Predlog resolucije - B7-0089/2009Predlog resolucije
B7-0089/2009

PREDLOG RESOLUCIJE o svobodi obveščanja v Italiji

14.10.2009

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0088/2009

Postopek : 2009/2688(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0089/2009
Predložena besedila :
B7-0089/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0089/2009

Resolucija Evropskega parlamenta o svobodi obveščanja v Italiji

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju mednarodnih in evropskih obveznosti na področju človekovih pravic, med drugimi tistih, ki so zapisane v konvencijah Združenih narodov o človekovih pravicah in v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v členih 6 in 7 Pogodbe,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so trditve o kratenju svobode obveščanja v Italiji žalitev za celo državo, njene državljane in za milijone tam živečih ljudi, ki v vsakdanjem življenju uveljavljajo svobodo izražanja, vključno z novinarji, zgodovinarji, filozofi, akademiki, pisatelji in učitelji, obenem pa je to tudi žalitev zdravega razuma,

B.  ker je pomanjkanje svobode obveščanja značilno za države, kjer diktatorski ali totalitarni režimi ljudem kratijo temeljne pravice in svoboščine,

C. ker v Italiji svobodo tiska zagotavlja člen 21 italijanske ustave, ki zagotavlja pravico do svobodnega izražanja osebnega mnenja,

D. ker v Italiji deluje veliko različnih javnih in zasebnih sredstev javnega obveščanja, kar vključuje časopise, radijske in televizijske postaje, ki so številnejša kot v mnogih državah EU in imajo popolno svobodo obveščanja in izražanja,

E.  ker je uporaba pravnih sredstev v primeru domnevnega obrekovanja (to možnost so v preteklosti uporabili politični voditelji različne strankarske pripadnosti) pravica, ki jo italijanska zakonodaja priznava in zagotavlja vsakemu državljanu, zato se njena uporaba v nobenem primeru ne sme obravnavati kot dejanje zastraševanja drugih,

1.  izjavlja, da sta svoboda obveščanja in svoboda tiska trdno uveljavljeni načeli v vsakdanjem življenju slehernega italijanskega državljana in nista nikakor ogroženi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic.