Päätöslauselmaesitys - B6-0140/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0140/2009

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  9.3.2009

  työjärjestyksen 91 artiklan mukaisesti
  ulkoasiainvaliokunta
  Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontumisesta

  Menettely : 2009/2559(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B6-0140/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B6-0140/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  B6‑0140/2009

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontumisesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon niiden noin 170 000 siviilin hätätilanteen, jotka ovat Sri Lankan armeijan ja Tamil Eelamin vapautuksen tiikereiden (LTTE) taistelualueella saamatta kaikkein perusluonteisinta apua,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 91 artiklan ja 90 artiklan 4 kohdan,

  1.  vaatii välitöntä väliaikaista tulitaukoa Sri Lankan armeijan ja LTTE:n välille, jotta siviiliväestö voisi poistua taistelualueelta; tuomitsee LTTE:n väkivaltaisuudet ja uhkailun, jotka estävät siviilejä poistumasta taistelualueelta;

  2.  kehottaa kumpaakin osapuolta noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojelemaan ja tukemaan siviiliväestöä sekä taistelualueella että turvallisella alueella;

  3.  vaatii, että kansainväliset ja kansalliset humanitaariset järjestöt ja toimittajat päästetään taistelualueelle;

  4.  kehottaa Sri Lankan hallitusta tekemään yhteistyötä sellaisten maiden ja avustusjärjestöjen kanssa, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä siviilien evakuointiin;

  5.  kehotta puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman neuvostolle, Sri Lankan hallitukselle ja tiedoksi komissiolle.