Rezolūcijas priekšlikums - B6-0140/2009Rezolūcijas priekšlikums
B6-0140/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

9.3.2009

Ievērojot Reglamenta 91. pantu,
iesniegusi Ārlietu komiteja
par humanitārās situācijas pasliktināšanos Šrilankā

Procedūra : 2009/2559(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0140/2009

B6‑0140/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitārās situācijas pasliktināšanos Šrilankā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ārkārtas situāciju, kurā aptuveni 170 000 civiliedzīvotāju nespēj izkļūt no kaujas darbības zonas starp Šrilankas armiju un Tamilas tīģeru atbrīvošanas (LTTE) spēkiem, un kuriem nav pieejama nekāda palīdzība,

–  ņemot vērā Reglamenta 91. pantu un 90. panta 4. daļu,

1.  pieprasa Šrilankas armijai un LTTE nekavējoties uz laiku pārtraukt uguni, lai atļautu civiliedzīvotājiem pamest frontes joslu; nosoda LTTE vardarbību un veikto iebiedēšanu, kuras dēļ civiliedzīvotāji nevar pamest konflikta teritoriju;

2.  aicina abas puses ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un aizsargāt civiliedzīvotājus, kā arī palīdzēt viņiem gan frontes joslā gan arī drošā teritorijā;

3.  pieprasa ielaist frontes joslā starptautiskās un vietējās humanitārās organizācijas, kā arī žurnālistus;

4.  aicina Šrilankas valdību sadarboties ar valstīm un palīdzības organizācijām, kuras vēlas un ir spējīgas evakuēt civiliedzīvotājus;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Šrilankas valdībai un informēšanas nolūkā Komisijai.