Propunere de rezoluţie - B7-0056/2009Propunere de rezoluţie
B7-0056/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la criza din sectorul produselor lactate

14.9.2009

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0208/2009
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0047/2009

Procedură : 2009/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0056/2009
Texte depuse :
B7-0056/2009
Texte adoptate :

B7‑0056/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza din sectorul produselor lactate

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu din 22 iulie 2009 privind situația pieței produselor lactate în 2009 (COM(2009)385 final),

–   având în vedere propunerea Comisiei de a prelungi termenul pentru intervenția publică a UE în achiziționarea untului și a laptelui praf degresat (C7-0103/2009),

–   având în vedere „bilanțul de sănătate” al Politicii Agricole Comune convenit în noiembrie 2008 de către Consiliul Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât consumul de lapte și de produse lactate în UE a scăzut considerabil ca urmare a unor factori globali, cum ar fi scăderea cererii de produse lactate în China și în Asia de sud-est, consecință a recesiunii, și creșterea producției altor furnizori (Noua Zeelandă, Australia, Argentina, Brazilia și SUA);

B.  întrucât situația de pe piața comunitară a produselor lactate s-a înrăutățit în mod semnificativ în ultimele 14 luni, iar prețul de producător al laptelui a scăzut de la 30-40 de cenți pe litru la o medie de 24 de cenți pe litru în UE-27 și în unele cazuri chiar mai puțin;

C.  întrucât criza pune în pericol existența multor producători de lactate din statele membre UE, în special din noile state membre,

1.  își exprimă îngrijorarea față de producătorii de lactate din întreaga UE, recunoaște situația gravă în care aceștia se află și consideră că trebuie luate măsuri urgente la nivelul întregii UE;

2.  sprijină politica agricolă și principalele direcții urmărite de Comisiei în cadrul punerii în aplicare a „bilanțului de sănătate” al PAC și invită Comisia să elaboreze o strategie comunitară pe termen lung în domeniul agriculturii, pe baza PAC;

3.  consideră că statele membre și Uniunea Europeană trebuie să recunoască lipsa concurenței pe parcursul lanțului de aprovizionare la nivel european și la nivelul statelor membre;

4.  solicită o mai mare transparență a pieței în ceea ce privește prețurile produselor alimentare, pentru ca piața să poată funcționa mai eficient;

5.  invită Comisia să investigheze toate aspectele lanțului de comercializare a produselor lactate pentru a se asigura că există o concurență loială și deschisă pe piață, în special în ceea ce privește diferența dintre prețul de producător și cel de consum;

6.  sprijină intenția Comisiei de a analiza măsuri precum împrumuturi în condiții avantajoase și sisteme de garanție mutuală, pentru a reduce volatilitatea prețurilor pe piețele de materii prime agricole;

7.  invită Comisia să analizeze metode de consolidare a puterii de negociere a producătorilor primari din lanțul produselor alimentare, în vederea garantării că aceștia obțin un procent echitabil din prețul de vânzare cu amănuntul;

8.  invită Comisia să pună în aplicare un cod de conduită la nivel comunitar, care să reglementeze relațiile dintre comercianții cu amănuntul și producători;

9.  invită Comisia să consolideze și să dezvolte rolul cooperativelor agricole, oferindu-le acestora asistență pentru o mai bună integrare pe verticală;

10. invită Comisia să introducă măsuri suplimentare pentru a stimula o cerere suplimentară de produse lactate;

11. subliniază faptul că achiziționarea la intervenție înseamnă acumularea unor excedente care pe viitor vor amenința piața și că, prin urmare, Comisia trebuie să înceapă de acum să planifice eliminarea lor într-un mod care să nu afecteze refacerea pieței pe termen lung;

12. invită Comisia să reexamineze într-o manieră flexibilă utilizarea măsurilor actuale de sprijinire a pieței și să caute soluții care să ofere o mai mare libertate agricultorilor și să le permită să acționeze liber pe o piață echitabilă și nedenaturată;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.