Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0051/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0051/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a tejtermelő ágazat válságáról

14.9.2009

az O-0085/2009 (B7–0208/2009) számú, szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikke és 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Giancarlo Scotta, Mario Borghezio,Rolandas Paksas az EFD képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0047/2009

Eljárás : 2009/2663(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0051/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0051/2009
Elfogadott szövegek :

B7‑0051/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása a tejtermelő ágazat válságáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az 1234/2007/EK rendelettől („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2009-es és 2010-es intervenciós időszak tekintetében való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2009)0354),

–   tekintettel az 1234/2007/EK rendelettől való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, a plenáris ülésen szeptember 14-én megvitatott De Castro-jelentésre (A7–0004/2009),

–   tekintettel „A tejpiac helyzete 2009-ben” című, a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM (2009)0385), amelynek célja a termelői szervezetek megerősítése az ellátási lánc jobb irányításának biztosítása érdekében,

–   tekintettel a 2009. szeptember 7-én tartott Mezőgazdasági Tanács eredményeire,

–   tekintettel a Bizottsághoz intézett, a tejágazat válságáról szóló, 2009. szeptember 2-i kérdésre (O–0085/2009 – B7–0208/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a világ gazdaságait sújtó, súlyos gazdasági válság miatt a tej ára jelentősen esett az elmúlt év során, ezáltal csökkentve a termelők bevételeit és komoly gondokat okozva a mezőgazdasági termelésben,

B.  mivel a vaj- és a soványtejpor-ágazat esetében javasolt intervenciós intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy megfeleljenek a teljes, az érett sajtok termelését is magában foglaló tejtermelő ágazat szükségleteinek,

C. mivel a vaj- és a soványtejpor-ágazatot sújtó válság a hosszú érlelésű sajtok termelésére és értékesítésére is kihat, hiszen ez a termelés mind az elkészítés, mind a (magán)tárolás tekintetében jelentős időt vesz igénybe,

D. mivel a tejtermékek értékesítési ára sokkal magasabb, mint az előállításuk költsége,

E.  mivel nehéz a tejtermékek nyomon követhetőségének biztosítása a fogyasztók számára,

1.  támogatja a vajra és a sovány tejporra vonatkozó intervenciós időszak kiterjesztését, ám kéri, hogy ez az intervenció foglalja magában a hosszú érlelésű sajtok magántárolását is;

2.  támogatja olyan új rendelkezések bevezetését, amelyek ösztönzőleg hatnak az ágazatközi szervezetek létrejöttére és a termelői szervezetek megerősödésére, és ezáltal fokozzák ezek ellensúlyozó erejét a tejtermékek értékesítése tekintetében;

3.  választ kér a fogyasztók azon egyre növekvő igényére, hogy a tejtermékek címkézése tartalmazzon eredetmegjelölést;

4.  kéri, hogy a válság által már amúgy is nagy mértékben sújtott termelők további kárainak elkerülése érdekében a tagállamok kapjanak hosszabbítást a tejkvóták kifizetésére;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak.