Návrh usnesení - B7-0023/2010Návrh usnesení
B7-0023/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Jemenu

13. 1. 2010

předložený na základě prohlášení vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0021/2010

Postup : 2009/2813(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0023/2010
Předložené texty :
B7-0023/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0023/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se Jemenu ze dne 27. října 2009,

 

–   s ohledem na společné komuniké vydané v návaznosti na 16. zasedání smíšeného výboru pro spolupráci ES-Jemen dne 27. října 2009,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o zhoršující se bezpečnostní situaci v Jemenu ze dne 27. srpna 2009,

–   s ohledem na doporučení volební pozorovatelské mise EU vztahující se k prezidentským a komunálním volbám v Jemenu konaným v roce 2006,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v důsledku nedávných událostí včetně nezdařeného pokusu o bombový útok na let směřující do Spojených států, k němuž se přihlásila odnož al-Káidy v Jemenu, i výhrůžek adresovaných zahraničním velvyslanectvím v Sanáa se Jemen dostal do popředí diskusí o mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu; vzhledem k tomu, že teroristické aktivity, a zejména útoky al-Káidy na Arabském poloostrově, v průběhu roku 2009 zesílily a v zemi bylo uneseno a stále je v ní zadržováno několik zahraničních občanů,

B.  vzhledem k tomu, že zhoršující se bezpečnostní, politická a hospodářská situace ničí snahy o dosažení stability v zemi, která má pro občany Jemenu i pro celý region zásadní význam,

C. vzhledem k tomu, že americký prezident Barack Obama opakovaně prohlásil, že nemá v úmyslu do Jemenu vysílat vojska, ale v boji proti teroristickým aktivitám v této zemi hodlá spolupracovat s mezinárodními partnery,

D. vzhledem k tomu, že jemenská vláda během posledních několika týdnů zakročila proti teroristickým skupinám a odmítá přítomnost zahraničních vojsk v zemi, avšak současně žádá pro své bezpečnostní síly o zvýšenou pomoc mezinárodního společenství v oblasti výcviku, technické pomoci a výměny informací,

E.  vzhledem k tomu, že v důsledku bojů mezi jemenskou armádou a šíitskými povstalci v severní provincii Sa’áda, které započaly v roce 2004, došlo k vnitřnímu vysídlení více než 175 000 osob a v oblasti propukla humanitární krize,

F.  vzhledem k tomu, že separatistické skupiny na jihu Jemenu, regionu, v němž se nachází většina ropných zařízení této země, jenž sousedí se strategickým průlivem Bab-al-Mandab a slouží jako vstupní brána do Somálska, usilují o rozdělení země,

G. vzhledem k tomu, že Jemen patří stále mezi nejchudší země světa a vyznačuje se překotným růstem populace, rychle se ztenčujícími vodními zdroji, hospodářstvím závislým do značné míry na klesajících příjmech z ropy a vysokou nezaměstnaností; vzhledem k tomu, že na mezinárodní dárcovské konferenci v roce 2006 se jemenská vláda zavázala provést politické a ekonomické reformy; vzhledem k tomu, že jemenský parlament nedávno odložil termín konání všeobecných voleb na rok 2011, tedy na dobu po provedení volebních reforem,

H. vzhledem k tomu, že organizace působící v oblasti lidských práv přinášejí pravidelně zprávy o represích namířených proti představitelům politické opozice, novinářům a obhájcům lidských práv a o diskriminaci různých etnických a náboženských skupin v Jemenu, zejména v zónách konfliktu na severu a jihu země,

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se bezpečnostní, politickou a hospodářskou situací v Jemenu; vyzývá mezinárodní společenství, aby vynaložilo značné úsilí s cílem předejít eskalaci současné krize a zasadit se o jednotný, stabilní a demokratický Jemen;

2.  podporuje aktivní spolupráci Komise s jemenskou vládou, zejména v oblasti rozvoje, policejních záležitostí, spravedlnosti, hraničních kontrol, boje proti nedovolenému obchodování, dále v oblasti námořní bezpečnosti a boje proti terorismu; vyzývá Radu a Komisi, aby dále prohloubily dvoustranné vztahy s Jemenem a hledaly nejúčinnější způsoby, jak může EU přispět ke zlepšení bezpečnostní, politické a hospodářské situace v této zemi; podporuje záměr Komise zvýšit svou přítomnost v Jemenu formou plnohodnotné delegace;

3.  vyzývá jemenskou vládu, aby přijetím účinných opatření zajistila okamžité propuštění unesených zahraničních občanů, kteří v zemi drží milice jako rukojmí;

4.  zdůrazňuje, že pro konflikty a napětí v severní a jižní části Jemenu neexistuje vojenské řešení; vyzývá všechny strany, aby bezodkladně zanechaly bojů a navázaly politický dialog s cílem nalézt prostřednictvím jednání komplexní řešení konfliktu na severu země a zamezit dalším ozbrojeným střetům na jihu;

5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v severním Jemenu; vyzývá všechny strany, aby splnily své závazky a povinnosti, které jim ukládá mezinárodní humanitární právo, a ochránily civilní obyvatelstvo v této oblasti a umožnily, aby na dotčená území mohla dorazit humanitární pomoc;

6.  vyzývá jemenskou vládu, aby se zdržela diskriminačních kroků vůči jakýmkoli etnickým či náboženským skupinám v zemi a aby v rámci svých politik sloužila obecnému zájmu všech svých občanů; zdůrazňuje, že kroky a opatření zaměřené proti teroristům nesmějí být zneužívány k politickým účelům, zejména proti politickým protivníkům, novinářům a obhájcům lidských práv;

7.  vyjadřuje své znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Jemenu, zejména pokud jde o mimořádně obtížnou situaci žen; vyzývá jemenské orgány, aby dostály svým povinnostem v oblasti lidských práv a zdržely se zejména pronásledování či obtěžování novinářů a obhájců lidských práv;

8.  je přesvědčen, že stability v Jemenu lze dosáhnout pouze politickými a ekonomickými reformami; vyzývá proto jemenskou vládu, aby splnila závazky, které přijala na mezinárodní dárcovské konferenci v roce 2006, a uspíšila proces politických a ekonomických reforem ve své zemi s cílem prohloubit demokracii a zlepšit životní podmínky svých občanů;

9.  vyzývá všechny politické síly v Jemenu, aby překonaly stávající patovou situaci, která nastala v jednáních o zásadních politických reformách, zejména o reformě volebního systému, a zdůrazňuje, že je důležité, aby v roce 2011 byly v Jemenu uspořádány všeobecné volby;

10. vyzývá Radu a Komisi, aby ve spolupráci s dalšími mezinárodními činiteli poskytly Jemenu rozsáhlejší rozvojovou pomoc s cílem stabilizovat politickou situaci a zlepšit hospodářskou situaci i životní podmínky obyvatel této země; vítá ochotu Rady pro spolupráci v Zálivu prohlubovat své vztahy s Jemenem; vyzývá jemenskou vládu, aby prostřednictvím náležitých mechanismů koordinace, rozdělování a provádění zajistila v úzké spolupráci s dárci lepší účinnost pomoci;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu a vládě a parlamentu Jemenské republiky.