Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0088/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0088/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az olaszországi információszabadságról

14.10.2009

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini, Sergio Paolo Francesco Silvestris a PPE képviselőcsoportja nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0088/2009

Eljárás : 2009/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0088/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0088/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0088/2009

az Európai Parlament állásfoglalása a tájékoztatás szabadságáról Olaszországban

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az emberi jogok területén vállalt európai és nemzetközi kötelezettségekre, mint az emberi jogokról szóló ENSZ-egyezményben, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben foglaltak,

–   tekintettel az Európai Unió emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal kapcsolatos előírásaira, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel annak kijelentése, hogy Olaszországban semmibe veszik az információhoz való szabad hozzáférést, az egész ország, annak állampolgárai és több millió ott élő ember – ideértve az újságírókat, történészeket, filozófusokat, tudósokat, írókat és tanárokat – mindennapi életében gyakorolt véleménynyilvánítási szabadsága ellen irányuló sértés,

B.  mivel a tájékoztatás szabadságának hiánya azokra az országokra jellemző, amelyekben diktatúra vagy totalitárius rendszer fosztja meg az embereket alapvető jogaik és szabadságaik gyakorlásától,

C. mivel Olaszország valódi parlamenti demokrácia és az Európai Unió egyik alapító tagja,

D. mivel Olaszországban a sajtószabadságot az alkotmány biztosítja, amely rögzíti a gondolat- és véleménynyílvánítás teljes szabadságát,

E.  mivel Olaszországban széles a szabad és független média skálája, ideértve a nemzeti, regionális és helyi szinten megjelenő újságokat, illetve működő rádiós és televíziós csatornákat, amelyek teljes tájékoztatási és véleménynyilvánítási jogot élveznek,

F.  mivel az Európai Parlamentnek a tagállamok életkörülményeinek javítása érdekében a tárgyalás és a javaslattétel forumának kell lennie,

G. mivel az elmúlt napokban az Olasz Köztársaság elnöke, Giorgio Napolitano – az olasz európai parlamenti képviselőkkel e témában folytatott megbeszélései során – megjegyezte, hogy az Európai Parlament nem járhat el fellebviteli bíróságként a nemzeti parlamentek határozatait és a nemzeti kormányok politikáit illetően, és hogy e célra megfelelő fórumok léteznek,

H. mivel Olaszországban állítólagos rágalmazás esetén minden állampolgár jogorvoslattal élhet, ez ugyanis minden állampolgár számára törvény által biztosított jog, amely lehetőséget a múltban a politikai vezetők párthovatartozásukra való tekintet nélkül használtak, mivel egy jog gyakorlása semmi esetre sem tekinthető megfélemlítésnek,

1.  kijelenti, hogy a tájékoztatás és a sajtó szabadsága minden olasz állampolgár mindennapi életének szilárdan rögzített alapelve;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamok kormányának és parlamentjének.