Procedură : 2009/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0054/2009

Texte depuse :

B7-0054/2009

Dezbateri :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Voturi :

PV 17/09/2009 - 4.7

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0020

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 125kWORD 74k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0047/2009
14.9.2009
PE428.658v01-00
 
B7-0054/2009

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0208/2009

depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la criza din sectorul produselor lactate


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Alan Kelly, Miguel Angel Martínez Martínez în numele Grupului S&D

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la criza din sectorul produselor lactate  
B7‑0054

Parlamentul European,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din datele de 18 şi 19 iunie în cadrul căruia a fost analizată actuala situaţie din sectorul produselor lactate şi Comisia a fost invitată să prezinte, în decurs de două luni, o analiză aprofundată a pieţei, care să cuprindă posibile opţiuni de stabilizare a pieţei, respectând, în acelaşi timp, rezultatul Bilanţului de sănătate,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu privind situația pieței produselor lactate în 2009(COM(2009)385/4),

–   având în vedere concluziile finale ale Bilanţului de sănătate (CNS/2008/0104),

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2009)354) de a prelungi intervenția publică pentru unt și laptele praf degresat pentru perioada curentă de intervenție,

–   având în vedere concluziile rezoluţiei Parlamentului referitoare la preţurile la alimente în Europa (2008/2175(INI)),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât situaţia pieţei produselor lactate s-a deteriorat dramatic în ultimele douăsprezece luni şi acest lucru a determinat mulţi producători europeni să manifeste public şi să întreprindă acţiuni pentru a mări gradul de conștientizare a opiniei publice privind acest aspect;

B.  întrucât producţia de lapte a UE nu a crescut în ultimii ani şi întrucât, conform evaluării efectuate de Comisie, producţia totală de lapte era estimată, la 31 martie 2009, ca fiind cu 4,2 % sub cota globală; întrucât, prin urmare, criza actuală de pe piaţa produselor lactate se confruntă în prezent cu condiţii de piaţă dificile, care impun Comisiei întreprinderea de acţiuni ferme și semnificative în ceea ce priveşte cererea, pentru a îmbunătăţi şi a stabiliza piaţa produselor lactate;

C. întrucât prețul laptelui introdus pe piaţă de producătorii europeni a coborât la 0,24 €/Kg în medie şi întrucât acest lucru le-a afectat serios veniturile;

D. întrucât actuala scădere bruscă a prețurilor la producător nu a fost însoţită de o scădere a preţurilor la consumator,

1.  ia act de raportul privind situaţia pieţei produselor lactate, în care Comisia stabileşte catalogul de măsuri disponibile pentru a contribui la ameliorarea situaţiei deosebit de dificile a pieţei;

2.  ia act de rezultatul reuniunii Consiliului din 7 septembrie 2009;

3.  regretă faptul că Comisia Europeană a subestimat anumite semne premergătoare ale crizei din sectorul produselor lactate, care erau deja vizibile în momentul în care s-a ajuns la un acord privind Bilanţul de sănătate, în noiembrie 2008;

4.  îndeamnă Comisia să dezvolte o strategie care să depăşească acest catalog de măsuri; subliniază importanţa unei abordări globale, care să combine măsuri pe termen scurt cu reflecţia asupra unei strategii pe termen mediu;

5.  invită Comisia să ia măsuri suplimentare pentru a face faţă crizei, precum:

–   să ia în considerare acordarea unei indemnizaţii corespunzătoare producătorilor care nu îşi ating cotele, cu condiţia ca aceste cote să nu fie realocate;

–   să extindă măsurile de intervenţie pentru depozitare, prevăzute în propunerea Comisiei pentru unt şi lapte praf, şi la brânzeturi;

–   să accelereze crearea unui fond pentru produsele lactate şi să-l utilizeze şi pentru a răspunde nevoilor financiare ale micilor producători şi ale tinerilor fermieri;

6.  reaminteşte că o etichetare clară a produselor lactate precum brânza şi a altor produse bazate pe grăsime şi care nu sunt de origine animală prezintă o importanţă capitală şi insistă ca produsele numite „lactate” să fie 100% produse lactate;

7.  solicită Comisiei să revizuiască şi să amelioreze normele comunitare de comercializare pentru produsele lactate, pentru a garanta utilizarea acestei denumiri pentru produsele obţinute exclusiv din lapte şi pentru a elimina o etichetare ce poate induce în eroare consumatorii;

8.  insistă asupra naturii europene a crizei din sectorul produselor lactate şi solicită Comisiei să îşi asume responsabilitatea în căutarea unor soluţii comune, evitând inegalităţile dintre statele membre şi denaturările pieţei provocate de ajutoarele naţionale;

9.  salută călduros angajamentul Comisiei de a examina, în colaborare cu autorităţile naţionale, posibilele cauze ale eşecului pieţei în ceea ce priveşte lanţul de aprovizionare cu produse lactate şi îndeamnă Comisia să ia măsuri corespunzătoare dacă sunt constatate nereguli;

10. îndeamnă Comisia să consolideze funcţionarea mai eficace şi mai eficientă a lanţului de aprovizionare, în special sporind transparenţa pieţei (crearea unui Observator european al produselor agricole, al materiilor prime și al prețurilor la alimente pentru o mai bună monitorizare a acestor date la nivelul UE), favorizând o funcţionare mai echitabilă a pieţei şi încurajând organizaţiile de producători prin cooperative sau asociaţii de alt tip;

11. ia act de progresele înregistrate de Comisie, precum lărgirea gamei de produse şi simplificarea procesului de gestionare stabilit de programul „Lapte în şcoli”; cu toate acestea, solicită o creştere a sumei unitare a ajutorului pentru ca acesta să aibă un impact real în reactivarea cererii;

12. solicită reintroducerea unui ajutor pentru utilizarea laptelui praf degresat (LPD) în fabricarea furajelor, pentru a promova utilizarea acestor produse;

13. solicită Comisiei să informeze regulat Parlamentul cu privire la evoluţia situaţiei pieţei produselor lactate în următoarele luni;

14. reaminteşte că statele membre au la dispoziţie un număr considerabil de instrumente pentru a reduce dificultăţile de pe piaţa produselor lactate şi pentru a contribui la restructurarea atât de necesară a acestui sector;

15. solicită, fără a aduce atingere deciziilor adoptate în cadrul Bilanţului de sănătate al PAC, o revizuire temporară a limitelor stabilite la articolul 68 pentru a permite o mai mare flexibilitate în punerea în aplicare a acestuia;

16. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Comisiei, Consiliului şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate