Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0024/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0024/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

13.1.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek a PPE képviselőcsoportja nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0021/2010

Eljárás : 2009/2813(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0024/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0024/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0024/2010

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2009. október 27-i következtetéseire,

–   tekintettel a soros elnökség által az egyre romló jemeni helyzettel kapcsolatban az EU nevében tett 2009. október 27-i nyilatkozatra,

–   tekintettel az Európai Közösség Jemennel kapcsolatos, a 2007–2013-as időszakra szóló stratégiai dokumentumára,

–   tekintettel a Perzsa-öböl menti államokkal, többek között Jemennel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége által 2009. február 22–25. között Jemenben tett látogatásának eredményére,

–   tekintettel az Európai Unió 2006. szeptember 26-i választási megfigyelő küldöttségének zárójelentésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Jemen általános politikai, gazdasági és társadalmi helyzete romlik, és a nemzetközi közösségben súlyos aggodalmakat vált ki,

B.  mivel Omar Fárúk Abdulmutallab nigériai terroristát, aki 2009. december 25-én megkísérelt felrobbantani egy repülőgépet Detroit felett, az al-Kaida egy jemeni táborában képezték ki; mivel a jemeni biztonsági helyzet további romlása eredményeként az ország könnyen a terroristák és felkelő csoportok, különösen az al-Kaida menedékhelyévé válhat, ahonnan a következő terrorista merényleteket tervezik, szervezik és finanszírozzák,

C. mivel a biztonsági helyzetet a zajdi síita hívők ellen az északi Szaada tartományban folyó polgárháború, valamint a szeparatista villongások az ország déli részén tovább nehezítik,

D. mivel a Szaada tartományban folyó helyi harcok regionális dimenziót öltöttek azáltal, hogy a szaúdi katonai erők a szaúdi-jemeni határon való behatolásukat követően összecsaptak a felkelőkkel és a felkelők támaszpontjait megtámadták, ami állítólag a polgári lakosság körében is áldozatokat követelt; mivel a jemeni kormány állítása szerint egyes iráni csoportok támogatják az ország északi részén működő lázadó mozgalmakat,

E.  mivel Jemen az arab világ legszegényebb országa; mivel a 2008-as élelmiszerválság erősen sújtotta a jemeni népesség szegényebb rétegeit, míg a globális pénzügyi válság, különösen az olajbevételek csökkenése az államháztartása gyakorolt tarthatatlan nyomást, amelyet tovább fokozott a régóta esedékes gazdasági és adóreformok csupán korlátozott mértékű életbe léptetése,

F.  mivel a bevételének 75%-át adó jemeni olajtartalékok közel állnak a kimerüléshez, és mivel a készletek kimerülését követően nem sok megoldás kínálkozik fenntartható gazdaság megvalósítására,

G, mivel Jemen komoly problémákkal, köztük vízhiánnyal küzd, amelyet többek között a növekvő háztartási fogyasztás, a rossz vízkelezési politika, a korrupció, a forráskezelés hiánya és a pazarló öntözési technikák okoznak; mivel a kormány becslései szerint a vízkitermelés 99%-a illegális,

H. mivel a jemeni élelmiszer- és víztartalékok hiányának problémáját tovább bonyolítja, hogy a népesség nagyban függ a sok öntözést igénylő, jól jövedelmező kattól, amelynek termesztése olyannyira elterjedt, hogy a jemeni vízforrások mintegy 40%-át emészti fel; mivel az ország nettó élelmiszer-importőrré vált,

I.   mivel a kalózkodás felerősödése az Ádeni-öbölben és a Szomáli-félszigetről folyamatosan érkező bevándorlók tovább veszélyeztetik az ország stabilitását,

J.   mivel 2004 óta az EU több mint 144 millió euró értékű támogatást nyújtott Jemennek, amelynek legnagyobb része gazdaságfejlesztési célú támogatás volt, továbbá az EU kétoldalú segítségnyújtási programokat működtet a jemeni rendőrség és parti őrség támogatása céljából,

K. mivel az eredetileg 2009 áprilisára tervezett parlamenti választásokat azért halasztották el, hogy a hatóságok végrehajthassák a választási rendszer szükséges reformját; mivel ennek érdekében még nem történtek kézzelfogható lépések,

L.  mivel a demokrácia, az emberi jogok és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése továbbra is komoly aggodalmakra ad okot Jemenben; mivel ismeretesek újságírók üldözésének esetei; mivel a nők helyzete különösen nehéz, és a nemek közötti szakadékra vonatkozó – így például az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, a nemi alapú erőszakot és a politikai életben való aktív részvételt érintő – valamennyi mutató folyamatosan romlik,

M. mivel 2009. júniusi elrablásuk óta továbbra is hat európai polgárt – öt német és egy brit állampolgárt – tartanak túszként az országban, miközben ugyanazon csoport három másik tagját közvetlenül elrablásuk után holtan találták meg; mivel néhány helyi törzsi vezető az al-Kaidát vádolta meg az emberrablások elkövetésével;

1.  mélységes aggodalmát fejezi ki az egyre romló biztonság, valamint a jemeni politikai és gazdasági helyzet miatt; jelentős erőfeszítésekre hív fel a nemzetközi közösség részéről a jelenlegi válság kiéleződésének megakadályozására, valamint hogy lépések történjenek az egységes, stabil és demokratikus Jemen létrehozása felé;

2.  támogatja a Bizottság és a jemeni kormány közötti aktív együttműködést, különösen a fejlesztés, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, a határellenőrzés, az emberkereskedelem elleni intézkedések, a tengeri biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem és az intézményfejlesztés terén; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy erősítse tovább a Jemennel folytatott kétoldalú kapcsolatokat, és vizsgálja meg, hogy melyek az EU hozzájárulásának leghatékonyabb módjai a biztonság, a politikai és gazdasági válság javítására az országban;

3.  ismételten kéri, hogy Szaada tartományban és Dél-Jemenben haladéktalanul hirdessenek tűzszünetet, és azon nézetének ad hangot, hogy tartós békét csak átfogó politikai megoldással lehet elérni; emlékezteti a konfliktusban részt vevő valamennyi felet azon kötelezettségükre, hogy az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben kell tartaniuk; felszólítja a feleket arra, hogy tegyék lehetővé a konfliktus elől elmenekülni kívánó civilek számára, hogy biztonságos helyre érkezhessenek, továbbá hogy segítsék az ENSZ-t és a nem kormányzati szervezeteket abban, hogy eljussanak az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülőkhöz, továbbá hogy sürgősen tegyék lehetővé, hogy az egészségügyi és humanitárius gyorssegélyek eljuthassanak e személyekhez;

4.  felhívja a jemeni kormányt, hogy tartózkodjon az országban élő valamennyi etnikai és vallási csoport elleni mindennemű diszkriminációtól, és hogy politikái során valamennyi állampolgár közös érdekét tartsa szem előtt; hangsúlyozza, hogy a terroristaellenes fellépésekkel és intézkedésekkel nem szabad politikai célokból, különösen pedig politikai ellenfelekkel, újságírókkal és emberi jogvédőkkel szemben visszaélni;

5.  aggodalmának ad hangot az al-Kaida jemeni jelenlétének fokozódása miatt, és hangsúlyozza, hogy a kézzelfogható fellépés hiánya a központi kormányzó hatóság további gyengülésével és a régió olyan fokú stabilitásvesztésével járhat, mint amilyen Szomáliában és Afganisztánban tapasztalható, ami pedig alkalmat teremthet az al-Kaida által irányított vagy ösztönzött szélsőségesek számára az újraszerveződésre, a szervezkedésre, a kiképzésre és a jemeni területen kívüli vagy belüli terrorista akciók lebonyolítására;

6.  felhívja a jemeni hatóságokat, hogy a régóta esedékes intézményi, gazdasági és adóügyi reformokat hajtsák végre, és vezessenek be az ország emberi jogi helyzetének javítását szolgáló reformokat, különösen a média szabadságának, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jognak, illetve a férfiakkal és nőkkel való egyenlő elbánásnak a biztosítása révén;

7.  hangsúlyozza a 2011-es választások megrendezésének jelentőségét, és valamennyi politikai pártot arra ösztönöz, hogy a választási rendszer javításához és a demokrácia elmélyítéséhez szükséges intézkedéseket rögzítő megállapodásaikat tartsák be, különös figyelemmel az EU választási megfigyelő küldöttségének a 2006. évi demokratikus elnök- és helyhatósági választásokat követően megfogalmazott ajánlásaira; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Parlamenttel szoros együttműködésben kövesse nyomon az alkotmány és a választási törvény reformjának folyamatát, amely a parlamenti választások elhalasztását eredményezte;

8.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, valamint létrejöttét követően az európai külügyi szolgálatot, hogy Jemennel szemben gyorsan alkalmazzon összehangolt és átfogó uniós megközelítést a tagállamok által nyújtott segítség és a fejlesztési támogatás megkettőzésének és átfedéseinek elkerülésére; hangsúlyozza, hogy az EU által végzett koordináció alapvetően szükséges ahhoz, hogy Jemenben megvalósuljon az adományozók globális összehangolása, amely jelenleg komoly hiányt jelent; ezért üdvözli, hogy 2010. január 27-én Londonban egy Jemennel kapcsolatos nemzetközi találkozóra kerül sor;

9.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a többi nemzetközi szereplővel együttműködésben nyújtson nagyobb fejlesztési támogatást Jemennek azzal a céllal, hogy stabilizálják a politikai helyzetet, illetve hogy javítsák az országban a gazdasági helyzetet és a lakosság életfeltételeit; üdvözli, hogy az Öböl menti Együttműködési Tanács készen áll, hogy tovább fejlessze Jemennel fennálló kapcsolatait; felhívja a jemeni kormányt, hogy az adományozókkal való szoros együttműködésben biztosítsa a megerősített támogatási hatékonyságot megfelelő koordináció, elosztás és végrehajtási mechanizmusok útján;

10. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a nemzetközi közösség által, és különösen az Európai Unió költségvetéséből nyújtott támogatást olyan projektek finanszírozására fordítsák, amelyekből a lehető legtöbb ember közvetlenül részesül, és amelyek hatékonyságát a helyszínen értékelik; e tekintetben üdvözli egy teljes jogú uniós küldöttség létrehozását Szanaában;

11. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy Jemen számára különleges segítségnyújtási programot hajtson végre, amely magában foglalná a jemeni köztisztviselők országon kívüli (az iraki EUJUST LEX által lebonyolított) képzését és közös oktatók fontosabb minisztériumokba való kihelyezését (az EU bosznia–hercegovinai tevékenységéhez hasonló módon);

12. felhívja a jemeni hatóságokat, hogy fokozzák az ország területén fogva tartott hat európai túsz szabadon bocsátására irányuló erőfeszítéseiket;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Öböl menti Együttműködési Tanács főtitkárának, valamint a Jemeni Köztársaság kormányának és parlamentjének.