Predlog resolucije - B7-0023/2010Predlog resolucije
B7-0023/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

13.1.2010

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes in Richard Howitt v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0021/2010

Postopek : 2009/2813(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0023/2010
Predložena besedila :
B7-0023/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0023/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Jemnu z dne 27. oktobra 2009,

–   ob upoštevanju skupnega sporočila po 16. srečanju skupnega odbora za sodelovanje med ES in Jemnom 27. oktobra 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 27. avgusta 2009 o vse slabših varnostnih razmerah v Jemnu,

–   ob upoštevanju priporočil misije EU za opazovanje volitev glede predsedniških in lokalnih volitev v Jemnu leta 2006,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je po nedavnih dogodkih, vključno z neuspelim bombnim napadom na polet v ZDA, za katerega je prevzela odgovornost podružnica Al Kaide v Jemnu, in grožnjam proti tujim veleposlaništvom v Sani, Jemen v ospredju razprav o mednarodni varnosti in boju proti terorizmu; ker so se teroristične dejavnosti in še posebej napadi Al Kaide na Arabskem polotoku še okrepili v letu 2009, več tujih državljanov pa je bilo ugrabljenih in so še vedno talci v državi,

B.  ker slabšanje varnostnih, političnih in gospodarskih razmer ogroža prizadevanja za doseganje stabilnosti v državi, ki je bistvenega pomena za prebivalce Jemna in regijo kot celoto,

C. ker je predsednik ZDA Barack Obama večkrat potrdil, da ne namerava poslati vojaških enot v Jemen, želi pa sodelovati z mednarodnimi partnerji v boju proti terorističnim dejavnostim v tej državi,

D. ker je jemenska vlada v zadnjih tednih ukrepala proti terorističnim skupinam in zavrača vsako navzočnost tujih vojaških enot v državi, poziva pa k večji pomoči mednarodne skupnosti za svoje varnostne sile v obliki usposabljanja, tehnične podpore in izmenjave informacij,

E.  ker je bilo zaradi spopadov med jemensko vojsko in šiitskimi uporniki v pokrajini Sada na severu države, ki so se začeli leta 2004, notranje razseljenih več kot 175 000 oseb, povzročili pa so tudi humanitarno krizo na tem območju,

F.  ker separatistične skupine na jugu države – tam se nahaja večina jemenskih naftnih objektov, območje meji na strateško ožino Bab el Mandeb in služi kot prehod v Somalijo – pozivajo k delitvi države,

G. ker Jemen ostaja ena od najrevnejših držav na svetu z nebrzdano rastjo prebivalstva, vodnimi viri, ki se hitro izčrpavajo, gospodarstvom, ki je močno odvisno od padajočih naftnih prihodkov, in visoko brezposelnostjo; ker se je Jemenska vlada na mednarodni donatorski konferenci leta 2006 zavezala političnim in gospodarskim reformam; ker je jemenski parlament nedavno odložil splošne volitve na leto 2011, do izvedbe volilne reforme,

H. ker organizacije za človekove pravice redno poročajo o zatiranju predstavnikov politične opozicije, novinarjev in zagovornikov človekovih pravic, pa tudi o diskriminaciji različnih narodnostnih in verskih skupin v Jemnu, zlasti na konfliktnih območjih na severu in jugu države,

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabšanja varnostnih, političnih in gospodarskih razmer v Jemnu; poziva k znatnim prizadevanjem mednarodne skupnosti, da se prepreči stopnjevanje sedanje krize in napreduje v smeri enotnega, stabilnega in demokratičnega Jemna;

2.  podpira dejavno sodelovanje med Komisijo in jemensko vlado, zlasti na področjih razvoja, dela policije, pravosodja, nadzora meja, boja proti nedovoljeni trgovini, pomorske varnosti in boja proti terorizmu; poziva Svet in Komisijo, naj še okrepita dvostranske odnose z Jemnom in proučita, kako lahko EU najučinkoviteje prispeva k izboljšanju varnostnih, političnih in gospodarskih razmer v državi; podpira namen Komisije, da svojo navzočnost v Jemnu dvigne na raven delegacije s polnimi pooblastili;

3.  poziva jemensko vlado, naj sprejme učinkovite ukrepe, da bi zagotovila takojšnjo izpustitev ugrabljenih tujih državljanov, ki jih milice v državi zadržujejo kot talce;

4.  poudarja, da konfliktov in napetosti na severu in jugu Jemna ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi; poziva vse strani, naj takoj zaustavijo spopade in začnejo politični dialog s ciljem, da se s pogajanji najde celovita rešitev za konflikt na severu države in prepreči nadaljnje izbruhe nasilja na jugu;

5.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabšanja humanitarnih razmer na severu Jemna; poziva vse strani, naj izpolnjujejo svoje obveznosti in odgovornost v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, in sicer, da varujejo civilno prebivalstvo na območju in omogočajo dostop na zadevna območja za zagotavljanje humanitarne pomoči in podpore;

6.  poziva jemensko vlado, naj se vzdrži diskriminacije katerekoli narodnostne ali verske skupnosti v državi in naj v svojih politikah upošteva skupni interes vseh svojih državljanov; poudarja, da se protiterorističnih dejavnosti in ukrepov ne sme zlorabljati za politične namene, zlasti proti političnim nasprotnikom, novinarjem in zagovornikom človekovih pravic;

7.  izraža zaskrbljenost zaradi položaja človekovih pravic v Jemnu, vključno s posebej težkim položajem žensk; poziva jemenske oblasti, naj spoštujejo svoje obveznosti na področju človekovih pravic in se vzdržijo preganjanja ali nadlegovanja, zlasti novinarjev in zagovornikov človekovih pravic;

8.  je prepričan, da je stabilnost v Jemnu mogoče doseči le s političnimi in gospodarskimi reformami; zato poziva jemensko vlado, naj spoštuje zaveze, ki jih je izrazila na mednarodni donatorski konferenci leta 2006 in pospeši proces nacionalnih političnih in gospodarskih reform, da se razširi demokracija in izboljšajo življenjske razmere ljudi;

9.  poziva vse politične sile v Jemnu, naj presežejo trenuten zastoj v pogajanjih o bistvenih političnih reformah, še zlasti o volilni reformi, in poudarja pomen izvedbe splošnih volitev v državi leta 2011;

10. poziva Svet in Komisijo, naj v sodelovanju z drugimi mednarodnimi akterji zagotovita večjo razvojno pomoč za Jemen, da bi se stabiliziral politični položaj ter izboljšale gospodarske razmere in življenjske razmere ljudi v državi; pozdravlja pripravljenost Sveta za sodelovanje v Zalivu za nadaljnji razvoj odnosov z Jemnom; poziva jemensko vlado, naj v tesnem sodelovanju z donatorji zagotovi večjo učinkovitost pomoči z ustreznimi mehanizmi usklajevanja, razdeljevanja in izvajanja;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu ter vladi in parlamentu Republike Jemen.