Eljárás : 2009/2560(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0154/2009

Előterjesztett szövegek :

B6-0154/2009

Viták :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Szavazatok :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0186

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 102kWORD 53k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.011
 
B6‑0154/2009
a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis
az ALDE képviselőcsoport nevében
az autóipar jövőjéről

 
B6‑0154/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása az autóipar jövőjéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tanács 2000. március 23–24-i lisszaboni ülésének elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel a “Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért - A lisszaboni stratégia új kezdete” című, az Európai Tanács tavaszi ülésszakához intézett 2005. februári 2-i közleményre (COM(2005)24 végleges),

–  tekintettel a CARS 21 magas szintű munkacsoport 2005. december 12-i következtetéseire, illetve a CARS21 félidős felülvizsgálatára irányuló magas szintű konferencia 2008. október 26-i következtetéseit,

–  tekintettel a „CARS 21: versenyképes autóipari szabályozási keret” című 2008. január 15-i állásfoglalására (A6-0494/2007),

–  tekintettel az Európai Tanács 2008. október 15–16-i brüsszeli ülésének elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság „A pénzügyi válságtól a fellendülésig: európai cselekvési keret” című 2008. október 29-i közleményére (COM(2008) 706 végleges),

–  tekintettel a Bizottság „Az európai gazdasági fellendülés terve” című 2008. november 26-i közleményére (COM(2008) 800 végleges),

–  tekintettel az pénzügyi válság által az autóiparra gyakorolt hatásokról szóló 2009. február 4-i tanácsi és bizottsági nyilatkozatokra,

–  tekintettel a Versenyképességi Tanács 2009. március 5–6-i ülésének a gépjárműiparról szóló következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság „Intézkedések az európai autóipar válságának kezelésére” című 2009. október 25-i közleményére (COM(2008) 104 végleges),

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Európa kivételes és mély pénzügyi és gazdasági válsággal néz szembe,

B.  mivel az európai pénzügyi piacok jelenleg nem megfelelően működnek, különös tekintettel a hitelezési tevékenységekre,

C.  mivel a gazdaság egészében a foglalkozatáshoz, innovációhoz és versenyképességhez hozzájáruló európai gazdasági kulcságazatnak minősülő európai gépjárműipart és annak beszállítóiparát különösen érinti a jelenlegi válság,

D.  mivel 2009-ben a gépjárműkereslet, és ennek következtében a gépjárműgyártás további jelentős zuhanása várható, ami elkerülhetetlenül fokozza az unióban a foglalkoztatásra és beruházásra nehezedő nyomást,

E.  mivel az európai gépjárműipari ágazat a legnagyobb K+F magánbefektető az Európai Unióban, és mivel az európai személy- és kereskedelmi gépjárművek gyártóinak a szabályozási és piaci követelmények miatt magas szinten kell tartaniuk a beruházásokat, különös tekintettel az alacsony flottakibocsátásra való áttérés biztosítására,

F.  mivel az európai gépjárműipar közvetve vagy közvetlenül 12 millió alkalmazottat foglakoztat, ami az Európai Unió munkaerő-állományának 6%-át teszi ki, és jelenleg több millió ilyen munkahely van veszélyben,

G.  mivel az európai gépjárműipar a más iparágakra és ágazatokra való áttételeződése miatt az Unió gazdaságának egyik kulcseleme, különösen a többszázezer kis- és középvállalkozás tekintetében,

H.  mivel néhány tagállam a gépjárműipart támogató nemzeti intézkedések meghozatalába kezdett,

I.  mivel a Bizottság további kereskedelmi liberalizációs tárgyalásokat folytat a dohai forduló és a dél-koreai szabadkereskedelmi megállapodás keretében,

1.  elismeri, hogy a gépjárműipar jelentős nyomás alatt áll a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság révén, amit különösen tükröz a gépjárműkereslet jelentős csökkenése, de egyúttal a túltermelési kapacitás, a hitelfinanszírozási nehézségek és a válságot megelőző strukturális problémák;

2.  mély aggodalommal veszi tudomásul, hogy számos európai szinten hozott intézkedés nem felelt meg a jelenlegi válság kihívásainak, és felhív egy valódi európai intézkedési keret létrehozására, amely magában foglalja annak meghatározását, hogy az EU és a tagállamok egyaránt milyen módon tudják meghozni a szükséges döntő jelentőségű intézkedéseket;

3.  egyre nagyobb aggodalommal veszi tudomásul, hogy a tagállamok által nemzeti szinten elfogadott rövid távú intézkedések megzavarhatják a közös piaci versenyt, hosszú távon kárt okozva a versenyképességnek, és felhívja ezért a tagállamokat annak biztosítására, hogy az intézkedések következetesek, hatékonyak és összehangoltak legyenek;

4.  sürgeti ezért a Tanácsot és a Bizottságot, hogy hangolják össze európai szinten az intézkedéseket a protekcionista lépések elkerülése és a nemzeti helyet az uniós szintű intézkedések elfogadása érdekében;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy mobilizálja minden erőforrását a válság elleni küzdelem és szükség esetén új eszközök bevezetése érdekében, illetve ezzel összefüggésben üdvözli az európai gazdasági fellendülés tervének részeként létrehozott ideiglenes állami támogatás-értékelési keretet;

6.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel, egyszerűsítsék és jelentősen növeljék meg az autóiparnak nyújtott pénzügyi támogatás mértékét, nevezetesen az EBB-n és az Európai Központi Bankon keresztül, valamint az alacsony kamatú hitelek tekintetében állami garanciák nyújtásával; úgy véli, hogy a pénzügyi támogatás, különösen hitelek révén elősegíti az új gépjárművek iránti kereslet ösztönzését, a gazdasági növekedés, a környezet és a közúti biztonság érdekében;

7.  megerősíti, hogy az uniós és nemzeti szintű politikák egyaránt hozzájárulnak a szerkezetátalakítási szakasz kezeléséhez, amely a gépjárműiparra és annak beszállítói iparára a nagyon versenyképes üzleti környezet miatt vár, és ösztönzi ezért az ágazatot, hogy társadalmilag felelősen, a társadalmi partnerekkel szorosan együttműködve hajtsanak végre ilyen kiigazításokat;

8.  ezzel összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy könnyítse meg, fejlessze és gyorsítsa fel az olyan eszközök biztosítását, mint a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap vagy a strukturális alapok;

9.  megerősíti, hogy a gépjárműiparnak folyamatos K+F programokba való beruházásokra van szüksége, amelyek a fenntartható versenyképes keret elérése érdekében a legjobb megoldást nyújtják a minőség, a biztonság és a környezetvédelem tekintetében, illetve felhívja a Bizottságot, hogy ezzel összefüggésben könnyítse meg, fejlessze és gyorsítsa fel az olyan uniós K+F és innovációs támogatási eszközök biztosítását, mint a 7. keretprogram;

10.  felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat és ajánlásokat a flottamegújítást összehangoltan ösztönző intézkedésekre, mint az öregautó-beszámítás és egyéb piaci ösztönzők, amelyek pozitívan és rövid távon hatnak a fogyasztói újautó-keresletre, illetve felhívja a Bizottságot, hogy ezzel összefüggésben kövesse nyomon a már végrehajtott nemzeti intézkedéseket a belső piac zavarainak elkerülése érdekében;

11.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy ragadja meg a lehetőséget a hatályos gépjárműadó-rendszer felülvizsgálatára az adórendszerek uniós szintű összehangolása érdekében;

12.  megerősíti a harmadik országokkal és az Unió fő kereskedelmi partnereivel a gépjárműipari ágazat jövőjéről folytatott párbeszéd és a folyamatos tárgyalások szükségességét, és felhívja ezért a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon az Unión kívüli országok, különösen az Egyesült Államok és Ázsia eseményeit, a nemzetközi szinten egyenlő feltételek biztosítása érdekében, amelynek során a globális autópiacon valamennyi fél tartózkodik a protekcionizmustól és a diszkriminatív intézkedésektől;

13.  felhívja a Bizottságot, hogy halassza el az Európai Unió és Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését, amíg a két partner meg nem egyezik a méltányos feltételekben;

14.  felhívja a Bizottságot, hogy maradéktalanul alkalmazza a szabályozás javításának elvét, és ezért végezzen mélyreható vizsgálatokat az új uniós gépjármű-jogszabályok hatásairól, különös tekintettel az új gépjárművek költségeire és az intézkedések végrehajtásához szükséges bevezetési időre; sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy a CARS21 ajánlásaival összhangban óvatosabb megközelítést alkalmazzon a szabályozás tekintetében, ezáltal jogbiztonságot és kiszámíthatóságot adva a gépjárműipari ágazatnak, valamint felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamok, a gépjárműipar és a szakszervezetek kerekasztala révén hajtsa végre CARS21 folyamat megerősítésére irányuló javaslatát;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat