Propunere de rezoluţie - B7-0097/2009Propunere de rezoluţie
B7-0097/2009

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la stadiul lucrărilor SIS II și VIS

  19.10.2009

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Carlos Coelho, Simon Busuttil în numele Grupului PPE
  Claude Moraes în numele Grupului S&D
  Sarah Ludford în numele Grupului ALDE
  Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR


  Procedură : 2009/2721(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0097/2009
  Texte depuse :
  B7-0097/2009
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B7‑0097/2009

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la stadiul lucrărilor SIS II și VIS

  Parlamentul European,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât, la 6 decembrie 2001, Comisia a primit mandat în vederea dezvoltării unui SIS (Sistem de Informații Schengen) de a doua generație, care să intre în vigoare în martie 2007;

  B.  întrucât Parlamentul European a adoptat regulamentul[1] de stabilire a temeiului juridic pentru SIS II în octombrie 2006;

  C. întrucât numeroase probleme și întârzieri au arătat că noul sistem nu a început să fie operațional și au apărut îndoieli cu privire la viabilitatea proiectului;

  D. întrucât o serie de țări, printre care se numără și Irlanda, Regatul Unit, Cipru, Bulgaria, România și Liechtenstein nu vor fi incluse în sistemul SIS înainte de găsirea unei soluții;

  E.  întrucât Consiliul JAI din 4 și 5 iunie 2009 a adoptat o serie de concluzii referitoare la noua orientare a Sistemului de Informații Schengen (SIS II), luând decizia că dezvoltarea sistemului trebuie să continue pe baza proiectului existent SIS II, având însă ca soluție de rezervă scenariul alternativ al unui SIS I+;

  F.  întrucât va trebui să se realizeze două teste tehnice (așa-numitele teste de referință), primul la sfârșitului anului 2009 și al doilea în vara anului 2010;

  G. întrucât în prezent se preconizează că SIS II nu va putea începe să funcționeze înaintea ultimului trimestru al anului 2011;

  H. întrucât Parlamentul European a adoptat regulamentul[2] de stabilire a temeiului juridic pentru VIS în iunie 2007;

  I.   întrucât instituirea unui Sistem de Informații privind Vizele, bazat pe aceeași platformă tehnică și dezvoltat de același contractant ca și sistemul SIS II reprezintă, de asemenea, o prioritate pentru UE;

  J.   întrucât și sistemul VIS are întârzieri, dat fiind faptul că data punerii în funcțiune, stabilită pentru sfârșitul anului 2009, nu va fi respectată și că ar putea începe să fie operațional după luna septembrie 2010, ca urmare a existenței anumitor probleme în instalarea sistemului central VIS de către Comisie și în ceea ce privește pregătirile la nivel național ale statelor membre,

  1.  subliniază faptul că instituirea sistemului SIS II rămâne în continuare o prioritate pentru Parlamentul European și că ar trebui să funcționeze cât mai curând posibil, aducând mai multe îmbunătățiri și noi funcționalități, astfel cum sunt prevăzute în temeiul juridic, cu pentru a consolida securitatea cetățenilor europeni și a garanta controale vamale eficiente la frontierele externe, asigurând, în același timp, respectarea și coerența față de acquis-ul Schengen;

  2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la întârzierea începerii lucrărilor atât pentru sistemul SIS II, cât și pentru sistemul VIS;

  3.  solicită să fie informat de către Comisie și Consiliu cu privire la rezultatele primului test tehnic de referință, care va avea loc la 22 decembrie, imediat după încheierea acestuia și să fie informat neîntârziat cu privire la măsurile ce urmează să fie luate;

  4.  invită la o transparență deplină în ceea ce privește procesul de punere în aplicare, inclusiv aspectele financiare, și solicită să fie informat, în calitatea sa de colegislator, dacă așa-numitele teste de referință 1 și 2 se înscriu încă în cadrul prezentului contract de dezvoltare a sistemului SIS II sau dacă vor trebui să fie considerate drept cerințe adiționale, și ce costuri suplimentare se au în vedere în acest caz;

  5.  dorește să fie informat dacă au fost impuse sancțiuni contractantului pentru întârzieri și pentru erorile tehnice care au dus la eșecul testelor precedente și, dacă acesta este cazul, la ce sumă s-au ridicat aceste sancțiuni; de asemenea, solicită să fie informat în legătură cu costurile provocate de aceste întârzieri și erori tehnice, având în vedere că este necesar să se realizeze noi teste și să se revizuiască calendarul punerii în funcțiune a SIS II;

  6.  invită Comisia și statele membre să facă eforturi coordonate pentru a evita repetarea scenariului petrecut la dezvoltarea sistemului SIS II și în cazul sistemului VIS;

  7.  solicită Comisiei și Consiliului să ofere o explicație argumentată a motivelor pentru care continuă să aibă încredere în actualul contractant și în capacitatea acestuia de a dezvolta cu succes sistemele VIS și SIS II fără întârzieri;

  8.  subliniază că atât Comisia, cât și Consiliul trebuie să implice Parlamentul European în orice decizie legată de dezvoltarea SIS II și VIS, în special dacă rezultatele testelor nu sunt satisfăcătoare, ducând astfel la o schimbare a direcției atât în cadrul proiectului SIS II, cât și în cadrul VIS, ceea ce ar putea include anularea prezentului contract încheiat cu compania responsabilă de aceste proiecte;

  9.  invită Comisia să precizeze dacă o anulare a contractului va duce, în mod automat, în cazul proiectului SIS II, la adoptarea soluției de rezervă sau de urgență, și să sublinieze posibilele efecte asupra proiectului VIS;

  10. subliniază faptul că Parlamentul European trebuie să fie informat în permanență cu privire la stadiul lucrărilor de punere în funcțiune a sistemelor SIS II și VIS;

  11. încredințează comisiei competente în fond sarcina de a urmări această problemă cu atenție și de a pregăti o rezoluție de monitorizare pentru ședința plenară, de îndată ce noi dezvoltări o vor permite și cel târziu după încheierea primului test de referință;

  12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.