Eljárás : 2009/2663(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0054/2009

Előterjesztett szövegek :

B7-0054/2009

Viták :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Szavazatok :

PV 17/09/2009 - 4.7

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0020

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 127kWORD 75k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0047/2009
14.9.2009
PE428.658v01-00
 
B7-0054/2009

a B7 0208/2009. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján


a tejtermelő ágazat válságáról


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Alan Kelly, Miguel Angel Martínez Martínez az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a tejtermelő ágazat válságáról  
B7‑0054/2009

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Tanács 2009. június 18-i és 19-i üléseinek következtetéseire, amely ülések során elemezték a tejtermelő ágazat jelenlegi helyzetét, és felkérték a Bizottságot, hogy két hónapon belül terjesszen elő részletes piaci elemzést a piac stabilizálására vonatkozó lehetséges alternatívákkal együtt, az állapotfelmérés eredményének tiszteletben tartása mellett,

–   tekintettel a tejpiaci helyzetről szóló, Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009) 385/4),

–   tekintettel az állapotfelmérés végső következtetéseire (CNS/2008/0104),

–   tekintettel a vajra és sovány tejporra vonatkozó, jelenlegi intervenciós időszakban az állami intervenció kiterjesztéséről szóló bizottsági javaslatra (COM(2009)354),

–   tekintettel az európai élelmiszerárakról szóló parlamenti állásfoglalás következtetéseire (2008/2175(INI)),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a tejpiac helyzete drámai mértékben romlott az elmúlt tizenkét hónapban, és ez sok európai termelőt arra kényszerített, hogy nyilvános tüntetéseket tartsanak, és hogy a közfigyelmet ráirányítsák a kérdésre,

B.  mivel az EU tejtermelése az utóbbi években nem növekedett, és mivel a Bizottság becslése szerint a 2009. március 31-i állapotnak megfelelő teljes tejtermelés a teljes kvótától 4,2%-kal maradt el; mivel ennélfogva a jelenlegi tejpiaci válság immáron nehéz piaci feltételek között jelentkezik, ami a Bizottság erőteljes és határozott fellépését teszi szükségessé a keresleti oldalon a tejpiac helyzetének javítása és stabilizálása érdekében,

C. mivel a tejpiacra szállított tej európai termelőknek fizetett ára átlagosan 0,24 €/Kg-ra csökkent, és ez komoly hatást gyakorolt a tejtermelők jövedelmére,

D. mivel a tejtermelői árak jelenlegi zuhanását nem kísérte a fogyasztói árak csökkenése,

1.  tudomásul veszi a tejpiaci helyzetről szóló jelentést, amelyben a Bizottság megállapítja a nagyon nehéz piaci helyzet könnyítésének elősegítéséhez rendelkezésre álló intézkedések jegyzékét;

2.  tudomásul veszi a Tanács 2009. szeptember 7-i ülésének eredményét;

 

3.  sajnálja, hogy a Bizottság alábecsülte a tejpiaci ágazat válságának egyes felmerülő jeleit, amelyek már akkor láthatók voltak, amikor 2008 novemberében megszületett a megállapodás az állapotfelmérésről;

4.  sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan stratégiát, amely túlmutat az intézkedések fenti jegyzékén; hangsúlyozza, hogy átfogó megközelítésre van szükség, amely a rövid távú intézkedéseket a középtávú stratégiára vonatkozó meggondolásokkal ötvözi;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy hozzon további intézkedéseket a válság kezelésére, amelyek közé például a következők tartozhatnak:

–   megfelelő kártérítés megfontolása azon termelők számára, akik a kvótájuk szintje alatt maradnak, feltéve, hogy a fenti kvótákat nem osztják ki újra;

–   a Bizottság vajra és tejporra vonatkozó javaslatában előirányzott intervenciós raktározási intézkedések kiterjesztése a sajttermékekre is;

–   a tejalap létrehozásának felgyorsítása, valamint az alapnak a kistermelők és a fiatal gazdálkodók pénzügyi szükségletei kielégítésének elősegítése érdekében történő felhasználása;

6.  emlékeztet arra, hogy a tejtermék-helyettesítők, például a sajt és más nem állati zsírból készült termékek egyértelmű címkézése létfontosságú, és kitart amellett, hogy a tejtermékként megjelölt termékeknek 100%-osan tejtermékeknek kell lenniük;

7.  kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül és szigorítsa meg a tejtermékek közösségi forgalomba hozatalára vonatkozó előírásokat annak garantálása érdekében, hogy ezt a kifejezést kizárólag tejből készült termékekre használják, és hogy megszüntessék az olyan címkézést, amely a fogyasztókat megtévesztheti;

8.  kitart amellett, hogy a tejipari ágazat válságának jellege európai szintű, és felhívja a Bizottságot, hogy vállalja a felelősséget a közös megoldások megtalálása terén, amely megoldások elkerülik a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket és a piac nemzeti támogatásokból adódó torzulásait;

9.  határozottan üdvözli a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a nemzeti hatóságokkal együttműködésben megvizsgálja a tejtermékek ellátási láncában jelentkező elégtelen piaci működés lehetséges forrásait, és sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon megfelelő intézkedéseket, ha szabálytalanságokat állapítanak meg;

10. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza az ellátási lánc hatékony és eredményes működését, különösen azáltal, hogy növeli a piaci átláthatóságot (a mezőgazdasági termékek, a termelési és élelmiszerárak európai megfigyelőközpontjának létrehozásával ezen adatok uniós szintű nyomon követésének javítása érdekében), megkönnyíti a tisztességes piaci működést, és szövetkezeteken vagy egyéb szervezeteken keresztül ösztönzi a termelői szervezeteket;

11. tudomásul veszi a Bizottság által elért előrelépést, beleértve a termékskála kiszélesítését és az iskolatej program által kidolgozott irányítási eljárás egyszerűsítését; ennek ellenére szorgalmazza a támogatások egységes összegének növelését a kereslet reaktiválására gyakorolt tényleges hatás elérése érdekében;

12. szorgalmazza a sovány tejpor (SMP) használatára vonatkozó támogatás újbóli bevezetését a takarmánygyártás terén ezen árucikk felhasználásának előmozdítása érdekében;

13. kéri a Bizottságot, hogy az elkövetkező hónapokban rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a tejpiaci helyzet alakulásáról;

14. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak jelentős számú eszköz áll a rendelkezésére a tejpiaci nehézségek enyhítésére és az ágazat égetően szükséges átszervezésének elősegítésére;

15. a KAP-állapotfelmérés keretében elfogadott határozatok sérelme nélkül kéri a 68. cikkben megállapított határértékek átmeneti felülvizsgálatát a végrehajtásuk nagyobb rugalmasságának lehetővé tétele érdekében;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat