Procedură : 2009/2557(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0171/2009

Texte depuse :

B6-0171/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0213

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 97kWORD 47k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0165/2009
26.3.2009
PE423.040
 
B6‑0171/2009
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Annemie Neyts-Uyttebroeck și István Szent-Iványi
în numele Grupului ALDE
referitoare la conștiința europeană și totalitarism

Rezoluția Parlamentului European referitoare la conștiința europeană și totalitarism 
B6‑0171/2009

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții cu privire la democrație și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, inclusiv Rezoluția adoptată la 12 mai 2005 referitoare la viitorul Europei la 60 de ani după cel de Al doilea război mondial(1), Rezoluția sa din 23 octombrie 2008 referitoare la comemorarea foametei deliberate - Holodomor(2), precum și Rezoluția sa din 15 ianuarie 2009 referitoare la Srebenica(3),

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât amintirile trecutului tragic al Europei trebuie păstrate vii pentru a onora victimele, a condamna criminalii și a pune bazele unei reconcilieri clădite pe adevăr și memorie;

B.  întrucât integrarea europeană a fost de la început o reacție la suferința provocată de cele două războaie mondiale și de tirania nazistă care a condus la Holocaust, precum și o reacție la expansiunea regimurilor totalitare și nedemocratice din Europa Centrală și de Est, și o modalitate de a depăși disensiunile profunde și ostilitatea din Europa prin cooperare și integrare, pentru a pune capăt războaielor și a asigura democrația în Europa;

C.  întrucât procesul integrării europene a fost încununat de succes și a condus la o Uniune Europeană care cuprinde în prezent țările din Europa Centrală și de Est care au trăit sub regimuri comuniste de la sfârșitul celui de Al doilea război mondial, până la începutul anilor 1990, și întrucât aderările anterioare ale Greciei, Spaniei și Portugaliei au ajutat la asigurarea democrației în sudul Europei,

1.  își exprimă respectul pentru toate victimele regimurilor totalitare și nedemocratice din Europa și aduce un omagiu celor care au luptat împotriva tiraniei și oprimării;

2.  își reînnoiește angajamentul privind o Europă pașnică și prosperă, întemeiată pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectarea drepturilor omului;

3.  subliniază importanța păstrării memoriei trecutului, deoarece nu există reconciliere fără memorie; își reconfirmă poziția sa solidară împotriva tuturor regimurilor totalitare, indiferent de natura lor ideologică;

4.  reamintește că cel mai recent act de genocid din Europa a avut loc la Srebenica în trecutul recent, în iulie 1995, și că este nevoie de vigilență constantă pentru a lupta împotriva ideilor și tendințelor nedemocratice, xenofobe, autoritare și totalitare;

5.  subliniază că pentru a consolida conștiința europeană a crimelor comise de regimurile totalitare și nedemocratice, trebuie păstrate dovezile documentare și mărturiile trecutului zbuciumat al Europei, deoarece nu există reconciliere fără memorie;

6.  regretă că, după 20 de ani de la prăbușirea regimurilor comuniste din Europa Centrală, accesul la documentele de relevanță personală și la cele necesare pentru cercetarea științifică este încă restricționat în mod nejustificat în anumite state membre; solicită tuturor statelor membre să depună un efort veritabil pentru a deschide arhivele, inclusiv pe cele ale fostelor servicii de securitate internă, ale poliției secrete și ale agențiilor de informații;

7.  declară că integrarea europeană, ca model de pace și de reconciliere, a fost alegerea liberă a popoarelor Europei care și-au asumat un angajament privind un viitor comun și că Uniunea Europeană poartă o răspundere specială de a promova și a menține democrația, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, nu numai în interiorul, ci și în afara Uniunii Europene;

8.  solicită Comisiei Europene și statelor membre să depună eforturi suplimentare pentru a consolida predarea istoriei europene și pentru a sublinia realizarea istorică pe care o reprezintă integrarea europeană și contrastul puternic dintre trecutul tragic și ordinea pașnică și democratică a societății din Uniunea Europeană de astăzi;

9.  își reafirmă sprijinul constant pentru o justiție internațională consolidată, prin înființarea Curții Penale Internaționale și a altor instanțe specializate;

10.  solicită declararea zilei de 23 august ca Ziua europeană a memoriei victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, care să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor candidate, guvernelor și parlamentelor țărilor asociate Uniunii Europene, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre în Consiliul Europei.

(1) Texte adoptate P6_TA(2005)0180
(2) Texte adoptate P6_TA(2008)0523
(3) Texte adoptate P6_TA(2009)0028

Aviz juridic - Politica de confidențialitate