Предложение за резолюция - B6-0140/2009Предложение за резолюция
B6-0140/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

10.3.2009

внесено съгласно член 91 от правилника
от комисията по външни работи
относно влошаващото се хуманитарно положение в Шри Ланка

Процедура : 2009/2559(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0140/2009
Внесени текстове :
B6-0140/2009
Приети текстове :

B6‑0140/2009

Резолюция на Европейския парламент относно влошаващото се хуманитарно положение в Шри Ланка

Европейският парламент,

–  като взе предвид критичното положение на приблизително 170 000 цивилни лица, намиращи се в района на бойните действия между армията на Шри Ланка и силите на Тамилските тигри за освобождение на Елам (LTTE) без достъп до най-елементарна помощ,

–  като взе предвид член 91 и член 90, параграф 4 от своя правилник,

1.  призовава за незабавно временно прекратяване на огъня от армията на Шри Ланка и LTTE, за да може цивилното население да напусне района на сраженията; осъжда проявите на насилие и сплашване от страна на LTTE, които възпрепятстват цивилните граждани да напуснат района на конфликт;

2.  призовава двете страни да зачитат нормите на международното хуманитарно право и да защитават и подпомагат цивилното население в района на сраженията, както и в зоната на безопасност;

3.  изисква да бъде предоставен достъп на международни и национални хуманитарни организации, както и на журналисти до района на сраженията;

4.  призовава правителството на Шри Ланка да сътрудничи на държави и организации за оказване на помощ, които изразяват желание и са способни да евакуират цивилни граждани;

5.  възлага на своя председател на предаде настоящата резолюция на Съвета и правителството на Шри Ланка, както и, за сведение, на Комисията.