Πρόταση ψηφίσματος - B6-0249/2009Πρόταση ψηφίσματος
B6-0249/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

21.4.2009

με αίτηση εγγραφής στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
των βουλευτών: Angelika Beer και Cem Özdemir
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των διαμενόντων στο στρατόπεδο Ασράφ

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0249/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0249/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0249/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των διαμενόντων στο στρατόπεδο Ασράφ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων (SOFA) που υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 2008 μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ και η οποία ορίζει ότι τα στρατεύματα των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τις ιρακινές πόλεις και κωμοπόλεις έως τις 30 Ιουνίου 2009 και από ολόκληρη τη χώρα έως το τέλος του 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρωτοδικείου των ΕΚ στις 4 Δεκεμβρίου 2008 με την οποία η Οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI) αφαιρέθηκε από τον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Human Rights Watch 'Καμία Διέξοδος: Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα στρατόπεδα της ΜΚΟ" της 5ης Μαΐου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να διαλύσει το στρατόπεδο Ασράφ στο Βόρειο Ιράκ, έναν θύλακο όπου ζουν περίπου 3400 της ιρανικής αντιπολιτευόμενης ομάδας PMOI ή Μουτζαχεντίν Χαλκ (γνωστή επίσης με τα ακρώνυμα MEK και MKO) στο πλαίσιο ενός ιδιότυπου εξωεδαφικού καθεστώτος που τους παραχώρησε ο Σαντάμ Χουσεΐν στη δεκαετία του 1980,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η MEK δεν παίζει κανένα ρόλο σαν αντιπολιτευόμενη δύναμη στο σημερινό Ιράν, διότι έχει χάσει την αξιοπιστία της λόγω της συνεργασίας της με το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν, και της υποστήριξής της προς τις ιρακινές δυνάμεις στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και στην καταστολή των εξεγέρσεων των Κούρδων και των Σιιτών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την εισβολή στο Ιράκ το 2003, ο αμερικανικός στρατός αφόπλισε την ομάδα και παραχώρησε στα μέλη της MEK καθεστώς "προστατευόμενων προσώπων" βάσει της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με την Προστασία των Αμάχων σε Καιρό Πολέμου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συνέχεια των προβλέψεων της Συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων (SOFA) μεταξύ Ιράκ-ΗΠΑ του 2008 για τερματισμό της φάσης της κατοχής από τις συμμαχικές δυνάμεις, το στρατόπεδο Ασράφ επανήλθε στον έλεγχο των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας την 1η Ιανουαρίου 2009,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι όσοι διαμένουν ακόμα στο Ασράφ θα πρέπει να φύγουν από το Ιράκ, και ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι ορισμένοι θα μπορούσαν να απελαθούν στο Ιράν παρά τη θέλησή τους,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η MEK κατηγορεί τις ιρακινές αρχές ότι επανειλημμένα εμπόδισαν την τροφοδοσία και υδροδότηση του στρατοπέδου, καθώς και την παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ σύμφωνα με ειδήσεις η ηγεσία της ΜΕΚ έχει αρνηθεί να επιτρέψει στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας καθώς και στο ιρακινό υπουργείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων την πρόσβαση σε μεγάλα τα τμήματα του στρατοπέδου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η MEK παραμένει στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων των ΗΠΑ, του Ιράν, της Αυστραλίας και του Καναδά, το Πρωτοδικείο των ΕΚ αποφάσισε στις 4 Δεκεμβρίου 2008 να αφαιρέσει τη MEK από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων με το αιτιολογικό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν παρέσχε επαρκείς αποδείξεις ότι συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν τρομοκρατικό κίνδυνο,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκθέσεις ανεξάρτητων παρατηρητών, όπως δημοσιογράφων, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σύμφωνα με πολυάριθμες μαρτυρίες πρώην μελών της ΜΕΚ, ορισμένα από τα οποία κατέθεσαν ενώπιον της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν στις 27 Φεβρουαρίου 2007, η ΜΕΚ έχει μετασχηματισθεί από μαχητική ιρανική αντιπολιτευόμενη ομάδα σε αίρεση, τα μέλη της οποίας έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου με αποτέλεσμα να λατρεύουν σχεδόν θρησκευτικά το ηγετικό ζεύγος της οργάνωσης, τον Massoud και την Marjiam Rajavi, είναι απομονωμένα από τον εξωτερικό κόσμο και παραμένουν συνδεδεμένα με την οργάνωση με μέσα ψυχικού και σωματικού καταναγκασμού,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Human Rights Watch, με βάση άμεσες μαρτυρίες μιας δεκάδας πρώην μελών της οργάνωσης, τα πέντε από τα οποία τα είχαν παραδώσει στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας επί κυβερνήσεως Σαντάμ Χουσεΐν και είχαν κρατηθεί στη φυλακή Αμπού Γκράιμπ, έχει τεκμηριώσει λεπτομερειακά το γεγονός ότι διαφωνούντα μέλη έχουν υποστεί βασανιστήρια και ξυλοδαρμούς και έχουν κρατηθεί επί έτη σε απομόνωση σε στρατόπεδα στο Ιράκ επειδή επέκριναν τις πολιτικές και τις αντιδημοκρατικές πρακτικές της ομάδας ή επειδή ανέφεραν ότι σχεδίαζαν να αποχωρήσουν από την οργάνωση,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκατοντάδες διαφωνούντες συγκεντρώθηκαν υπό αμερικανική προστασία σε ένα γειτονικό στρατόπεδο προσφύγων όπου τα τελευταία χρόνια τους παραχωρήθηκε καθεστώς πρόσφυγα από την UNHCR, η οποία τους μετεγκατέστησε σε ασφαλή μέρη στο Ιράκ ή σε τρίτες χώρες και ότι αυτή η εγκατάσταση έκλεισε το 2008,

ΙΑ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει τα πρόσφατα χρόνια μεριμνήσει για τον επαναπατρισμό περισσότερων από 250 πρώην μελών της ΜΕΚ στο Ιράν σε εθελοντική βάση,

1.  χαιρετίζει τις πρόσφατες συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράκ που αποβλέπουν στην αποκατάσταση πλήρους κρατικής κυριαρχίας του ιρακινού λαού και της εκλεγμένης κυβέρνησης στο έδαφος της χώρας, και θεωρεί ότι οι νόμοι του Ιράκ πρέπει να έχουν εφαρμογή στο σύνολο της χώρας·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της ιρακινής κυβέρνησης για την πρόθεσή της να διαλύσει το στρατόπεδο Ασράφ και εκφράζει ως προς το θέμα αυτό την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση των διαμενόντων του·

3.  καλεί τις ιρακινές αρχές να προστατεύσουν τη ζωή και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των διαμενόντων του στρατοπέδου Ασράφ και να τους μεταχειρίζονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, και ειδικότερα να μην τους εκτοπίζουν βίαια, απελαύνουν ή επαναπατρίζουν σε παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης·

4.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφερόμενες πρακτικές ψυχικής και σωματικής χειραγώγησης και τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της αίρεσης της MEK υπό την ηγεσία του ζεύγους Rajavi·

5.  καλεί την ιρακινή κυβέρνηση και την ηγεσία της MEK να παραχωρήσουν πλήρη και άμεση πρόσβαση σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στο ιρακινό υπουργείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα μέσα ενημέρωσης, σε όλα τα τμήματα του στρατοπέδου, έτσι ώστε να υπάρξει ανεξάρτητη εκτίμηση της κατάστασης·

6.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί σε όλους τους διαμένοντες στο Ασράφ η δυνατότητα συνέντευξης, σε ουδέτερη θέση, έξω από το στρατόπεδο Ασράφ, χωρίς παρουσία στελεχών της ΜΕΚ, από τις ιρακινές αρχές, τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιθυμούν να παραμείνουν στην οργάνωση ή να την εγκαταλείψουν·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Ιράκ και την ηγεσία της MEK να επιτρέψουν την αποχώρηση όλων όσοι δεν επιθυμούν να παραμένουν πλέον στο Ασράφ και να επιτρέψουν σε μέλη της οικογενείας τους να συναντηθούν με μέλη της οργάνωσης σε ουδέτερη τοποθεσία, χωρίς παρουσία στελεχών της ΜΕΚ·

8.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στείλουν αποστολή στάθμισης της κατάστασης στο στρατόπεδο Ασράφ και να βοηθήσουν την ιρακινή κυβέρνηση στις προσπάθειές της να βρει ανθρωπιστική λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα, ιδίως προσφέροντας δυνατότητες επανεγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέλη της MEK που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στο Ιράν·

9.  καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να επανασυγκροτήσει ένα ασφαλές καταφύγιο ως έκτακτο μέτρο για όσα διαφωνούντα μέλη έχουν αποδράσει από το στρατόπεδο Ασράφ αλλά δεν έχουν μέρος να επιστρέψουν αφού το στρατόπεδο Ασράφ κλείσει από τις αμερικανικές δυνάμεις·

10.αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράκ.