Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0152/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0152/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

18.3.2009

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio és Antonio Mussa
az UEN képviselőcsoport nevében
az autóipar jövőjéről

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0152/2009

Eljárás : 2009/2560(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0152/2009
Előterjesztett szövegek :
B6-0152/2009
Elfogadott szövegek :

B6‑0152/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása az autóipar jövőjéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a CARS 21 magas szintű munkacsoport 2005. december 12-i ülésének következtetéseire,

–  tekintettel a „CARS 21: versenyképes autóipari szabályozási keret” című 2008. január 15-i állásfoglalására (2007/2120(INI)),

–  tekintettel az Európai Tanács 2008. október 15–16-i brüsszeli ülésének elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság „A pénzügyi válságtól a fellendülésig: európai cselekvési keret” című 2008. október 29-i közleményére (COM(2008) 706 végleges),

–  tekintettel a Bizottság „Az európai gazdasági fellendülés terve” című 2008. november 26-i közleményére (COM(2008) 800 végleges),

–  tekintettel a Versenyképességi Tanács 2009. március 5–6-i ülésének a gépjárműiparról szóló következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Európát kivételes és drámai pénzügyi és gazdasági válság sújtja és a 2009-es és 2010-es esztendőkre szóló előrejelzések riasztóak; mivel a pénzügyi piacok az első elfogadott intézkedések ellenére jelenleg nem működnek megfelelően;

B.  mivel a gépjárműipar központi jelentőségű Európa jóléte szempontjából, hiszen az EU a világ legnagyobb gépjárműgyártója, és az autóipar az iparágtól függő 12 millió munkahellyel az egyik legnagyobb nem állami munkaadó,

C.  mivel a gépjárműipar hatalmas számban alkalmaz képzett munkaerőt is, és kulcsszereplő a tudás és az újítás területén, évente több mint 20 milliárd eurót befektetve a kutatásba és fejlesztésbe,

D.  mivel a gépjárműgyártást súlyosan érinti a jelenlegi pénzügyi válság, amit az is jelez, hogy 2008 utolsó negyedévében 20%-kal csökkent az új autók forgalomba hozatala és 2008-ban 1,2 millióval visszaesett az értékesített új autók száma,

E.  mivel a gépjárműipar szorosan kapcsolódik sok más iparághoz, hiszen sok alvállalkozó és beszállító nagyon gyakran kis- és középvállalkozás, amelyeket ugyanúgy drámaian érint a pénzügyi válság, ami megsokszorozza a foglalkoztatásra jelentett kockázatokat,

F.  mivel a piacgazdaságban a válsággal való megbirkózás elsősorban az egyes vállalatok feladata, de kivételes és meghatározott esetekben indokolt, sőt nélkülözhetetlen az állami szektor közbeavatkozása az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban ebben a gazdasági válság előtt az európai gazdaság és társadalom számára kulcsfontosságú ágazatban,

G.  mivel egyes tagállamok nemzeti intézkedéseket kezdtek elfogadni az iparág támogatására, amelyek pozitív hatással jártak az autók iránti keresletre,

H.  mivel ezeket a terveket alaposan megvizsgálták a Bizottság szolgálatai, és azok teljes mértékben összhangban vannak az európai szinten hozott megfelelő intézkedésekkel és betartják az állami támogatásra vonatkozó szabályokat,

I.  mivel a Bizottság jelenleg is tárgyalásokat folytat a kereskedelem további liberalizációjáról a dohai fordulóban és az új szabadkereskedelmi megállapodásokban, különösen a Dél-Koreával kötendő szabadkereskedelmi megállapodásban, amely közvetlenül érinti a gépjárműipari ágazatot,

J.  mivel az erős protekcionista intézkedésekhez való visszatérés nem a legjobb válasz a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságra, hiszen az ellenintézkedéseket hozna magával a világpiaci versenytársak részéről, ami negatívan hatna és korlátozná a világkereskedelmet,

1.  úgy véli, hogy csak az ágazat főszereplőinek – mind a keresleti, mind a kínálati oldalon történő – teljes körű bevonásával megvalósított összehangolt európai szintű politikai fellépés képes megküzdeni a gépjárműipari ágazat nehézségeivel és oldhatja meg azokat;

2.  úgy ítéli meg, hogy ezt a gazdasági segítségnyújtási tervet a következőkre kell alapozni:

  • a)az autógyártók és beszállítók számára hitelekhez jutás biztosítása, amelynek keretében az Európai Beruházási Bank lényeges szerepet játszhat a helyreállítási projektekben,
  • b)a gépjárművek iránti kereslet élénkítése, többek között a régi autók leselejtezésére és „zöld” autók vásárlására irányuló kezdeményezések,
  • c)a Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az európai különalap teljes felhasználása révén a szerkezetátalakítás szociális hatásainak enyhítése és a szakképzett munkaerő megtartása,
  • d)különleges segítség a kutatások és befektetések számára;

3.  úgy ítéli meg, hogy a gépjárműiparnak szánt jelenlegi segélyezési intézkedések komoly és jelentős lehetőséget jelenthetnének az autóiparban még mindig jelen lévő hosszú távú strukturális problémák megoldására; ezzel összefüggésben felszólítja az ágazat különböző szereplőit, hogy javítsák és fokozzák termelési hatékonyságukat és kapacitáskihasználásukat;

4.  hangsúlyozza, hogy a finanszírozáshoz jutás és a megfelelő bankrendszerhez való visszatérés, amely végre helyreállítja a fogyasztók bizalmát, a gépjárműipar helyreállításának előfeltétele, és ezzel összefüggésben felszólítja a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot, hogy az Európai Tanács tavaszi ülésére együtt terjesszenek elő további, az iparág, és különösen az ágazatban működő kkv-k finanszírozáshoz jutásának javítását célzó alternatívákat;

5.  kiemeli, hogy a gépjárműipar is felelős a jelenlegi válság megoldásáért, és jelentős erőfeszítéseket kell tennie a helyreállítás érdekében, szem előtt tartva, hogy az állami gazdasági beavatkozás alkalmazásakor különös figyelmet kell fordítani a munkaerő érdekeire és elvárásaira;

6.  hangsúlyozza, hogy az állami gazdasági beavatkozásnak mindenkor összhangban kell állnia az EU állami támogatásra vonatkozó szabályaival és a belső piaci elvekkel, amelyek teljes körű és hatékony működése a kontinens gazdasági helyreállításának és jövőbeli növekedésének előfeltétele;

7.  megerősíti, hogy fenn kell tartani a kutatási és fejlesztési beruházások magas szintjét, különösen a tiszta technológiák területén, amelyek megerősíthetik az európai ipar versenyképességét, és pozitívan befolyásolhatják az éghajlatváltozás elleni küzdelmet;

8.  üdvözli a CARS 21 félidős felülvizsgálatára az iparág és az érintett érdekeltek bevonásával összehívott magas szintű konferencia következtetéseit, amelyek célja az új jogalkotási javaslatok előterjesztéséhez kapcsolódó integrált megközelítés megőrzése és garantálása; ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy minden lehetséges új jogalkotási kezdeményezést ezen elvekkel összhangban értékeljen;

9.  kiemeli, hogy mivel ez a globális válság a gépjárműiparban más világméretű szereplőket is érint, különösen az Egyesült Államokban, egy globális megoldáshoz a harmadik országokkal és az EU fő kereskedelmi partnereivel folytatott folyamatos többoldalú és kétoldalú párbeszédre van szükség annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az EU iparának a harmadik országok által alkalmazott protekcionista és diszkriminatív intézkedések következtében való igazságtalan büntetése;

10.  felszólítja a Bizottságot, hogy halassza el az Európai Unió és Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését, amíg nem születik kiegyensúlyozott megoldás az autóipari ágazat problémáira;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.