Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0021/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0021/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

13.1.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, William (The Earl of) Dartmouth az EFD képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0021/2010

Eljárás : 2009/2813(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0021/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0021/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0021/2010

az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2009. október 27-i következtetéseire,

–   tekintettel a soros elnökség által az egyre romló jemeni helyzettel kapcsolatban az EU nevében tett 2009. október 27-i nyilatkozatra,

–   tekintettel az Európai Közösség Jemennel kapcsolatos, a 2007–2013-as időszakra szóló stratégiai dokumentumára,

–   tekintettel a Perzsa-öböl-menti országokkal (többek között Jemennel) fenntartott kapcsolatokért felelős európai parlamenti küldöttség megbízott elnökének, Tobias Pflügernek a küldöttség elnökségének Jemenben tett 2009. február 22–25-i látogatását követően kiadott nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Omar Fárúk Abdulmutallab nigériai terroristát, aki 2009. december 25-én megkísérelt egy repülőgépet Detroit felett felrobbantani, egy jemeni al-Kaida táborban képezték ki,

B.  mivel a jemeni biztonsági helyzet további romlása eredményeként az ország könnyen a terroristák és felkelő csoportok, különösen az al-Kaida menedékhelyévé válhat, ahonnan a következő terrorista merényleteket tervezik, szervezik és finanszírozzák,

C.  mivel 2007 óta több mint 30 terrorista merényletet követtek el olajvezetékek, olajfinomítók. kormányzati épületek, követségek (köztük az olasz és az amerikai), hajók és jemeni turisták ellen; mivel a USS Coal ellen 2000-ben elkövetett merénylet óta a jemeni hatóságok nem voltak hajlandók megfelelően kivizsgálni az ügyet, és futni hagyták az al-Kaidához köthető gyanúsítottakat, köztük a merénylet kitervelőjét, Dzsamal al-Badavit,

D.  mivel a biztonsági helyzetet a zajdi síita hívők ellen az északi Szaada tartományban folyó polgárháború, valamint a szeparatista villongások az ország déli részén tovább nehezítik,

E.  mivel a Szaada tartományban folyó polgárháború regionális dimenziót öltött azzal, hogy a szaúdi katonai erők a szaúdi-jemeni határon összecsaptak a felkelőkkel, és visszavágásként a felkelők támaszpontjait legalább kétszer megtámadták,

F.  mivel a 2008-as élelmiszerválság erősen sújtotta a jemeni népesség szegényebb rétegeit, míg a globális pénzügyi válság, különösen az olajbevételek csökkenése az államháztartása gyakorolt tarthatatlan nyomást, amelyet tovább fokozott a régóta esedékes gazdasági és adóreformok csupán korlátozott mértékű életbe léptetése,

G.  mivel az ország bevételének 75%-át adó jemeni olajtartalékok közel állnak a kimerüléshez, és mivel a készletek kimerülését követően nem sok megoldás kínálkozik fenntartható gazdaság megvalósítására,

H.      mivel Jemen komoly problémákkal, köztük súlyos vízhiánnyal küzd, amelyet többek között a növekvő háztartási fogyasztás, a rossz vízkelezési politika, a korrupció, a forráskezelés hiánya és a pazarló öntözési technikák okoznak; mivel a kormány becslései szerint a vízkitermelés 99%-a illegális,

I.   mivel a jemeni élelmiszer- és víztartalékok hiányának problémáját tovább bonyolítja, hogy a népesség nagyban függ a sok öntözést igénylő, jól jövedelmező „kat” termesztésétől, amely olyannyira elterjedt, hogy Jemen nettó élelmiszer-importőrré vált,

J.   mivel Jemen az arab világ egyik legszegényebb országa, ahol az egy főre jutó éves jövedelem 650 euró alatt van, a népesség majdnem fele kevesebb mint napi 2 euróból él és a munkanélküliségi ráta 35%-os; mivel ugyanakkor a világban itt tapasztalható az egyik legerőteljesebb népességrobbanás, ami további gazdasági, oktatási és társadalmi problémákat okoz,

K.  mivel a kalózkodás felerősödése az Ádeni-öbölben és a Szomáli-félsziget felől folyamatosan érkező bevándorlók tovább veszélyeztetik az ország stabilitását,

L.  mivel 2004 óta az EU több mint 144 millió eurónyi segítséget nyújtott Jemennek, amelynek legnagyobb része gazdaságfejlesztési célú támogatás volt, és mivel az EU kétoldalú segítségnyújtási programokat működtet a jemeni rendőrség és parti őrség támogatása céljából, amelyre példa az ország rendőrképzésének modernizálása érdekében nyújtott 7,5 millió eurós segély,

M.  mivel, amint azt az országos 50%-os analfabetizmus, a nők körében 70%-os analfabetizmus és a képzett oktatók hiánya példázza, a jemeni oktatási rendszer alulfejlett,

N.  mivel a jemeni kormány a nemzeti reformtervben elsődleges fontosságot tulajdonított az államigazgatási reformoknak,

O.  mivel az eredetileg 2009 áprilisára tervezett parlamenti választásokat azért halasztották el, hogy a hatóságok végrehajthassák a választási rendszer szükséges reformját; mivel Jemen elnöke, Ali Abdullah Szaleh, Moammer Kadhafi líbiai elnök után a Közel-Kelet legrégebb óta hivatalban lévő államfője,

P.  mivel a demokrácia, az emberi jogok és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése továbbra is komoly aggodalmakra ad okot Jemenben, különösen az ország hírhedt büntetőügyi különbírósága előtt folyó tisztességtelen tárgyalások és a hamis vallomások kicsikarása érdekében eszközölt kínzások miatt; mivel ismeretesek olyan esetek, amikor újságírókat üldöznek; mivel a nők helyzete különösen nehéz, és azt kényszerházasságok, valamint a férfiak és nők törvény előtti megkülönböztetése jellemzi,

Q.  mivel 2009. júniusi elrablásuk óta továbbra is hat európai polgárt – öt német és egy brit állampolgárt – tartanak túszként az országban, miközben ugyanazon csoport három másik tagját közvetlenül elrablásuk után holtan találták meg; mivel néhány helyi törzsi vezető az al-Kaidát vádolta meg az emberrablások elkövetésével;

1.  mély aggodalmának ad hangot az al-Kaida jemeni jelenlétének fokozódása miatt, és hangsúlyozza, hogy a kézzelfogható fellépés hiánya a központi kormányzó hatóság további gyengülésével és a régió olyan fokú stabilitásvesztésével járhat, mint amilyen Szomáliában és Afganisztánban tapasztalható, ami pedig alkalmat teremthet az al-Kaida által irányított vagy ösztönzött szélsőségesek számára a jemeni területről való újraszerveződésre, szervezkedésre, kiképzésre és dzsihádi terrorista műveletek lebonyolítására a világban;

2.  ismételten kéri, hogy Szaada tartományban és Dél-Jemenben haladéktalanul hirdessenek tűzszünetet, és azon nézetének ad hangot, hogy tartós békét csak átfogó politikai megoldással lehet elérni;

3.  emlékezteti a konfliktusban részt vevő valamennyi felet azon kötelezettségükre, hogy az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben kell tartaniuk; felszólítja a feleket arra, hogy tegyék lehetővé a konfliktus elől elmenekülni kívánó civilek számára, hogy biztonságos helyre távozhassanak, hogy segítsék az ENSZ-t és a nem kormányzati szervezeteket abban, hogy eljussanak azokra a területekre, ahol az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülők gyülekeznek, továbbá, hogy sürgősen tegyék lehetővé, hogy az egészségügyi és humanitárius gyorssegélyek eljuthassanak e személyekhez;

4.  megerősíti, hogy támogatja az egységes, stabil és demokratikus Jemen létrehozását

5.  felhívja a jemeni hatóságokat, hogy a régóta esedékes intézményi, gazdasági és adóügyi reformokat hajtsák végre, azaz erősítsék a demokratikusan választott intézmények szerepét és hatásköreit mind központi, mind helyi szinten, javítsák az üzleti környezetet, mozdítsák elő Jemen beépülését a globális és regionális gazdaságba, terjesszék ki a szociális ellátásokat, teremtsenek munka- és tanulmányi lehetőségeket, szálljanak szembe a korrupcióval, az inflációval és a munkanélküliséggel, valamint csökkentsék az állami támogatásokat;

6.  felhívja a jemeni hatóságokat, hogy vezessenek be az ország emberi jogi helyzetének javítását szolgáló reformokat, különösen a média szabadságának, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jognak, a férfiakkal és nőkkel való egyenlő elbánásnak a biztosítása, illetve a kényszerházasság intézményének felszámolása révén; ebben a tekintetben üdvözli azt a nemrégiben hozott törvényt, amely a házasságkötés alsó korhatárát 17 évben állapítja meg;

7.  hangsúlyozza a 2011-es választások megrendezésének jelentőségét, és valamennyi politikai pártot arra ösztönöz, hogy a választási rendszer javításához és a demokrácia elmélyítéséhez szükséges intézkedéseket rögzítő megállapodásaikat tartsák be, különös figyelemmel az EU választási megfigyelő küldöttségének a 2006. évi demokratikus elnök- és helyhatósági választásokat követően megfogalmazott ajánlásaira; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kövesse nyomon az alkotmány és a választási törvény reformjának folyamatát, amely a parlamenti választások elhalasztását eredményezte;

8.  üdvözli a hatóságok által a korrupció megfékezése érdekében már megtett lépéseket, nevezetesen a központi ellenőrző és auditáló szervezet, valamint a korrupció elleni fellépés legfőbb nemzeti hatóságának létrehozását;

9.  felhívja a Perzsa-öböl menti államokat, hogy – cserébe a szükséges reformok, úgymint az állami támogatások csökkentése, a korrupció elleni fellépés és a biztonsági kérdések kapcsán bevezetendő intézkedések végrehajtásáért – ajánlják fel Jemennek az Öböl menti Együttműködési Tanácsban való részvétel lehetőségét; ebben a tekintetben felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ösztönözzék az Öböl menti Együttműködési Tanácsot arra, hogy a jemeni feleket tárgyalóasztalhoz ültetni, valamint átfogó politikai párbeszédet kezdeményezni képes közvetítőként járjon el;

10. üdvözli, hogy Jemen aktív szerepet vállal az Atlanta művelethez hasonló, nemzetközileg koordinált stratégiákban;

11. teljes jogú bizottsági küldöttség felállítására szólít fel Jemenben, amely helyi személyzet igénybevételével a segélyek kezelésével foglalkozna; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a segélyek hatékonyságát;

12. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a nemzetközi közösség által, és különösen az Európai Unió költségvetéséből nyújtott támogatást olyan projektek finanszírozására fordítsák, amelyekből a lehető legtöbb ember közvetlenül részesül, és amelyek hatékonyságát a helyszínen értékelik;

13. felhívja a jemeni hatóságokat, hogy erősítsék a parti őrség és a határőrség egységeit, továbbá vezessenek be hatékonyabb rendőrképzési programokat a börtönök professzionális irányításának megvalósítása érdekében, ami az ország biztonsági helyzetének és a terrorizmussal szembeni fellépési képességének javulását eredményezné;

14. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy Jemen számára különleges segítségnyújtási programot hajtson végre, amely magában foglalná a jemeni köztisztviselők országon kívüli (az iraki EUJUST LEX által lebonyolított) képzését és közös oktatók fontosabb minisztériumokba való kihelyezését (az EU bosznia–hercegovinai tevékenységéhez hasonló módon);

15. felhívja a jemeni hatóságokat, hogy fokozzák az ország területén fogva tartott hat európai túsz szabadon bocsátására irányuló erőfeszítéseiket;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Jemen kormányának és parlamentjének, valamint Öböl menti Együttműködési Tanácsnak.