Eljárás : 2009/2542(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0145/2009

Előterjesztett szövegek :

B6-0145/2009

Viták :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Szavazatok :

PV 25/03/2009 - 3.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0180

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 127kWORD 79k
16.3.2009
PE418.417
 
B6‑0145/2009
a B6–0212/2009 és B6–0211/2009 számú, szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Daniel Caspary
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében
az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodásról

 
B6‑0145/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodásról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Cancúnban tartott ötödik Miniszteri Konferenciájáról szóló 2003. szeptember 25-i állásfoglalására(1), a dohai forduló a WTO Általános Tanácsának 2004. augusztus 1-jén hozott határozatát követő értékeléséről szóló, 2005. május 12-i állásfoglalására(2), a Kereskedelmi Világszervezet Hongkongban tartott hatodik Miniszteri Konferenciájának előkészületeiről szóló, 2005. december 1-jei állásfoglalására(3), a gazdasági partnerségi megállapodások fejlődésre gyakorolt hatásairól szóló, 2006. március 23-i állásfoglalására(4), a WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékeléséről szóló, 2006. április 4-i állásfoglalására(5), kereskedelemről és a szegénységről (a kereskedelmi politikák meghatározása a kereskedelemnek a szegénység enyhítéséhez való legnagyobb mértékű hozzájárulása érdekében) szóló 2006. június 1-jei állásfoglalására(6), a Dohai Fejlesztési Menetrendről (DFM) szóló tárgyalások felfüggesztéséről szóló 2006. szeptember 7-i állásfoglalására(7), a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló 2007. május 23-i állásfoglalására(8), a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló 2007. december 12-i állásfoglalására(9), valamint az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint a 964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2008. június 5-i állásfoglalására(10),,

–  tekintettel az egyrészről a Comore-szigetek, Madagaszkár, Mauritius, a Seychelle-szigetek, Zimbabwe és Zambia, másrészről az Európai Közösség közötti ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásra,

–  tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás),

–  tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2006. áprilisi, 2006. októberi, 2007. májusi, 2007. októberi, 2007. novemberi és 2008. májusi következtetéseire,

–  tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló 2007. október 23-i bizottsági közleményre (COM(2007)0635),

–  tekintettel az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (GATT), és különösen annak XXIV. cikkére,

–  tekintettel a WTO miniszteri konferenciája negyedik ülésének 2001. november 14-én, Dohában elfogadott miniszteri nyilatkozatára,

–  tekintettel a WTO Miniszteri Konferenciájának hatodik ülésén, 2005. december 18-án Hongkongban elfogadott miniszteri nyilatkozatra,

–  tekintettel a kereskedelemösztönző támogatással foglalkozó munkacsoportnak a WTO Általános Tanácsa által 2006. október 10-én elfogadott jelentésére és ajánlásaira,

–  tekintettel az ENSZ 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatára, mely a szegénység felszámolására a nemzetközi közösség által közösen kialakított kritériumokként megállapítja a millenniumi fejlesztési célkitűzéseket,

–  tekintettel a Nyolcak Csoportja által Gleneaglesben kiadott, 2005. július 8-i gleneaglesi közleményre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére, összefüggésben 103. cikkének (2) bekezdésével,

A.  mivel az Európai Uniónak az AKCS-országokkal 2007. december 31-éig fenntartott korábbi kereskedelmi kapcsolata – amely az utóbbiaknak nem kölcsönös alapon biztosított preferenciális hozzáférést az EU piacaihoz – nem felelt meg a WTO szabályainak,

B.  mivel a gazdasági partnerségi megállapodások olyan, a WTO szabályaival összeegyeztethető megállapodások, amelyek célja a regionális integráció támogatása és az AKCS-gazdaságok világgazdaságba történő fokozatos integrálásának előmozdítása, ekként segítve elő fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődésüket, és hozzájárulva az AKCS-országokban a szegénység és a betegségek felszámolására irányuló általános erőfeszítésekhez,

C.  mivel a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság azt jelenti, hogy a fejlődő világ számára a méltányos és fejlesztésbarát kereskedelempolitika fontosabb lesz, mint korábban bármikor,

D.  mivel a kereskedelmi kedvezmények korábbi rendszerei nem tudtak hozzájárulni ezen országok gazdasági helyzetének lényeges mértékű javításához,

E.  mivel az „ideiglenes” gazdasági partnerségi megállapodások olyan árukereskedelmi megállapodások, amelyek az AKCS-országok és az Európai Unió közötti kereskedelem megszakadásának megelőzésére irányulnak,

F.  mivel az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodások teljes mértékben önálló, a WTO szabályaival összeegyeztethető nemzetközi megállapodások, és a teljes körű gazdasági partnerségi megállapodások irányába mutató folyamat első lépésének tekinthetők,

G.  mivel az Európai Unió az AKCS-országok részére a rizs (2010) és a cukor (2015) kivételével az első évtől kezdve 100 százalékban kvóta- és vámmentes hozzáférést kínál az EU piacaihoz,

H.  mivel a kapacitási szintek az AKCS-országok és az Európai Unió között jelentősen eltérnek,

I.  mivel korlátozott a verseny az EU és az AKCS-országok között, hiszen az EU kivitele jórészt olyan árukból áll, amelyeket az AKCS-országok nem állítanak elő, de amelyekre a közvetlen fogyasztáshoz vagy a belföldi ipar alapanyagaként szükségük van,

J.  mivel a kereskedelem liberalizációja bizonyítottan elősegíti a piac sokszínűségét, a gazdasági növekedést és a fejlődést,

K.  mivel a gazdasági partnerségi megállapodásokról folytatott tárgyalások során néhány AKCS-ország kérte a legnagyobb kedvezmény záradékának felvételét, amely rendes, megkülönböztetéstől mentes tarifát állapít meg az áruk behozatalára, annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi exportőr a legnagyobb kedvezményben részesülő exportőrt megillető bánásmód alá essen,

L.  mivel az AKCS-országokkal lezárultak a továbbfejlesztett származási szabályokról szóló tárgyalások, amelyek megfelelő, az országok korlátozott kapacitási szintjét tekintetbe vevő végrehajtás esetén jelentős előnyöket nyújthatnak az AKCS-országok számára,

M.  mivel a továbbfejlesztett kereskedelmi szabályok mellé a kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtás fokozottabb támogatásának kell társulnia,

N.  mivel a kereskedelemösztönző támogatás célja a fejlődő országok kapacitásainak támogatása annak érdekében, hogy kihasználhassák az új kereskedelmi lehetőségek előnyeit,

O.  mivel a GPM elkerülhetetlenül megszabja az AKCS-országok és más kereskedelmi partnerek között a jövőben létrejövő megállapodások, valamint a térség által a tárgyalásokon képviselt álláspont hatályát és tartalmát,

P.  mivel az AKCS-országok kelet- és dél-afrikai csoportja (KDA) 11 államból áll, amelyek nagymértékben eltérnek egymástól a méret és a GDP tekintetében a régióban,

Q.  mivel a KDA kelet- és dél-afrikai csoportja 5 államból áll, összesen 33,5 millió lakossal, és az államok méreteikben és jellegükben eltérőek, a legnagyobb állam, Madagaszkár lakossága 250-szer akkora, mint a legkisebb államé, a Seychelle-szigeteké,

R.  mivel a KDA-régiót, amelyet a Kelet-Afrikai Közösség (KAK) csoportjára és a KDA csoportjára osztottak, akkor lehet egyesíteni, amikor e csoportok készek erre,

1.  megerősíti azon véleményét, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások megfelelő kialakításuk esetén, és ha azokat hatékony, fejlesztésorientált politikák kísérik, lehetőséget kínálnak az AKCS–EU kereskedelmi kapcsolatok élénkítésére, előmozdítják az AKCS-országok gazdasági fejlesztését és diverzifikálását, valamint a regionális integrációt, és csökkentik a szegénységet az AKCS-országokban;

2.  hangsúlyozza, hogy ezek a megállapodások csak abban az esetben tekinthetők kielégítőnek, ha elérik az alábbi három célkitűzést: támogatást nyújtanak az AKCS-országoknak a fenntartható fejlődéshez, elősegítik a világkereskedelemben való részvételüket és megerősítik a regionális fejlődés folyamatát;

3.  hangsúlyozza, hogy e megállapodás egyik kulcsfontosságú célja, hogy a fejlesztési célok, a szegénység mérséklése és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása által hozzájáruljon a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez,

4.  elismeri az Unió és az érintett országok közötti ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás aláírásának exportőrök számára azáltal biztosított előnyeit, hogy az Unióba irányuló export esetében a cotonoui kereskedelmi szabályozás 2008. január 1-jei lejártát követően is fenntartotta a status quót, megőrizve és bővítve a KDA-államok exportlehetőségeit az EU felé, mind a teljes piaci szabályozáson, mind pedig a származási helyre vonatkozó jobb szabályozáson keresztül;

5.  elismeri az Unió és AKCS-partnerországai közötti, WTO-előírásoknak megfelelő megállapodások megkötésének fontosságát, mivel e megállapodások nélkül a köztük fennálló kereskedelmi kapcsolatainkban és az AKCS-országok fejlődésében jelentős zavarok jelentkeznek;

6.  üdvözli, hogy az Európai Közösség a KDA-országok és az Európai Unió közötti kereskedelem liberalizálásának elősegítése céljából termékeik esetében teljes mértékben vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít az Európai Unió piacához;

7.  kiemeli az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás aláírását mint a régiók, valamint e régiók összességének fenntartható növekedése irányába tett szükséges lépést, és hangsúlyozza a folyamatos tárgyalások fontosságát egy teljes körű megállapodás létrehozása érdekében, amely ösztönzi a kereskedelem, a beruházások és a regionális integráció fokozását;

8.  üdvözli az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásokon belüli átmeneti időszakok létrehozását a kis- és középvállalkozások részére annak érdekében, hogy a kkv-k igazodni tudjanak a megállapodás által előidézett változásokhoz, és sürgeti az érintett államok hatóságait, hogy továbbra is támogassák a kis- és középvállalkozások érdekeit a teljes gazdasági partnerségi megállapodás elérésére irányuló tárgyalásaik során;

9.  rámutat arra, hogy az EU és a KDA-államok gazdaságai között hatalmas egyensúlyhiány van, amelyet kizárólag szabadkereskedelmi politikákkal még részlegesen sem lehet áthidalni;

10.  sürgeti az AKCS-országokat, hogy mozdítsák elő a liberalizációs folyamatot, és ösztönzi e reformok árukereskedelmen túlra történő kiterjesztését annak érdekében, hogy a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációját is fokozzák;

11.  felhívja az Uniót, hogy nyújtson fokozott és megfelelő segítséget az AKCS-országok hatóságainak és a magánszférának egyaránt annak érdekében, hogy az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás aláírását követő gazdasági átmenet elősegítése és a gazdasági átmenet időszakában a veszélyeztetett csoportok (idősek, fogyatékkal élők, egyedülálló anyák) védelmét szolgáló intézkedések meghozatalának biztosítása érdekében;

12.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tisztázzák a kereskedelmet célzó támogatás megnövekedett költségvetésének keretein belüli vállalt elsőbbségi kiadásokból származó források jelenlegi megoszlását az AKCS-régióban;

13.  felszólít a kereskedelmet célzó támogatási források arányának korai meghatározására és biztosítására;

14.  sürgeti az érintett országokat, hogy nyújtsanak egyértelmű és átlátható tájékoztatást ezen országok gazdasági és politikai helyzetéről és fejlődéséről az Unióval folytatott együttműködés fejlesztése érdekében;

15.  sürgeti a teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásokról tárgyaló feleket, hogy maradéktalanul vegyék figyelembe a természeti erőforrásokkal való átlátható gazdálkodást, és határozzák meg a legjobb gyakorlatokat, amelyek ahhoz szükségesek, az AKCS-országok a lehető legnagyobb nyereséghez jussanak ezen erőforrások által, az esetleges pénzmosás elleni harcot is beleértve;

16.  kiemeli a régión belüli kereskedelem fontosságát és a regionális kereskedelmi kapcsolatok bővítésének szükségességét a régió fenntartható növekedésének biztosítása érdekében; hangsúlyozza a különböző regionális szervezetek közötti együttműködés és összhang fontosságát; szorgalmazza, hogy az EU és a kelet- és dél-afrikai régió országai közötti megállapodások ne legyenek ellentétben egymással, és ne akadályozzák a tágabb térség regionális integrációját;

17.  megfelelő és átlátható, egyértelmű szereppel és befolyással rendelkező ellenőrzési mechanizmusokat szorgalmaz a gazdasági partnerségi megállapodások hatásának nyomon követése érdekében az AKCS-országok nagyobb tulajdonlása és az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultáció – beleértve a civil társadalommal folytatott konzultációt is – mellett; hangsúlyozza, hogy legkésőbb az aláírás időpontjától számított öt éven belül el kell végezni a KDA-országokkal kötött ideiglenes gazdasági és partnerségi megállapodás átfogó felülvizsgálatát a megállapodás gazdasági és szociális hatásának – beleértve a végrehajtás költségeit és következményeit is – meghatározása érdekében, amely lehetővé teszi a megállapodás rendelkezéseinek módosítását és alkalmazásuk kiigazítását;

18.  fontosnak tartja, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtása során hozzanak létre egy megfelelő nyomon követési rendszert, amelyet a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, valamint a Fejlesztési Bizottság tagjaiból álló illetékes parlamenti bizottság koordinál, biztosítva az egyensúlyt az INTA-bizottság vezető szerepének fenntartása és a kereskedelmi és fejlesztési politikák átfogó következetessége között; úgy véli, hogy ennek a parlamenti bizottságnak rugalmas módon kell működnie és munkáját aktívan össze kell hangolnia az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés munkájával; úgy véli, hogy a nyomon követésnek az egyes gazdasági partnerségi megállapodások elfogadása után kell megkezdődnie;

19.  kitart amellett, hogy – a segélyezés hatékonyságáról szóló párizsi elvekkel összhangban – a segélyeket többek között az igények mentén kell kialakítani, és ennélfogva felszólítja az AKCS-t, hogy – adott esetben megfelelő EU-támogatás mellett – tegyen részletes, megalapozott javaslatokat arra vonatkozóan, hogy milyen módon és célból szükséges további GPM-vonatkozású finanszírozás, tekintettel különösen a következőkre: szabályozási keretek, védintézkedések, a kereskedelem megkönnyítése, a nemzetközi egészségügyi és növény-egészségügyi és szellemi tulajdonjogi normák teljesítése, valamint a GPM nyomon követési mechanizmusának összetétele;

20.  folytatódó támogatását fejezi ki az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok közötti átfogó gazdasági partnerségi megállapodás iránt, beleértve a szellemi tulajdonjogokról szóló tárgyalások kulcsfontosságú területét is, amely nem csak a nyugati technológiai termékekre, de a biológiai sokféleségre és a hagyományos tudásra is kiterjed;

21.  felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent a dohai fejlesztési menetrenddel (DDA) kapcsolatos tárgyalások újraindulása, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedelem liberalizálásáról szóló egyezmények továbbra is előmozdítsák a fejlődést a szegény országokban;

22.  meggyőződését fejezi ki, hogy a teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásoknak ki kell egészíteniük a DDA-ról szóló megállapodást, és nem helyettesíthetik azt;

23.  tiszteletben tartja a kereskedelem védelméről szóló, kétoldalú biztosítékokkal ellátott fejezet szükségességét és fontosságát; felhívja mindkét felet, hogy tartózkodjanak e biztosítékok indokolatlan alkalmazásától;

24.  úgy véli, hogy a teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásnak egyszerűbb és tökéletesített származási szabályokkal kell ösztönöznie a feldolgozott termékek kivitelét, különösen az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a textilipar és a mezőgazdaság;

25.  támogatja a mezőgazdasági termékek és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában megállapított, vámtarifaszám alóli kivételeket, mivel ezek elsősorban ezen országok új iparágainak vagy érzékeny termékeinek védelmére irányulnak, és emlékeztet az EU által a dohai fejlesztési forduló összefüggésében tett azon kötelezettségvállalására, hogy fokozatosan megszünteti az exporttámogatásokat;

26.  megjegyzi, hogy az EU és a KDA-régió között jelenleg zajló, az ideiglenest követően a végleges gazdasági partnerségi megállapodás kidolgozását célzó, folyamatban lévő tárgyalások menetrendje azon alapul, hogy a megállapodást 2009 végére aláírják;

27.  úgy véli, hogy különbséget kell tenni a kereskedelmi és a közszolgáltatások között; hangsúlyozza az emberek alapvető igényeit kielégítő vagy a kulturális sokszínűség megőrzésében fontos szerepet játszó közszolgáltatások fenntartásának és a tárgyalásokból történő kizárásának szükségességét;

28.  tudomásul veszi a fejlesztési együttműködésről szóló fejezet beillesztését a teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásba, amely kiterjed az árukereskedelmi együttműködésre, a kínálati oldali versenyképességre, az üzleti csereforgalom infrastruktúrájára, a szolgáltatások kereskedelmére, a kereskedelemhez kapcsolódó kérdésekre, az intézményi kapacitásfejlesztésre, valamint az adóügyi kiigazításokra; felhívja mindkét felet arra, hogy vállalt kötelezettségük értelmében a KDA-országok kapacitását figyelembe véve zárják le a versenyről és kormányzati beszerzésekről szóló tárgyalásokat;

29.  hangsúlyozza, hogy a teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásnak a Cotonoui Megállapodás 11b., 96. és 97. cikkének megfelelően a felelősségteljes kormányzásra, a politikai hivatalok átláthatóságára és az emberi jogokra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell;

30.  arra bíztatja a Bizottságot, hogy a teljes regionális gazdasági partnerségi megállapodásokra irányuló tárgyalások keretében oly módon foglalkozzon az ún. „vitás kérdésekkel”, mint a megállapodás kereskedelmi tartalma, a legnagyobb kedvezmény záradék, az exportadók, a garanciák és a származási szabályok, hogy az az EU és polgárai érdekeit szolgálja, és támogatja a fenntartható fejlődést az EU-ban és az AKCS-országokban;

31.  hangsúlyozza a teljes körű gazdasági partnerségi megállapodások fontosságát a régiók közötti kapcsolatoknak az AKCS-országok és az Európai Közösség közötti kereskedelmi megállapodások harmonizációja révén történő támogatása tekintetében;

32.  mély aggodalmát fejezi ki az emberi jogok és a demokrácia tekintetében fennálló jelenlegi zimbabwei helyzet miatt , valamint amiatt, hogy a gazdaság súlyos fenyegetést jelent az ott élő polgárok számára, és jelentősen megterheli az Unió és Zimbabwe közötti jelenlegi és jövőbeni együttműködést;

33.  üdvözli a KDA-csoportban a vámunió kidolgozását és a monetáris unió létrehozására tett törekvéseket, különös tekintettel a vállalatok számára jelentkező előnyökre, amelyek a KDA-régión belüli szabályozás összehangolása révén válnának elérhetővé nagyobb piacot, fokozottabb kereskedelmet és a méretgazdaságosság létrehozására irányuló nagyobb lehetőségeket előidézve;

34.  felhívja a tárgyaló feleket, hogy a megállapodásba vegyenek fel kötelező szabályokat a közbeszerzésre, a befektetésekre és a versenyre vonatkozóan, amelyek fokoznák a KDA-országok iránti üzletkötési és befektetési érdeklődést, mivel e szabályok a helyi fogyasztók és kormányok javát egyaránt szolgálják, mert a szabályok mindenkire vonatkozni fognak, és ezért elősegítik majd a vállalkozások és a befektetések vonzását;

35.  szorgalmazza a ratifikációs folyamat gyors lefolytatását annak érdekében, hogy a partnerországok számára késedelem nélkül elérhetőek legyenek az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás előnyei;

36.  arra bátorítja a feleket, hogy zárják le a KDA-országok és az Unió közötti teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokat, amennyiben egy ilyen megállapodás kölcsönös előnyeit mindkét fél egyértelműen elismeri;

37.  hangsúlyozza, hogy a Parlamentet teljes körűen tájékoztatni kell és be kell vonni az átmeneti tárgyalási folyamatba; kéri, hogy ez a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatandó aktív, informális háromoldalú megbeszélés formájában valósuljon meg; felkéri a Tanácsot, hogy mielőbb forduljon ez ügyben a Parlamenthez;

38.  elismeri a Chagos-szigetekről erőszakkal eltávolított és jelenleg Mauritiuson és a Seychelles-szigeteken nélkülözésben élő lakosság nehéz helyzetét, és úgy véli, hogy az Uniónak munkálkodnia kellene azon, hogy sikerüljön megoldást találni a chagosiak számára, hogy visszatérhessenek a jogosan szülőföldjüknek tekintett szigeteikre;

39.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU tagállamok és az AKCS-országok kormányainak és parlamentjeinek, az AKCS–EU Tanácsnak és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.

(1) HL C 77. E, 2004.3.26., 393. o.
(2) HL C 92. E, 2006.4.20., 397. o.
(3) HL C 285 E., 2006.11.22. 126. o.
(4) HL C 292 E., 2006.12.1., 121. o.
(5) HL C 293. E, 2006.12.2., 155. o.
(6) HL C 298. E, 2006.12.8., 261. o.
(7) HL C 305. E, 2006.12.14., 244. o.
(8) HL C 102. E, 2008.4.24., 301. o.
(9) HL C 323. E, 2008.12.18., 361. o.
(10) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0252.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat