Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0112/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0112/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

9.3.2009

a B6-0014/2009 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Jan Andersson
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében
a bevándorlók által a származási országban hátrahagyott gyermekekről

Eljárás : 2009/2547(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0112/2009
Előterjesztett szövegek :
B6-0112/2009
Elfogadott szövegek :

B6‑0112/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása a bevándorlók által a származási országban hátrahagyott gyermekekről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a gyermekek jogairól szóló 1989. november 20-i ENSZ-egyezményre, különösen annak 3. és 20. cikkére,

–  tekintettel a bevándorló munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményre, különösen annak 38., 42. és 45. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a munkavállalók szabad mozgása valamennyi tagállam gazdasága számára előnyökkel jár, és elérhetővé teszi az európai munkavállalók számára a gazdasági és személyes továbbfejlődés lehetőségét,

B.  mivel e pozitív hatásokat mérsékelhetik a migráció nem kívánatos mellékhatásai, többek között a szülők másik tagállamba költözése során a származási országban maradt gyermekek hátrányos életkörülményei,

C.  mivel a munkaerő migrációja kitartóan növekedett az elmúlt évtizedek során, és jelenleg a legtöbb (64 millió) migráns munkavállaló Európában él,

D.  mivel a migráció a fejlődés elősegítésének egyik jelentős tényezője, de fennállnak megoldatlan problémák mind a származási, mind a fogadó országokban,

E.  mivel az UNICEF és a Romániai Társadalmi Alternatívák által készített tanulmány szerint 2008-ban közel 350 000 olyan gyermek élt, akinek legalább egyik szülője külföldön dolgozott, és 126 000 olyan gyermek, akinek mindkét szülőjét érintette a migráció;

F.  mivel a migráció pozitívan érintheti a származási ország háztartásait, mivel a visszautalt összegek és egyéb csatornák révén enyhíti a szegénységet és fokozza az emberi erőforrásokba fektetett tőkét,

G.  mivel azonban a más tagállamokban dolgozó szülők által hátrahagyott gyermekek számára adott esetben negatív hatásokkal is járhat, beleértve a fizikai és mentális egészség tekintetében a gyermekgondozás elhanyagolásának kockázatát és az olyan mentális egészséghez kapcsolódó hatásokat, mint a depresszió, a játékra és önfejlesztésre fordított idő elvesztése, iskolai illetve általában az oktatásban és képzésben való részvétel hiánya, alultápláltság és a gyermekek bántalmazása,

H.  mivel a szüleikkel együtt a célországba költöző migráns gyermekek életkörülményeinek és oktatásának javítására irányuló hatályos átfogó politika mellett a származási országban hátrahagyott gyermekek jelenségére nem fordítottak komoly figyelmet,

I.  mivel gyakran azért hagynak hátra gyermekeket a származási országban, mert nem rendelkeznek megfelelő tájékoztatással a célországban kínált lehetőségekről és ellátásokról,

1.  felhívja a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt a származási országban hagyott gyermekek jelenségének európai szintű felmérése érdekében és gyűjtsön uniós szintű adatokat e jelenségről;

2.  felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a szülők által a származási országban hátrahagyott gyermekek helyzetének javítása, valamint az oktatás és a társadalmi élet tekintetében ezen gyermekek normális fejlődésének biztosítása érdekében;

3.  felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre együttműködési mechanizmusokat a különélés és az áthidalandó távolság családokra, különösen gyermekekre gyakorolt hátrányos hatásainak megakadályozására;

4.  felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyabban tájékoztassák a migránsokat saját és családtagjaik jogairól a szabad mozgás, valamint a külföldre költözés és a más tagállamokban történő munkavállalás feltételeire vonatkozó nemzeti és európai szinten rendelkezésre álló információk tekintetében;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy javasolja az összes érdekelt félnek a migráns személyek és a származási országot el nem hagyó gyermekeik megsegítésére szolgáló hatályos/már meglevő/létező eszközök megfelelő alkalmazását;

6.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan vonják be a szociális partnereket és civil szervezeteket a migráns gyermekek helyzetének javítását célzó intézkedésekbe;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a szociális partnereknek.