Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0047/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0047/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a tejtermelő ágazat válságáról

14.9.2009

a B7‑0208/2009. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

James Nicholson az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0047/2009

Eljárás : 2009/2663(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0047/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0047/2009
Elfogadott szövegek :

B7‑0047/2009

az Európai Parlament állásfoglalása a tejtermelő ágazat válságáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EU-Szerződés 33. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az európai mezőgazdaság kulcsfontosságú ágazatának számító tejtermelő ágazat korábban sohasem látott nehézségekkel szembesül,

B.  mivel a tejipar helyzete az elmúlt 12 hónapban jelentős mértékben romlott, hiszen a tej átvételi ára az elmúlt évben csaknem 40%-kal csökkent, miközben a tejtermékek fogyasztói ára változatlan maradt,

C. mivel sürgősen stabilizálni kell a helyzetet, hiszen sok termelő előállítási áron alul adja el a tejet;

D. mivel a tej árának jelentős csökkenése súlyos pénzügyi következményekkel jár a tejtermelőkre és a tejipar más szereplőire nézve, és sok munkahelyet és vállalkozást sodor veszélybe,

E.  mivel a tejpiacon nincs egyensúly a kereslet és a kínálat között, hiszen az EU-n kívül nőtt a termelés, ezzel párhuzamosan pedig a gazdasági válság miatt csökkent a globális kereslet;

F.  mivel a tejtermékek ellátási láncának egyes elemei között jelentős különbségek mutatkoznak az alkalmazott haszonkulcs tekintetében, a fogyasztók által fizetett ár aránytalanul magas a tej átvételi árához képest,

G. mivel az elmúlt hetek enyhe növekedése ellenére a tej ára továbbra is történelmien alacsony szinten van,

H. mivel a tejtermelők a bankoktól nehezen kapnak hitelt és kölcsönt annak érdekében, hogy átvészelhessék a piaci depresszió időszakát,

I.   mivel a tejipar stabilitását biztosító megoldást uniós szinten kell megtalálni,

1.  üdvözli a tejipar helyzetéről szóló, nemrégiben kiadott bizottsági jelentést (2009. július), amely nagyobb átláthatóságot szorgalmaz a tejipari ellátási lánc vonatkozásában; sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább a tejipari ellátási lánc problematikus kérdéseit;

2.  megállapítja, hogy a tejipari ellátási lánc vonatkozásában tapasztalható egyenlőtlenségek növelik az ágazat instabilitását, és sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a probléma átfogó kezelésére;

3.  megállapítja, hogy a KAP-reformmal összefüggésben jelentős mértékben meg fogják reformálni a tejipari ágazatot, piacorientáltabb megközelítésre összpontosítva a közvetlen támogatási intézkedések helyett, az ágazat hatékonyságának és versenyképességének javítása érdekében;

4.  támogatja a tejkvóták rendszerének 2015-ig történő fokozatos felszámolását, ám sürgeti a Bizottságot, hogy vázolja fel a jelenlegi helyébe lépő új rendszert;

5.  felszólítja a Bizottságot, hogy ne csak a probléma hosszú távú megoldásaira összpontosítson, hanem hajtson végre olyan intézkedéseket is, amelyek rövid távon nyújtanak segítséget a tejtermelőknek;

6.  elismeri, hogy az alacsonyabb takarmány- és üzemanyagárak csökkentenék a termelők előállítási költségeit;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen azonnali lépéseket annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű takarmány álljon rendelkezésre; megállapítja, hogy ez elérhető lenne a nem génkezelt takarmányokban megtalálható, nem engedélyezett GMSZ-ekre vonatkozóan bevezetett zéró tolerancia elvének felülvizsgálata révén;

8.  üdvözli a Bizottság által a tejtermékek fogyasztásának előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseket, például az iskolatej-programokat;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.