Postopek : 2009/2721(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0097/2009

Predložena besedila :

B7-0097/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 22/10/2009 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0055

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 71k
19.10.2009
PE428.705v01-00
 
B7-0097/2009

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o napredku pri razvoju SIS II in VIS


Carlos Coelho, Simon Busuttil v imenu skupine PPE
Claude Moraes v imenu skupine S&D
Sarah Ludford v imenu skupine ALDE
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o napredku pri razvoju SIS II in VIS  
B7‑0097/2009

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je bil 6. decembra 2001 Komisiji dan mandat za razvoj druge generacije SIS (schengenski informacijski sistem), ki naj bi začela veljati marca 2007,

B.  ker je Evropski parlament oktobra 2006 sprejel uredbo(1) o pravni podlagi za SIS II,

C. ker novi sistem zaradi številnih težav in zamud še vedno ni začel delovati in so se pojavili dvomi o izvedljivosti projekta,

D. ker se številne države, med njimi Irska, Združeno kraljestvo, Ciper, Bolgarija, Romunija in Lihtenštajn v sistem SIS ne bodo vključile, dokler težave ne bodo odpravljene,

E.  ker je Svet PNZ, ki se je sestal 4. in 5. junija 2009, sprejel nekaj zaključkov o novi usmeritvi schengenskega informacijskega sistema (SIS II) in odločil, naj se sistem razvija na podlagi obstoječega projekta SIS II, a z alternativnim scenarijem, po katerem bi bil SIS I+ nadomestna rešitev,

F.  ker bo treba opraviti dva tehnična preizkusa (tako imenovana osnovna), prvega konec leta 2009 in drugega poleti 2010,

G. ker se zdaj napoveduje, da bi lahko SIS II začel delovati šele v zadnjem četrtletju 2011,

H. ker je Evropski parlament junija 2007 sprejel uredbo(2) o pravni podlagi za vizumski informacijski sistem (VIS),

I.   ker je vzpostavitev vizumskega informacijskega sistema, ki bo temeljil na isti tehnični platformi in ga bo razvijal isti pogodbeni izvajalec kot sistem SIS II, tudi prednostna naloga EU,

J.   ker do zamude prihaja tudi pri VIS, saj sistem ne bo začel delovati konec leta 2009, kot je bilo predvideno, ampak se začetek operacij lahko zavleče v september 2010 ali celo kasneje, to pa zaradi nekaterih težav, ki jih ima Komisija pri vzpostavljanju centralnega VIS, pri čemer je treba upoštevati še priprave na nacionalni ravni v državah članicah,

1.  poudarja, da je za Evropski parlament vzpostavitev sistema SIS II še vedno prednostna naloga in da bi moral biti operativen v najkrajšem možnem času, saj glede na pravno podlago uvaja več izboljšav in novih funkcij za okrepljeno varnost evropskih državljanov in zagotavljanje učinkovitega mejnega nadzora na zunanjih mejah, hkrati pa dopolnjuje schengenski pravni red in je z njim usklajen;

2.  izraža globoko zaskrbljenost nad zamudo pri začetku delovanja obeh sistemov, SIS II in VIS;

3.  zahteva, naj ga Komisija in Svet obvestita o rezultatih prvega tehničnega testiranja, ki naj bi potekalo 22. decembra, takoj po opravljenem testiranju, nemudoma pa naj ga obvestita tudi o načrtovanih korakih;

4.  poziva k polni preglednosti izvedbenega postopka, tudi finančnih vidikov, in želi biti kot sozakonodajalec obveščen o tem, ali sta osnovni testiranji 1 in 2 še del sedanje pogodbe za razvoj SIS II ali jih je treba obravnavati kot dodatni zahtevi in v tem primeru, kakšni so dodatni predvideni stroški za to;

5.  želi vedeti, ali je za pogodbenega izvajalca predvidena kazen v primeru zamude in tehničnih napak, ki so krive za neuspešno izvedbo prejšnjih testiranj, in če je tako, kako visoka je bila ta kazen; prav tako želi izvedeti podatke o dodatnih stroških zaradi zamude in tehničnih napak, povezanih z novimi testiranji in podaljšanjem roka za začetek delovanja SIS II;

6.  poziva k temu, da Komisija in države članice združijo in uskladijo prizadevanja za to, da bi se scenarij z razvojem SIS II ne ponovil pri VIS;

7.  poziva Komisijo in Svet, naj utemeljeno predstavita razloge, zakaj še vedno zaupata sedanjemu pogodbeniku in njegovi sposobnosti za uspešno nadaljnje razvijanje sistemov VIS in SIS II brez dodatnih zamud;

8.  poudarja, da morata Komisija in Svet omogočiti, da Evropski parlament sodeluje pri sprejemanju kakršne koli odločitve o razvoju SIS II in VIS, zlasti če rezultati testiranj ne bodo zadovoljivi, kar bi pomenilo spremembo v usmeritvi projektov SIS II in VIS, to pa bi lahko pomenilo razveljavitev pogodbe s podjetjem, odgovornim za oba projekta;

9.  poziva Komisijo, naj pojasni, ali bi morebitna razveljavitev pogodbe za projekt SIS II avtomatično vodila v nadomestno ali možno rešitev, in naj okvirno predstavi, kako bi to lahko vplivalo na projekt VIS;

10. poudarja, da mora biti Evropski parlament stalno obveščen o tem, kaj se dogaja v zvezi z začetkom delovanja SIS II in VIS;

11. zadolži pristojni odbor, da zadevo spremlja od blizu in pripravi novo resolucijo za plenarno zasedanje, kakor hitro bodo to upravičevali novi razlogi, najkasneje pa ob koncu prvega osnovnega testiranja;

12. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Uredba (ES) št. 1987/2006.

(2)

Uredba (ES) št. 767/2008.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov