Päätöslauselmaesitys - B6-0140/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0140/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

9.3.2009

työjärjestyksen 91 artiklan mukaisesti
ulkoasiainvaliokunta
Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontumisesta

Menettely : 2009/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0140/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0140/2009
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0140/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontumisesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon niiden noin 170 000 siviilin hätätilanteen, jotka ovat Sri Lankan armeijan ja Tamil Eelamin vapautuksen tiikereiden (LTTE) taistelualueella saamatta kaikkein perusluonteisinta apua,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 91 artiklan ja 90 artiklan 4 kohdan,

1.  vaatii välitöntä väliaikaista tulitaukoa Sri Lankan armeijan ja LTTE:n välille, jotta siviiliväestö voisi poistua taistelualueelta; tuomitsee LTTE:n väkivaltaisuudet ja uhkailun, jotka estävät siviilejä poistumasta taistelualueelta;

2.  kehottaa kumpaakin osapuolta noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojelemaan ja tukemaan siviiliväestöä sekä taistelualueella että turvallisella alueella;

3.  vaatii, että kansainväliset ja kansalliset humanitaariset järjestöt ja toimittajat päästetään taistelualueelle;

4.  kehottaa Sri Lankan hallitusta tekemään yhteistyötä sellaisten maiden ja avustusjärjestöjen kanssa, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä siviilien evakuointiin;

5.  kehotta puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman neuvostolle, Sri Lankan hallitukselle ja tiedoksi komissiolle.