Predlog resolucije - B7-0079/2009Predlog resolucije
B7-0079/2009

PREDLOG SKLEPA o ustanovitvi, nalogah, številčni sestavi in trajanju mandata posebnega odbora za finančno in gospodarsko krizo

23.9.2009

v skladu s členom 184 poslovnika
Konferenca predsednikov

Postopek : 2009/2631(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0079/2009
Predložena besedila :
B7-0079/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0079/2009

Sklep Evropskega parlamenta o ustanovitvi, nalogah, številčni sestavi in trajanju mandata posebnega odbora za finančno in gospodarsko krizo

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 184 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 17. septembra 2009, da bo predlagal ustanovitev posebnega odbora za finančno in gospodarsko krizo ter določil njegove naloge, sestavo in mandat,

1.  sklene, da ustanovi posebni odbor za finančno in gospodarsko krizo, ki bo imel naslednje naloge:

     a)    preučiti in oceniti razsežnosti socialne, gospodarske in finančne krize, njene posledice za Unijo, države članice ter za razmere na svetovni ravni, predlagati ustrezne ukrepe za dolgoročno obnovo zdravih in stabilnih finančnih trgov, ki bodo omogočali trajno rast, socialno kohezijo ter zaposlovanje na vseh ravneh, ter oceniti učinek teh ukrepov in ceno neukrepanja;

     b)    preučiti in oceniti sedanje izvajanje zakonodaje Skupnosti na vseh prizadetih področjih ter uskladitev ukrepov (ob spoštovanju načela subsidiarnosti), ki so jih sprejele države članice za spodbujanje trajne in kakovostne rasti in dolgoročnih naložb v boju proti brezposelnosti ter kot odgovor na demografske in podnebne izzive;

     c)    vzpostaviti potrebne stike in organizirati predstavitve z evropskimi institucijami, nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi institucijami in forumi, s parlamenti in vladami držav članic in tretjih držav ter s predstavniki znanstvene skupnosti, podjetij in civilne družbe, vključno s socialnimi partnerji, ter v tesnem sodelovanju s stalnimi odbori;

2.  sklene, da bodo pristojnosti stalnih odborov Parlamenta, odgovornih za sprejemanje, spremljanje in izvajanje zakonodaje Skupnosti, ki se nanaša na to področje, ostale nespremenjene, posebni odbor pa bo v tesnem sodelovanju s stalnimi odbori lahko izdajal priporočila o potrebnih ukrepih in pobudah;

3.  sklene, da bo mandat posebnega odbora začel veljati 8. oktobra 2009, trajal bo 12 mesecev ter da se bo lahko podaljšal; odbor bo Parlamentu predložil vmesno ter končno poročilo, ki bosta vsebovali priporočila za prihodnje ukrepe in pobude;

4.  sklene, da bo posebni odbor štel 45 članov.