Projekt rezolucji - B6-0140/2009Projekt rezolucji
B6-0140/2009

PROJEKT REZOLUCJI

9.3.2009

projekt zgodnie z art. 91 Regulaminu
złożyła Komisja Spraw Zagranicznych
w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance

Procedura : 2009/2559(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0140/2009

B6‑0140/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance

Parlament Europejski,

–  uwzględniając krytyczną sytuację szacowanych na 170 tys. cywilów uwięzionych w rejonie walk między armią lankijską a siłami Tygrysów Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (LTTE), pozbawionych dostępu do najbardziej podstawowej pomocy,

–  uwzględniając art. 91 oraz art. 90 ust. 4 Regulaminu,

1.  wzywa do natychmiastowego, przejściowego zawieszenia broni przez armię lankijską i siły LTTE w celu umożliwienia ludności cywilnej opuszczenia terenów walk; potępia siły LTTS za przemoc i zastraszanie cywilów, co powstrzymuje ich przed opuszczeniem rejonów objętych konfliktem;

2.  wzywa obydwie strony konfliktu do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz do ochrony i wspierania ludności cywilnej w rejonie walk oraz w strefie bezpieczeństwa;

3.  wzywa do zagwarantowania dostępu do rejonu walk organizacjom humanitarnym oraz dziennikarzom;

4.  wzywa rząd Sri Lanki do współpracy krajami i organizacjami humanitarnymi, które chcą i mogą ewakuować ludność cywilną;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządowi Sri Lanki, jak również do wglądu Komisji.