve za obe strani, in sicer samostojni državi Izrael in Palestina z utrjenimi mejami; zato poziva Izrael, naj spoštuje obveznosti iz mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava, Hamas pa, preneha z raketnimi napadi ter uresniči svoje obveznosti tako, da se bo posvetil političnemu procesu za oživitev medpalestinskega dialoga, in prispeval k tekočim pogajanjem;

  5.  pozdravlja sprejetje resolucije 1860 varnostnega sveta Združenih narodov 8. januarja 2009 ter poziva vse strani, da dosledno upoštevajo njene določbe, kljub pomanjkanju pripravljenosti z obeh strani na izvajanje te resolucije, ter poziva Svet in države članice EU, naj izvajajo diplomatski pritisk za prekinitev nasilja;

  6.   se strinja, da je treba v skladu z omenjeno resolucijo v Gazi nujno zagotoviti ureditev in zagotovila, da se doseže trajna prekinitev ognja in ponovno odprtje prehodnih točk ter prepreči ilegalna trgovina z orožjem in strelivom;

  7.  odločno poziva izraelske oblasti, da omogočijo dobavo hrane , nujne medicinske pomoči in goriva v Gazo z odprtjem prehodne točke in odpravo zapore, pa tudi da omogočijo ustrezen in neoviran prehod skozi humanitarni koridor v Rafi; poziva izraelske oblasti, da mednarodnim medijem omogočijo spremljanje dogodkov na kraju samem;

  8.   meni, da je treba brez kakršnih koli omejitev zagotoviti takojšnjo ponovno vzpostavitev sporazuma o gibanju in dostopu ter načel za mejni prehod Rafa, ki so jih septembra 2005 sprejeli Izrael in palestinske oblasti po enostranskem umiku Izraela iz območja Gaze, ter poziva Svet, naj na ta mejni prehod ponovno napoti opazovalno misijo EU;

  9.  ponovno poudarja, da izraelsko-palestinskega spora ni mogoče rešiti z vojaškim posegom, ter meni, da je nastopil čas za sprejetje trajnega in splošnega mirovnega sporazuma na podlagi pogajanj, v katerih sta doslej sodelovali obe strani;

  10.  poziva k mednarodni konferenci pod pokroviteljstvom četverice, na kateri bodo sodelovali vsi regionalni akterji, in sicer na podlagi predhodnega sporazuma, ki so ga sklenili Izrael in palestinske oblasti, ter na pobudo Arabske lige;

  11.  poudarja izreden pomen ponovnih prizadevanj za medpalestinsko spravo ter obenem poudarja, da je potrebna stalna geografska povezava med Gazo in Zahodnim bregom ter njuna mirna in trajna ponovna politična združitev pod vodstvom zakonito izvoljenega predsednika Mahmuda Abasa;

  12.  izraža zaskrbljenost nad resnim vplivanjem ponovnega izbruha spopadov na tem območju na možnosti za njihovo politično reševanje ter poudarja, da lahko ta resna trenja ogrozijo razumevanje in dialog med vsemi skupnostmi v Evropi;

  13.  poziva EU, naj nastopa s trdnejšo in enotnejšo zunanjo politiko ter poziva Svet, naj izkoristi to priložnost, da sodeluje z novo ameriško administracijo za končanje sporov s sporazumom, ki bo temeljil na rešitvah za obe strani ter bo Izraelcem in Palestincem omogočil, da živijo skupaj v miru, z varnimi in mednarodno priznanimi mejami, in da bi bila na Bližnjem vzhodu zgrajena nova mirna regionalna varnostna infrastruktura;

  14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi in knesetu ter vladi in parlamentu Egipta.