Propunere de rezoluţie - B7-0088/2009Propunere de rezoluţie
B7-0088/2009

PROPUNERE DE REZOLUŢIE privind libertatea de informare în Italia

14.10.2009

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini, Sergio Paolo Francesco Silvestris în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0088/2009

Procedură : 2009/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0088/2009
Texte depuse :
B7-0088/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0088/2009

Rezoluția Parlamentului European privind libertatea de informare în Italia

Parlamentul European,

–    având în vedere obligațiile europene și internaționale în domeniul drepturilor omului, cum ar fi cele stabilite în convențiile ONU privind drepturile omului și în Convenția europeană privind drepturile omului și libertățile fundamentale,

–    având în vedere dispozițiile Uniunii Europene în privința drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special Carta drepturilor fundamentale,

–    având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât afirmația că libertatea de informare nu este recunoscută în Italia aduce o ofensă întregii țări, cetățenilor săi și milioanelor de persoane care trăiesc în Italia și care fac uz libertatea de exprimare în viața cotidiană, cum ar fi jurnaliștii, istoricii, filosofii, cercetătorii, scriitorii și profesorii,

 

B.   întrucât lipsa libertății de informare este caracteristică pentru societățile în care dictatura și regimul totalitar nu au recunoscut sau nu recunosc nici în prezent drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor,

 

C.  întrucât Italia este o democrație parlamentară reală și una dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene,

 

D.  întrucât în Italia libertatea presei este garantată prin Carta constituțională, care consacră dreptul deplin la exprimarea liberă a opiniei;

 

E.   întrucât în Italia există o pluralitate de mijloace de informare libere și independente, printre care ziare, posturi de radio și televiziune, la nivel național, regional și local, care se bucură de o libertate deplină de informare și de exprimare;

 

F.   întrucât Parlamentul European trebuie să fie un loc de întâlnire și de propuneri pentru ameliorarea condițiilor de viață în fiecare stat membru al Uniunii Europene;

 

G.  întrucât, chiar în ultimele zile, Președintele Republicii Italiene, Giorgio Napolitano, a afirmat - cu ocazia unei reuniuni pe această temă cu parlamentarii europeni aleși în Italia - că Parlamentul European „nu poate constitui un soi de instanță de apel cu privire la deciziile parlamentelor naționale sau la atitudinile guvernelor naționale” și că, pentru aceste chestiuni, există instanțe adecvate;

 

H.  întrucât recursul la autoritatea judiciară este o posibilitate de care poate face uz oricine consideră că a fost obiectul unei calomnii, acesta fiind un drept recunoscut de legea italiană fiecărui cetățean și întrucât de acest drept s-au prevalat și lideri politici de toate orientările, iar exercitarea acestui drept nu poate fi, în nici un caz, considerată un act de intimidare;

 

1.   declară că libertatea presei și libertatea de informare reprezintă o valoare deja consolidată în viața cotidiană a tuturor cetățenilor italieni;

 

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.