Postopek : 2009/2560(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0155/2009

Predložena besedila :

B6-0155/2009

Razprave :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Glasovanja :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0186

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 101kWORD 59k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.012
 
B6‑0155/20009
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagata Martin Schulz in Robert Goebbels
v imenu skupine PSE
o prihodnosti avtomobilske industrije

Resolucija Evropskega parlamenta   o prihodnosti avtomobilske industrije 
B6‑0155/20009

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu z dne 2. februarja 2005 z naslovom „Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta - nov začetek za Lizbonsko strategijo“ (KOM(2005)0024 konč.),

–  ob upoštevanju končnega poročila skupine na visoki ravni z naslovom „CARS 21 - Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo v 21. stoletju“, izdanega leta 2006,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. februarja 2007 „Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo v 21. stoletju – stališče Komisije o končnem poročilu skupine na visoki ravni CARS 21“ (KOM(2007)0022 konč.),

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju dne 15. in 16. oktobra 2008,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. oktobra 2008 „Od finančne krize do okrevanja gospodarstva: evropski okvir za ukrepanj“ (KOM(2008)0706 konč.),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu z dne 26. novembra 2008 z naslovom „Evropski načrt za oživitev gospodarstva“ (KOM(2008)0800 končno),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta o spodbujanju okrevanja evropskega gospodarstva (KOM(2009)0114),

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008,

–  ob upoštevanju svoje resolucije s 15. januarja 2008 o CARS 21: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo (2007/2120(INI)),

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije o vplivih finančne krize na avtomobilsko industrijo z dne 4. februarja 2009,

–  ob upoštevanju zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  ob upoštevanju stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil,

–  ob upoštevanju stališča Evropskega parlamenta, sprejetega 11. marca 2009, glede evropskega načrta za oživitev gospodarstva (A6-0063/2009),

–  ob upoštevanju zaključkov srečanja evropskih ministrov za industrijo s podpredsednikom Evropske komisije Günterjem Verheugnom o razmerah v avtomobilskem sektorju 16. januarja 2009 v Bruslju,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. februarja 2009 „Odziv na krizo v evropski avtomobilski industriji“ (COM(2009)0104 konč.),

–  ob upoštevanju sklepov neformalnega srečanja Evropskega sveta 1. marca 2009,

–  ob upoštevanju sklepa srečanja Sveta za konkurenčnost (notranji trg, industrija in raziskave) 5. marca 2009,

–  ob upoštevanju statističnih podatkov o prodaji vozil v letu 2008, ki jih je nedavno (29. januarja 2009) objavilo Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je sedanja finančna in gospodarska kriza zadaja hud udarec evropskemu gospodarstvu, zlasti sektorjem, kot so avtomobilska industrija in njeni dobavitelji, ki občutijo hude ekonomske in socialne posledice krize ter njene posledice pri zaposlovanju, ki se kažejo kot brezposelnost in obsežno izplačevanje odpravnin;

B.  ker je Evropska komisija 26. novembra 2008 predstavila sveženj predlogov, v katerem je pozvala države članice in druge subjekte v Evropski uniji, zlasti Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj, naj podprejo ta novi industrijski izziv za gospodarstvo in EU v teh težkih časih, da bi se izboljšala energetska učinkovitost in ohranila obstoječa delovna mesta;

C.  ker bosta imela zakonodajna svežnja o obnovljivih virih energije in podnebju, sprejeta decembra v času francoskega predsedovanja, ključno vlogo pri spodbujanju zelenih naložb, katerih namen je varčevanje z energijo v avtomobilskem industrijskem sektorju in v drugih zadevnih sektorjih, kar bo tem sektorjem prineslo nesporne koristi;

D.  ker je avtomobilska industrija eden od najpomembnejših sektorjev v Evropski uniji, ki letno proizvede 19 milijonov vozil, in neposredno predstavlja 2,3 milijona, posredno pa več kot 10 milijonov, delovnih mest, ki so povezana predvsem z malimi in srednjimi podjetji in so pogosto visokokvalificirana delovna mesta, ki jih ne bi smeli izgubiti;

E.  ker je evropski avtomobilski sektor za evropsko gospodarstvo strateška industrija in največji zasebni vlagatelj v raziskave in razvoj v Evropski uniji ter ker morajo evropski proizvajalci osebnih in gospodarskih vozil ohraniti visoko raven vlaganj zaradi regulativnih zahtev in zahtev trga, zlasti pri zagotavljanju prehoda na vozni park z nizkimi emisijami;

F.  ker se je prodaja avtomobilov v Evropi v letu 2008 znižala za 7,8 %, v zadnjem četrtletju pa za 19,3 %, ker se je tudi število registracij gospodarskih vozil v obdobju od januarja do novembra znižalo za 7,7 %, v novembru pa kar za 30,8 %;

1.  opozarja na pomen doslednih in usklajenih pobud za evropsko avtomobilsko industrijo med državami članicami znotraj Evropske unije; poudarja, da je kriza vseevropska, torej bi se z učinkovitim usklajevanjem nacionalnih ukrepov ter jasnimi smernicami in standardi Evropske unije lahko izognili nelojalni in diskriminacijski konkurenci med državami članicami zaradi državne pomoči, kar bo celemu sektorju prineslo najboljše možne rezultate;

2.  vztraja, da morajo vse finančne ali davčne pobude podpirati in pospeševati potrebno tehnološko preoblikovanje sektorja, zlasti na področju energetske učinkovitosti motorjev in znižanja emisij, ki bo popolnoma usklajeno z nedavno sprejeto zakonodajo, tudi na področju temeljnih raziskav; Komisijo poziva, naj spremlja razmere in obvesti Evropski parlament, ko bodo pogoji izpolnjeni;

3.  opozarja, da se poleg krize sektor spopada s presežnimi zmogljivostmi, za njihovo zmanjšanje pa bo morala industrija sama, ob posvetovanju s sindikati, razviti skladno poslovno strategijo;

4.  pozdravlja proces CARS 21, ki določa dolgoročno industrijsko politiko na evropski ravni; poziva Komisijo, naj neprekinjeno izvaja, nadzoruje in pregleduje ta dolgoročni strateški načrt, da bi se zagotovila konkurenčnost evropske avtomobilske industrije v prihodnosti z namenom ohraniti trajnostno zaposlovanje v tem strateškem segmentu industrije;

5.  pozdravlja prizadevanja Evropske komisije, da bi se učinkovito politično odzvala na težave podjetja General Motors Europe in njegovih dobaviteljev z usklajevanjem prizadevanj zadevnih držav članic, vključno z organizacijo ministrskega srečanja 13. marca 2009 ter iskanjem poštene in pravične rešitve za vprašanje pravic intelektualne lastnine;

6.  poudarja ključni pomen programov za zgodnje proaktivno usposabljanje in prekvalifikacijo za delavce v tej industriji, ki jim grozi izguba delovnega mesta;

7.  poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da bodo omejitve potencialnih proizvodnih zmogljivosti in načrti za prestrukturiranje pripravljeni s celovitimi informacijami in v tesnem posvetovanju s predstavniki delavcev; v skladu s tem poudarja, da je treba sindikate polno vključiti v razprave, ki potekajo, in oblikovati načrte za podporo na nacionalni in evropski ravni; Komisijo poziva, naj v naslednjih tednih in mesecih podpira resnično evropski socialni dialog;

8.  poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi predloge o najboljši uporabi razpoložljivih evropskih sredstev za delovna mesta v okviru uravnoteženega izvajanja vseh tako imenovanih prednostnih nalog lizbonske strategije (kohezijski sklad, strukturni skladi, socialni sklad ali sklad za prilagoditev globalizaciji);

9.  zlasti poziva, naj Komisija zagotovi razpoložljiva evropska sredstva, na primer iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, za programe zgodnjega usposabljanja in prekvalifikacije delavcev, povsod kjer se uporablja omejitev delovnega časa;

10.  poziva Evropsko investicijsko banko, naj v okviru svojih nalog poskrbi, da bodo potrebna sredstva čim prej na razpolago, zlasti za podporo zelenim in trajnostnim delovnim mestom; vztraja, naj Evropska investicijska banka nameni zadostno pozornost malim in srednjim podjetjem, ki so tesno povezana z avtomobilsko industrijo, da bi ohranila dostop do posojil;

11.  poziva Svet in Komisijo, naj pospešita, poenostavita in bistveno povečata finančno podporo avtomobilski industriji, zlasti prek Evropske investicijske banke in Evropske centralne banke ter z državnimi jamstvi za posojila z nizko obrestno mero;

12.  v zvezi s tem poziva države članice, naj povečajo kapital Evropske investicijske banke, da bodo zagotovile ustreznost njene posojilne sposobnosti srednjeročnim finančnim potrebam avtomobilske industrije in po potrebi drugih industrij;

13.  poziva države članice, naj v skladu s svojimi gospodarskimi razmerami sprejmejo različne možne in začasne ukrepe za oživitev evropskega gospodarstva z ustreznimi spodbudami, na primer z nacionalnimi sistemi za razgradnjo avtomobilov, ki se lahko koristno razširijo na celotno Evropsko unijo in za katere bi morala veljati izmenjava najboljše prakse, ter ukrepe, namenjene ponovni oživitvi trga za lizing avtomobilov in tovornjakov ter s tem povezan dostop do potrošniških kreditov;

14.  poziva Svet in Komisijo, naj spodbujata mednarodni dialog z Združenimi državami Amerike in drugimi državami proizvajalkami vozil o prihodnosti svetovnega avtomobilskega sektorja, da bi se zagotovili enotni pogoji delovanja in poštena konkurenca na odprtih svetovnih trgih;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in nacionalnim parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov