Propunere de rezoluţie - B7-0023/2010Propunere de rezoluţie
B7-0023/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situaţia din Yemen

13.1.2010

depusă pe baza dezbaterii privind declaraţia Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0021/2010

Procedură : 2009/2813(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0023/2010
Texte depuse :
B7-0023/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0023/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Yemen

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Yemen,

–   - având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Yemen din 27 octombrie 2009,

–   având în vedere comunicatul comun în urma cele de-a 16-a reuniuni ale Comitetului mixt de cooperare CE-Yemen din 27 octombrie 2009,

–   având în vedere declaraţia Preşedinţiei în numele Uniunii Europene din 27 august 2009 privind deteriorarea situaţiei de securitate din Yemen,

–   având în vedere recomandările misiunii UE de observare a alegerilor făcute cu ocazia alegerilor prezidenţiale şi locale din Yemen, în 2006,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât, ca urmare a evenimentelor recente, inclusiv încercarea eşuată de a arunca în aer un avion USA, pentru care şi-a asumat responsabilitatea un yemenit cu legături al-Qa’ida, şi ameninţările la adresa ambasadelor străine din Sana’a, Yemenul a ajuns în prim planul dezbaterilor referitoare la securitatea internaţională şi combaterea terorismului; întrucât pe parcursul lui 2009 s-au intensificat în continuare acţiunile teroriste şi atacurile al‑Qa’ida în peninsula Arabică mai ales, iar câţiva cetăţeni străini au fost răpiţi şi sunt încă ţinuţi ostatici în Yemen;

B.  întrucât deteriorarea situaţiei politice, economice şi de securitate din Yemen subminează eforturile de stabilizare din ţară, proces esenţial pentru poporul yemenit şi pentru întreaga regiune;

C. întrucât preşedintele SUA, Barack Obama a confirmat în mod repetat că nu are nicio intenţie de a trimite trupe de luptă în Yemen, dar doreşte să conlucreze cu partenerii internaţionali pentru a combate acţiunile teroriste din ţară;

D. întrucât Guvernul yemenit a luat măsuri împotriva grupurilor de terorişti în ultimele săptămâni şi a respins prezenţa trupelor străine în ţară, dar solicită un mai mare ajutor din partea comunităţii internaţionale pentru forţele sale de securitate, în ceea ce priveşte antrenarea, suportul tehnic şi schimbul de informaţii;

E.  întrucât luptele dintre armata yemenită şi rebelii shiiţi din provincia Sa’dah din nord, începute în 2004, au cauzat strămutarea internă a peste 175 000 de persoane şi au generat o criză umanitară în zonă;

F.  întrucât grupurile separatiste din sudul Yemenului, unde se găsesc majoritatea instalaţiilor petroliere ale ţării, la graniţă cu strâmtoarea strategică Bab al-Mandab şi totodată un canal de legătură cu Somalia, susţin o divizare a ţării;

G. întrucât Yemenul rămâne una din cele mai sărace ţări, cu un număr de refugiaţi în creştere, resurse de apă în scădere rapidă, o economie dependentă majoritar de veniturile în scădere obţinute din petrol şi un şomaj ridicat; întrucât guvernul yemenit s-a angajat la conferinţa donorilor internaţionali din 2006 să aplice reforme politice şi economice; întrucât parlamentul yemenit a amânat recent alegerile electorale până la realizarea reformelor electorale;

H. întrucât organizaţiile de apărare a drepturilor omului semnalează regulat represiuni ale reprezentanţilor opoziţiei politice, a ziariştilor şi susţinătorilor drepturilor omului, precum şi discriminări împotriva diferitelor grupuri etnice şi religioase din Yemen, mai ales în zonele de conflict din nordul şi sudul ţării;

1.  îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situaţiei politice, economice şi de securitate din Yemen; solicită comunităţii internaţionale să depună eforturi susţinute pentru a preveni escaladarea actualei crize şi pentru a realiza unificarea, stabilizarea şi democratizarea Yemenului;

2.  sprijină cooperarea activă dintre Comisie şi guvernul yemenit, în special în chestiunile referitoare la dezvoltare, poliţie, justiţie, controlul frontierelor, măsurile de combatere a traficului, siguranţa maritimă şi antiterorismul; invită Comisia şi Consiliul să consolideze în continuare relaţiile bilaterale cu Yemenul şi să analizeze cele mai eficiente modalităţi prin care UE poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei politice, economice şi de securitate a ţării; sprijină intenţia Comisiei de a-şi transforma prezenţa în Yemen într-o delegaţie de sine stătătoare,

3.  solicită guvernului yemenit să ia măsuri concrete în vederea eliberării imediate a cetăţenilor străini răpiţi şi ţinuţi ostatici de către miliţiile din ţară;

4.  subliniază că nu există nicio soluţie militară pentru conflictele şi tensiunile din nordul şi sudul Yemenului; invită toate părţile să înceteze imediat focul şi să se angajeze într-un dialog politic în scopul găsirii unei soluţii negociate cuprinzătoare, pentru conflictul din partea de nord şi să evite alte violenţe în partea de sud a ţării;

5.  îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situaţiei umanitare din nordul Yemenului; invită toate părţile să-şi îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile în conformitate cu legislaţia umanitară internaţională de a proteja populaţia civilă din zonă şi de a permite accesul ajutorului şi asistenţei umanitare în teritoriile respective;

6.  solicită guvernului yemenit să se abţină de la orice discriminare împotriva oricăror grupuri etnice sau religioase din ţară şi să urmărească interesul comun al cetăţenilor săi prin intermediul politicilor sale; subliniază că acţiunile şi măsurile antiteroriste nu trebuie folosite în scopuri politice, mai ales împotriva oponenţilor politici, ziariştilor şi activiştilor pentru drepturile omului;

7.  îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu situaţia drepturilor omului în Yemen, inclusiv situaţia deosebit de dificilă a femeilor; solicită autorităţilor yemenite să-şi respecte obligaţiile referitoare la drepturile omului şi să se abţină de la orice persecuţie sau hărţuire a ziariştilor şi, mai ales, a susţinătorilor drepturilor omului;

8.  îşi exprimă convingerea că stabilitatea Yemenului se poate obţine numai în urma reformelor politice şi economice; solicită, aşadar, guvernului yemenit să-şi îndeplinească angajamentele luate la conferinţa donorilor internaţionali din 2006 şi să accelereze procesul naţional de reforme politice şi economice, astfel încât să rezulte întărirea democraţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei;

9.  invită toate forţele politice din Yemen să depăşească impasul actual din cadrul negocierilor referitoare la reformele politice esenţiale, în special în ceea ce priveşte reforma electorală, şi subliniază importanţa organizării de alegeri generale în ţară în 2011;

10. invită Consiliul şi Comisia să ofere Yemenului, în colaborare cu alţi actori internaţionali, o mai mare asistenţă pentru dezvoltare, în scopul stabilizării situaţiei politice şi al îmbunătăţirii situaţiei economice şi a condiţiilor de trai ale populaţiei ţării; salută disponibilitatea Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf de a-şi dezvolta în continuare relaţiile cu Yemen; invită guvernul yemenit să asigure, în strânsă colaborare cu donorii, o eficienţă sporită a ajutorului prin intermediul unor mecanisme de coordonare, distribuţie şi implementare adecvate;

11. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, precum şi guvernului şi parlamentului republicii Yemen.