Predlog resolucije - B6-0171/2009Predlog resolucije
B6-0171/2009

PREDLOG RESOLUCIJE

26.3.2009

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagata Annemie Neyts-Uyttebroeck in István Szent-Iványi
v imenu skupine ALDE
o evropski zavesti in totalitarizmu

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0165/2009

Postopek : 2009/2557(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0171/2009
Predložena besedila :
B6-0171/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

B6‑0171/2009

Resolucija Evropskega parlamenta   o evropski zavesti in totalitarizmu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih številnih resolucij o demokraciji in spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, vključno z resolucijo z dne 12. maja 2005 o prihodnosti Evrope šestdeset let po drugi svetovni vojni[1], resolucijo z dne 23. oktobra 2008 o spominu na žrtve namerno povzročene lakote (holodomor)[2] in resolucijo z dne 15. januarja 2009 o Srebrenici[3],

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je treba ohraniti spomin na tragično preteklost Evrope, da se počastijo žrtve, obsodijo storilci in postavijo temelji za spravo, ki bo temeljila na resnici in spominu,

B.  ker je bilo evropsko združevanje sprva odgovor na trpljenje, ki sta ga povzročili dve svetovni vojni in nacistična tiranija, ki je pripeljala do holokavsta in širjenja totalitarnih in nedemokratičnih komunističnih režimov v srednji in vzhodni Evropi, bilo pa je tudi način preseganja globokih delitev in sovražnosti v Evropi s sodelovanjem, združevanjem, končanjem vojne in zavarovanjem demokracije v Evropi,

C.   ker je bil proces evropskega združevanja uspešen in je naposled pripeljal do Evropske unije, ki združuje države srednje in vzhodne Evrope, ki so živele pod komunističnimi režimi od konca druge svetovne vojne do zgodnjih devetdesetih let, in ker je pred tem pristop Grčije, Španije in Portugalske pomagal utrditi demokracijo v južnem delu Evrope,

1.  izraža spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih režimov v Evropi in se poklanja vsem, ki so se borili proti tiraniji in zatiranju;

2.  obnavlja svojo zavezanost miroljubni in uspešni Evropi, ki temelji na vrednotah, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, načela pravne države in spoštovanje človekovih pravic;

3.  poudarja pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj brez spomina ni sprave; ponovno potrjuje svoj enotno stališče proti vsem oblikam totalitarnega vladanja, ne glede na ideološko ozadje;

4.  opozarja, da se je zadnje genocidno dejanje v Evropi zgodilo še julija 1995 v Srebrenici in da je potrebna stalna budnost v boju proti nedemokratičnim, ksenofobičnim, avtoritarnim ali totalitarnim idejam in težnjam;

5.  poudarja, da je treba za okrepitev evropske zavesti o zločinih, ki so jih zagrešili totalitarni in nedemokratični režimi, treba podpirati dokumentacijo in pričevanja o nemirni evropski preteklosti, saj brez spomina ne more biti sprave;

6.  obžaluje, da se 20 let po razpadu komunističnih režimov v srednji in vzhodni Evropi v nekaterih državah članicah še vedno neupravičeno omejuje dostop do dokumentov, ki so pomembni za posameznike in za znanstvene raziskave; poziva države članice, naj si resnično prizadevajo za odprtje arhivov, tudi arhivov nekdanjih notranjih varnostnih služb, tajne policije in obveščevalnih služb;

7.  izjavlja, da je bilo evropsko združevanje kot model miru in sprave svobodna izbira narodov Evrope, da se zavežejo skupni prihodnosti, in da je Evropska unija posebej odgovorna za spodbujanje in varovanje demokracije, spoštovanja človekovih pravic in načel pravne države, ne le v Evropski uniji ampak tudi zunaj nje;

8.  poziva Evropsko komisijo in države članice, naj si še naprej prizadevajo za krepitev pouka evropske zgodovine, ter poudarijo zgodovinski dosežek evropskega združevanja ter ostro nasprotje med tragično preteklostjo ter miroljubnim in demokratičnim družbenim redom današnje Evropske unije;

9.  ponavlja svojo dosledno podporo okrepljenemu mednarodnemu pravosodju, z ustanovitvijo mednarodnega kazenskega sodišča in drugih specializiranih sodišč;

10.  poziva k razglasitvi 23. avgusta za vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, da bomo lahko dostojanstveno in nepristransko počastili njihov spomin;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic, vladam in parlamentom držav kandidatk, vladam in parlamentom držav kandidat, pridruženih Evropski uniji ter vladam in parlamentom držav članic Sveta Evrope.