Förslag till resolution - B6-0140/2009Förslag till resolution
B6-0140/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

9.3.2009

i enlighet med artikel 91 i arbetsordningen
från utskottet för utrikesfrågor
om försämringen av den humanitära situationen i Sri Lanka

Förfarande : 2009/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0140/2009
Ingivna texter :
B6-0140/2009
Antagna texter :

B6‑0140/2009

Europaparlamentets resolution om försämringen av den humanitära situationen i Sri Lanka

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av nödsituationen för de cirka 170 000 civila som är fast i stridsområdet mellan Sri Lankas armé och de tamilska tigrarna (LTTE) och saknar tillgång till de mest grundläggande förnödenheter,

–  med beaktande av artikel 91 och artikel 90.4 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet kräver omedelbart en tillfällig vapenvila mellan Sri Lankas armé och LTTE så att den civila befolkningen kan lämna stridsområdet. Parlamentet fördömer LTTE:s våldshandlingar och hotelser, som förhindrar civila från att lämna konfliktområdet.

2.  Europaparlamentet uppmanar de bägge sidorna att respektera internationell humanitär rätt och att skydda och bistå den civila befolkningen både i stridsområdet och i det säkra området.

3.  Europaparlamentet kräver att internationella och nationella humanitära organisationer och journalister beviljas tillträde till stridsområdet.

4.  Europaparlamentet uppmanar Sri Lankas regering att samarbeta med länder och hjälporganisationer som vill och kan evakuera de civila.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och Sri Lankas regering och, för information, till kommissionen.