Forslag til beslutning - B6-0140/2009Forslag til beslutning
B6-0140/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING

9.3.2009

jf. forretningsordenens artikel 91
af Udenrigsudvalget
om forværringen af den humanitære situation i Sri Lanka

Procedure : 2009/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0140/2009
Indgivne tekster :
B6-0140/2009
Vedtagne tekster :

B6‑0140/2009

Europa-Parlamentets beslutning om forværringen af den humanitære situation i Sri Lanka

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den nødsituation, som et skønnet antal på 170.000 civile befinder sig i, idet de er fanget i krigszonen mellem Sri Lankas hær og De Tamilske Tigre (LTTE) uden adgang til den mest basale hjælp,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 91 og artikel 90, stk. 4,

1.  opfordrer til en omgående midlertidig våbenhvile mellem Sri Lankas hær og LTTE for at give civilbefolkningen mulighed for at forlade krigszonen; fordømmer LTTE's vold og chikane, der forhindrer civile i at forlade konfliktområdet;

2.  opfordrer begge parter til at respektere international humanitær ret og til at beskytte og hjælpe civilbefolkningen i krigszonen såvel som i det sikre område;

3.  kræver, at såvel de internationale og nationale humanitære organisationer som journalister indrømmes adgang til krigszonen;

4.  opfordrer Sri Lankas regering til at samarbejde med lande og hjælpeorganisationer, der er villige til og i stand til at evakuere civile;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til Sri Lankas regering og til orientering til Kommissionen.