Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0140/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0140/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

9.3.2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnį
pateikė Užsienio reikalų komiteteas
dėl blogėjančios humanitarinės padėties Šri Lankoje

Procedūra : 2009/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0140/2009

B6‑0140/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl blogėjančios humanitarinės padėties Šri Lankoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ypatingąją padėtį, t. y. į tai, kad maždaug 170 000 civilių įkalinta Šri Lankos armijos ir grupuotės „Tamil Elamo išlaisvinimo tigrai“ (angl. LTTE) mūšio zonoje ir kad jiems neprieinama net pagrindinė pagalba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnį ir į 90 straipsnio 4 dalį,

1.  ragina Šri Lankos armiją ir LTTE nedelsiant laikinai nutraukti ugnį ir leisti civiliams gyventojams palikti kovos zoną; smerkia LTTE smurtą ir gąsdinimus, dėl kurių civiliams užkirstas kelias palikti konflikto zoną;

2.  ragina abi šalis gerbti tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas ir saugoti kovos zonoje atsidūrusius ir saugioje zonoje likusius civilius gyventojus bei jiems padėti;

3.  reikalauja užtikrinti prieigą į kovos zoną tarptautinių ir nacionalinių humanitarinių organizacijų atstovams ir žurnalistams;

4.  ragina Šri Lankos Vyriausybę bendradarbiauti su šalimis ir pagalbos organizacijomis, kurios norėtų ir galėtų evakuoti civilius;

5.  paveda Primininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Šri Lankos Vyriausybei, taip pat Komisijai susipažinti.