Postopek : 2009/2663(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0054/2009

Predložena besedila :

B7-0054/2009

Razprave :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Glasovanja :

PV 17/09/2009 - 4.7

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0020

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 73k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0047/2009
14.9.2009
PE428.658v01-00
 
B7-0054/2009

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0208/2009

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o krizi v sektorju mleka in mlečnih izelkov


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Alan Kelly, Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov  
B7‑0054/2009

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta 18. in 19. junija, ki je preučil trenutno stanje v sektorju mleka in mlečnih izdelkov in pozval Komisijo, naj v dveh mesecih predstavi poglobljeno analizo trga in analizo možnosti za stabilizacijo trga ter pri tem upošteva rezultate sistematskega pregleda,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu o razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov (COM(2009) 385/4),

–   ob upoštevanju končnih sklepov sistematskega pregleda (CNS/2008/0104),

–   ob upoštevanju predloga Komisije (COM(2009)354) o podaljšanju javne intervencije za maslo in posneto mleko v prahu za tekoče intervencijsko obdobje,

–   ob upoštevanju sklepov resolucije Parlamenta o cenah živil v Evropi (2007/2175(INI)),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so se razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov v zadnjih 12 mesecih močno poslabšale, zaradi česar so številni evropski proizvajalci javno protestirali in ukrepali za ozaveščanje javnosti o tem vprašanju,

B.  ker se proizvodnja mleka v EU v zadnjih letih ni povečala in ker je bila po oceni Komisije skupna proizvodnja mleka do 31. marca 2009 4,2 % nižja od skupne kvote, ker se trg mleka in mlečnih izdelkov torej poleg krize srečuje še s slabimi tržnimi razmerami, kar zahteva učinkovito in odločno ukrepanje Komisije na strani povpraševanja, da bi izboljšali in stabilizirali trg mleka in mlečnih izdelkov,

C. ker je povprečna tržna cena mleka za evropske kmete padla na 0,24 €/kg, to pa ima hude posledice za njihove dohodke,

D. ker sedanjemu padcu proizvodnih cen mleka in mlečnih izdelkov ni sledilo znižanje potrošniških cen,

1.  je seznanjen s poročilom o razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov, v katerem Komisija določa seznam razpoložljivih ukrepov za lajšanje zelo slabih razmer na trgu;

 

2.  je seznanjen z izidom zasedanja Sveta dne 7. septembra 2009;

 

3.  obžaluje, da je Komisija podcenila posamezne znake prihajajoče krize, ki so bili opazni, že ko je bil dosežen sporazum o sistematskem pregledu novembra 2008;

 

4.  poziva Komisijo, naj oblikuje strategijo, ki bo presegla ta seznam ukrepov; poudarja, da je potreben celosten pristop, ki bo združeval kratkoročne ukrepe in razmislek o srednjeročni strategiji;

5.  poziva Komisijo, naj sprejme dodatne ukrepe za spopadanje s krizo; med drugim naj:

–   razmisli o primerni odškodnini za proizvajalce, ki niso dosegli svojih kvot, pod pogojem, da te kvote niso prerazporejene;

–   razširi intervencijske ukrepe skladiščenja, ki jih predlog Komisije predvideva za maslo in posneto mleko v prahu, na sirne izdelke;

–   pospeši ustanavljanje sklada sektorja mleka in mlečnih izdelkov ter z njim pomaga malim proizvajalcem in mladim kmetom pri njihovih finančnih potrebah;

6.  opozarja, da je jasno označevanje nadomestkov mlečnih izdelkov, kot so sir in drugi izdelki iz maščob, ki niso živalskega izvora, izjemno pomembno, ter vztraja, da morajo biti izdelki, ki so označeni kot mlečni izdelki, stoodstotno iz mleka;

7.  poziva Komisijo, naj pregleda in okrepi standarde Skupnosti glede oglaševanja mleka in mlečnih izdelkov, da bi zagotovili uporabo tega izraza za izdelke, ki so izdelani izključno iz mleka, ter da bi odpravili označevanje, ki lahko zavaja potrošnike;

8.  vztraja pri evropskem značaju krize v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ter poziva Komisijo, naj prevzame odgovornost pri iskanju skupnih rešitev, pri čemer naj se izogiba nedoslednostim med državami članicami in izkrivljanju trga z nacionalnimi pomočmi;

9.  zelo odobrava zavezanost Komisije k preiskovanju možnih virov napak v delovanju trga v dobavni verigi mleka in mlečnih izdelkov v sodelovanju z nacionalnimi oblastmi ter poziva Komisijo, naj ustrezno ukrepa, če so ugotovljene nepravilnosti;

10. poziva Komisijo, naj okrepi učinkovitost in uspešnost delovanja dobavne verige, zlasti s povečanjem preglednosti trga (z vzpostavitvijo evropskega opazovalnega centra za kmetijske proizvode, količino proizvodnje in cene živil, da bi izboljšali nadzor nad temi podatki na ravni EU), s spodbujanjem bolj pravičnega delovanja trga in povezovanja proizvajalcev v zadruge ali druge organizacije;

11. ugotavlja, da je Komisija dosegla napredek, zlasti z razširitvijo nabora izdelkov in poenostavitvijo postopka upravljanja, ki je bil razvit v programu mleka za šole; kljub temu poziva k povečanju zneska pomoči na enoto, da bi dosegli bistven premik na strani povpraševanja;

12. poziva k ponovni uvedbi pomoči za uporabo posnetega mleka v prahu pri proizvodnji živil, da bi spodbudili uporabo tega proizvoda;

13. poziva Komisijo, naj v prihodnjih mesecih Parlament redno obvešča o razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov;

14. opozarja, da imajo države članice na voljo veliko število instrumentov za lajšanje težav na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter za pomoč pri zelo potrebnem prestrukturiranju tega sektorja;

15. ne glede na sklepe sistematskega pregleda skupne kmetijske politike zahteva začasno revizijo zgornjih mej iz člena 68, da bi omogočili večjo prožnost pri izvajanju te politike;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Komisiji, Svetu, vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov