Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0023/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0023/2010

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

  12.1.2010

  a Bizottság nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt az S&D képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0021/2010

  Eljárás : 2009/2813(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0023/2010
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0023/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0023/2010

  Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –   tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2009. október 27-i következtetéseire,

   

  –   tekintettel az EK-Jemen közös együttműködési bizottság 2009. október 27-én tartott tizenhatodik ülését követően kiadott közös közleményére;

  –   tekintettel a soros elnökség által az egyre romló jemeni helyzettel kapcsolatban az EU nevében tett 2009. augusztus 27-i nyilatkozatra,

  –   tekintettel az EK választásokat megfigyelő küldöttségének a 2006-os jemeni elnökválasztások és helyi választások kapcsán tett ajánlásaira,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel a közelmúltbéli eseményeket követően, beleértve azt az amerikai repülőjárat elleni kudarcba fulladt merényletkísérletet, amelyért az al-Kaida jemeni szervezete vállalta a felelősséget, valamint a szaanai külföldi nagykövetségek elleni fenyegetéseket, Jemen a nemzetközi biztonságról és a terrorizmus elleni küzdelemről folytatott viták előterébe került; mivel terrorista tevékenységek, különösen az al-Kaida által az Arab-félszigeten elkövetett támadások még inkább fokozódtak 2009 során, és számos külföldi állampolgárt elraboltak, illetve tartanak továbbra is fogva az országban;

  B.  mivel az egyre romló biztonság, a politikai és gazdasági helyzet aláássa az ország stabilitásának kialakítását célzó erőfeszítéseket, ami alapvető fontosságú a jemeni nép és a régió egésze számára;

  C. mivel Barack Obama amerikai elnök ismételten megerősítette, hogy nem áll szándékában csapatokat küldeni Jemenbe, hanem nemzetközi partnerekkel szeretne együttműködni az országban zajló terrorista tevékenységek elleni küzdelemben;

  D. mivel a jemeni kormány intézkedést hozott az utóbbi néhány hétben terrorista csoportok ellen, és elutasítja a külföldi csapatok országban való jelenlétét, azonban a nemzetközi közösség általi nagyobb segítségnyújtásra hív fel a biztonsági erők kiképzése, a nekik nyújtott technikai támogatás és információcsere terén;

  E.  mivel a jemeni hadsereg és a siíta lázadók között a Szaada északi tartományban 2004 óta dúló összecsapások azt eredményezték, hogy több, mint 175 000 embernek kellett elhagynia lakóhelyét, és a térségben humanitárius válság alakult ki;

  F.  mivel szeparatista csoportok az ország újrafelosztását követelik Jemen déli részén, ami az ország olajinfrastruktúrájának nagy részének ad otthont, a stratégiai Bab Al-Mandab övezettel határos és a Szomália felé valóságos kapu szerepet tölt be;

  G. mivel Jemen továbbra is a világ egyik legszegényebb országa, ahol a népesség megállíthatatlanul nő, a vízkészletek gyorsan fogynak, a gazdaság erősen függ a fogyatkozó olajbevételektől, és nagy a munkanélküliség; mivel a jemeni kormány eltökélte magát a politikai és gazdasági reformok iránt a 2006-os nemzetközi adományozó konferencián; mivel a jemeni parlament az általános választásokat nemrégiben 2011-ig elhalasztotta a folyamatban lévő választási reformok miatt;

  H. mivel az emberi jogi szervezetek rendszeresen jelentést tesznek a politikai ellenzék képviselői, újságírók, és emberi jogi jogvédők elnyomásáról, valamint a Jemenben élő különböző etnikai és vallási csoportokkal szembeni hátrányos megkülönböztetésről, különösen az ország északi és déli részeinek konfliktusokkal terhelt térségeiben;

  1.  mélységes aggodalmát fejezi ki az egyre romló biztonság, valamint a jemeni politikai és gazdasági helyzet miatt; jelentős erőfeszítésekre hív fel a nemzetközi közösség részéről a jelenlegi válság kiéleződésének megakadályozására, valamint hogy lépések történjenek az egységes, stabil és demokratikus Jemen létrehozása felé;

  2.  támogatja a Bizottság és a jemeni kormány közötti aktív együttműködést, különösen a fejlesztés, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, a határellenőrzés, az emberkereskedelem elleni intézkedések, a tengerbiztonság és a terrorizmus elleni küzdelem terén; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy erősítse tovább a Jemennel folytatott kétoldalú kapcsolatokat, és hogy vizsgálja meg, hogy melyek az EU hozzájárulásának leghatékonyabb módjai a biztonság, a politikai és gazdasági válság javítására az országban; támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy erősítse meg jelenlétét Jemenben, hogy teljes körű küldöttsége legyen;

  3.  felhívja a jemeni kormányt, hogy tegyen hatékony lépéseket annak érdekében, hogy az országban a milíciák által fogva tartott, elrabolt külföldi állampolgárok haladéktalan szabadon bocsátást el lehessen érni;

  4.  hangsúlyozza, hogy nincs katonai megoldás az Észak- és Dél-Jemenben fennálló konfliktusokra és feszültségekre; felhívja valamennyi felet, hogy hagyjon fel azonnal a harcokkal, és hogy kezdjen politikai párbeszédet azzal a céllal, hogy az ország északi részén dúló konfliktusra átfogó, tárgyalás alapú megoldás szülessen, annak déli részén pedig el lehessen kerülni a további erőszakos eseményeket;

  5.  mély aggodalmát fejezi ki az egyre romló észak-jemeni humanitárius helyzet miatt; valamennyi felet felhívja, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jog alapján fennálló kötelezettségeit és feladatait, hogy védelmet nyújtson a térségben élő civil lakosságnak, illetve, hogy lehetővé tegye az érintett területek elérését humanitárius segély és segítség nyújtása céljából;

  6.  felhívja a jemeni kormányt, hogy tartózkodjon az országban élő valamennyi etnikai és vallási csoport elleni mindennemű diszkriminációtól, és hogy politikái során valamennyi állampolgár közös érdekét tartsa szem előtt; hangsúlyozza, hogy a terroristaellenes cselekvésekkel és intézkedésekkel nem szabad politikai célokra, különösen pedig politikai ellenfelekkel, újságírókkal és emberi jogi jogvédőkkel szemben visszaélni;

  7.  aggodalmát fejezi ki a jemeni emberi jogi helyzet miatt, beleértve a nők különösen nehéz helyzetét; felhívja a jemeni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben emberi jogi kötelezettségeiket, és hogy tartózkodjanak különösen az újságírók és az emberi jogvédők üldözésétől vagy zaklatásától;

  8.  meggyőződése, hogy a jemeni stabilitást csak politikai és gazdasági reformok útján lehet elérni; ezért felhívja a jemeni kormányt, hogy tartsa tiszteletben a 2006-os nemzetközi adományozó konferencián vállalt kötelezettségeit, és hozza létre a nemzeti politikai és gazdasági reformfolyamatot azzal a céllal, hogy elmélyítsék a demokráciát, és hogy javítsák az emberek életfeltételeit;

  9.  felhívja valamennyi politikai erőt Jemenben, hogy lépjen túl az alapvető politikai reformokról szóló tárgyalásokban kialakult jelenlegi patthelyzeten, különösen, ami a választási reformot illeti, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ott 2011-ben általános választásokat kell tartani;

  10. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a többi nemzetközi szereplővel együttműködésben nyújtson nagyobb fejlesztési támogatást Jemennek azzal a céllal, hogy stabilizálják a politikai helyzetet, illetve hogy javítsák az országban a gazdasági helyzetet és a lakosság életfeltételeit; üdvözli, hogy az Öböl Együttműködési Tanács készen áll, hogy továbbfejlessze Jemennel fennálló kapcsolatait; felhívja a jemeni kormányt, hogy az adományozókkal való szoros együttműködésben biztosítsa a megerősített támogatási hatékonyságot megfelelő koordináció, elosztás és végrehajtási mechanizmusok útján;

  11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Öböl Együttműködési Tanács főtitkárának, valamint a Jemeni Köztársaság kormányának és parlamentjének.