Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0089/2009Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0089/2009

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az információszabadságról Olaszországban

14.10.2009

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0088/2009

Eljárás : 2009/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0089/2009
Előterjesztett szövegek :
B7-0089/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0089/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása az információszabadságról Olaszországban

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az olyan nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre, amelyeket az emberi jogokról szóló ENSZ-egyezmények, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény és a Szerződés 6. és 7. cikkei tartalmaznak,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az állítás, miszerint Olaszországban megtagadják az információhoz való szabad hozzáférést, az egész ország, annak állampolgárai és több millió ott élő, véleménynyilvánítási szabadságát a mindennapi életében gyakorló ember – ideértve az újságírókat, történészeket, filozófusokat, tudósokat, írókat és tanárokat – valamint a józan ész ellen irányuló sértés,

B.  mivel az információszabadság hiánya azokra az országokra jellemző, amelyekben diktatúra vagy totalitárius rendszer fosztja meg az embereket alapvető jogaik és szabadságaik gyakorlásától,

C. mivel Olaszországban a sajtószabadságot az Olasz Köztársaság Alkotmányának a szabad véleménynyilvánítás jogát megteremtő 21. cikke biztosítja,

D. mivel Olaszországban széles a közszolgálati és magán tömegtájékoztatási eszközök kínálata, ideértve az újságokat, a rádiós és televíziós csatornákat, amelyek száma nagyobb, mint több más EU-államban, és amelyek teljes tájékoztatási és véleménynyilvánítási jogot élveznek,

E.  mivel a jogorvoslat kérése egy állítólagos rágalmazás esetén – amely lehetőséget a politikai vezetők párthovatartozásukra való tekintet nélkül használnak – az olasz jogszabályokban foglalt jog, ez minden állampolgár számára biztosított, és gyakorlása semmilyen esetben sem tekinthető megfélemlítésnek,

1.  kijelenti, hogy az információ és a sajtó szabadsága minden olasz állampolgár mindennapi életének szilárdan rögzített alapelve, és azt semmilyen veszély nem fenyegeti;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.