Propunere de rezoluţie - B7-0024/2010Propunere de rezoluţie
B7-0024/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Yemen

13.1.2010

depusă pe baza dezbaterii privind declarația Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0021/2010

Procedură : 2009/2813(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0024/2010
Texte depuse :
B7-0024/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0024/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen

Parlamentul European,

–   având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Yemen din 27 octombrie 2009,

–   având în vedere declarația Președinției în numele Uniunii Europene din 27 octombrie 2009 privind deteriorarea situației securității din Yemen,

–   având în vedere documentul de strategie al Comunității Europene privind Yemenul pentru perioada 2007-2013,

–   având în vedere rezultatele vizitei delegației sale pentru relații cu statele din Golf, inclusiv Yemen, care s-a desfășurat în Yemen în perioada 22-25 noiembrie 2009,

–   având în vedere raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor din 26 septembrie 2006,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât situația generală a Yemenului se deteriorează în plan politic, economic și social, fapt care produce o profundă îngrijorare în rândul comunității internaționale;

B.  întrucât Umar Farouk Abdulmutallab, teroristul nigerian care a încercat să arunce în aer un avion deasupra orașului Detroit, la 25 decembrie 2009, a declarat că a fost antrenat într-o tabără al-Qa'ida din Yemen; întrucât deteriorarea în continuare a securității din Yemen poate oferi grupurilor teroriste și de insurgenți din regiune, în special al-Qa'ida, un adăpost perfect în care să planifice, să organizeze și să sprijine operațiuni teroriste ulterioare;

C. întrucât situația de securitate se înrăutățește și mai mult din cauza războiului civil împotriva susținătorilor lui Zaidi Shi’i în Sa'dah, în zona de nord a Yemenului, precum și din cauza izbucnirii manifestărilor violente ale mișcării secesioniste din sudul țării;

D. întrucât luptele locale din regiunea Sa'dah au căpătat o dimensiune regională atunci când forțele militare saudite au implicat rebelii la granița Arabiei Saudite cu Yemen și au lansat raiduri asupra pozițiilor rebelilor, provocând,s e pare, victime în rândul populației civile; întrucât guvernul yemenit a afirmat că mișcările de rebeliune din nordul țării sunt susținute de anumite grupuri din Irak;

E.  întrucât Yemen este cea mai săracă țară din lumea arabă; întrucât criza alimentară din 2008 a avut un impact imens asupra secțiunilor celor mai sărace ale populației yemenite, iar criza financiară globală, în special scăderea veniturilor rezultate din activități petroliere, a suspus finanțele publice unor presiuni greu de suportat, agravate și mai mult de punerea limitată în aplicare a reformelor economice și fiscale întârziate;

F.  întrucât rezervele petroliere ale Yemenului, care reprezintă sursa a peste 75% din venitul țării, sunt aproape epuizate, și întrucât există puține opțiuni fiabile pentru o economie postpetrol durabilă;

G. întrucât Yemenul are de înfruntat și o altă problemă severă, și anume criza de aprovizionare cu apă, cauzată de o serie de factori, printre care creșterea consumului domestic, gestionarea defectuoasă a apelor, corupția, lipsa unui management al resurselor, precum și tehnici de irigare neeconomice; întrucât, conform estimărilor guvernamentale, extragerea apei se face în proporție de 99 % fără licență;

H. întrucât lipsa de alimente și de apă din Yemen este agravată și mai mult de dependența populației de qat, plantă care se recoltează și se comercializează foarte repede dar are nevoie de foarte multe irigații pentru a crește, și a cărui cultivare se face atât de extensiv încât se folosesc aproximativ 40% din resursele de apă ale Yemenului; întrucât țara a devenit acum un importator net de alimente;

I.   întrucât intensificarea pirateriei în Golful Aden și presiunea continuă exercitată de migrația dinspre Cornul Africii reprezintă factori suplimentari care afectează stabilitatea țării;

J.   întrucât, din 2004, UE a donat Yemenului ajutoare în valoare de peste 144 milioane de Euro, cea mai mare parte fiind destinată dezvoltării economice, și a gestionat programe de asistență bilaterală în sprijinul poliției și al gărzilor de coastă yemenite;

K. întrucât alegerile parlamentare, care ar fi trebuit să se desfășoare în aprilie 2009, au fost amânate pentru a permite autorităților să pună în aplicare reformele esențiale ale sistemului electoral; întrucât, în acest sens, nu s-au luat niciun fel de măsuri concrete până acum;

L.  întrucât persistă îngrijorări serioase cu privire la evoluția situației în Yemen în ceea ce privește democrația, drepturile omului și independența justiției, întrucât au existat cazuri de persecuție a jurnaliștilor; întrucât situația femeilor este extrem de dificilă, înregistrându-se o deteriorare continuă a tuturor indicatorilor de diferențe pe criterii de gen, cum ar fi accesul egal la educație, violența pe criterii de gen și participarea politică activă;

M. întrucât șase cetățeni europeni - cinci germani și unul britanic - sunt în continuare ostatici ca urmare a răpirii lor în iunie 2009, iar alte trei persoane din acel grup au fost găsite moarte imediat după răpirea lor; întrucât unii șefi ai triburilor locale au indicat al-Qa'ida ca fiind responsabilă de răpiri;

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației politice, economice și a situației de securitate din Yemen; solicită comunității internaționale să depună eforturi susținute pentru a preveni escaladarea actualei crize și pentru a realiza unificarea, stabilizarea și democratizarea Yemenului;

2.  sprijină cooperarea activă dintre Comisie și guvernul yemenit, în special în chestiunile referitoare la dezvoltare, poliție, justiție, controlul frontierelor, măsurile de combatere a traficului, siguranța maritimă, antiterorismul și construcția instituțională; invită Comisia și Consiliul să consolideze în continuare relațiile bilaterale cu Yemenul și să analizeze cele mai eficiente modalități prin care UE poate să contribuie la îmbunătățirea situației politice, economice și de securitate a țării;

3.  reafirmă apelul la încetarea imediată a focului în in Sa’dah și în sudul Yemenului și își exprimă convingerea că numai o soluție politică cuprinzătoare poate conduce la o pace durabilă; reamintește tuturor părților implicate în conflicte obligația de a respecta drepturile omului și legislația umanitară internațională; solicită părților să permită civililor care doresc să plece din zona de conflict pentru a ajunge în locuri sigure, să faciliteze accesul ONU și al ONG-urilor la persoanele strămutate în interiorul țării, precum și să permită fără întârziere ca ajutoarele medicale și umanitare de urgență să ajungă la persoanele respective;

4.  solicită guvernului yemenit să se abțină de la orice discriminare împotriva oricăror grupuri etnice sau religioase din țară și să urmărească interesul comun al cetățenilor săi prin intermediul politicilor sale; subliniază că acțiunile și măsurile antiteroriste nu trebuie folosite în scopuri politice, mai ales împotriva oponenților politici, ziariștilor și activiștilor pentru drepturile omului;

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la prezența din ce în ce mai mare a al-Qa'ida în Yemen și subliniază că lipsa unor acțiuni concrete ar putea conduce la o deteriorare și mai mare a autorității guvernului central și la destabilizarea regiunii până la proporțiile înregistrate în Somalia și Afganistan, situație care va oferi oportunități pentru extremiștii conduși sau inspirați de al-Qa'ida să se regrupeze, organizeze, antreneze și să lanseze operațiuni teroriste în interiorul sau în afara teritoriului yemenit;

6.  solicită autorităților yemenite să pună în aplicare reformele întârziate în domeniul instituțional, economic și fiscal și să introducă reformele necesare pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în țară, în mod special garantând libertatea mass-media, dreptul la un proces echitabil și tratamentul egal al bărbaților și femeilor;

7.  subliniază importanța organizării de alegeri în 2011 și încurajează toate partidele politice să-și pună în aplicare acordurile referitoare la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului electoral și consolidarea democrației, ținând seama în mod deosebit de recomandările misiunii UE de observare a alegerilor făcute cu ocazia alegerilor prezidențiale și locale din 2006; invită Comisa și Consiliul să monitorizeze, în strânsă colaborare cu Parlamentul, procesul de reformă constituțională și a legislației electorale, care a determinat amânarea alegerilor parlamentare;

8.  invită Consiliu și Comisia ca, după crearea Serviciului European pentru Acțiune Externă să implementeze rapid o abordare europeană coordonată și cuprinzătoare privind Yemenul, astfel încât să evite dublarea și suprapunerea asistenței și ajutorului pentru dezvoltare furnizate de statele membre; subliniază că este absolut necesară coordonarea UE pentru a se obține o coordonare globală a donorilor în Yemen, fapt care lipsește acut; salută, în consecință, reuniunea internațională consacrată Yemenului, care urmează să se organizeze la Londra, la 27 ianuarie 2010;

9.  invită Consiliul și Comisia să ofere Yemenului, în colaborare cu alți actori internaționali, o mai mare asistență pentru dezvoltare, în scopul stabilizării situației politice și al îmbunătățirii situației economice și a condițiilor de trai ale populației țării; salută disponibilitatea Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf de a-și dezvolta în continuare relațiile cu Yemen; invită guvernul yemenit să asigure, în strânsă colaborare cu donorii, o eficiență sporită a ajutorului prin intermediul unor mecanisme de coordonare, distribuție și punere în aplicare adecvate;

10. invită Comisia și Consiliul să se asigure că ajutorul furnizat de comunitatea internațională, în mod deosebit cel care provine din bugetul Uniunii Europene, este utilizat pentru finanțarea unor proiecte de care să beneficieze cât mai multe persoane și a căror eficiență să fie evaluată la fața locului; salută, în acest sens, înființarea unei delegații UE de sine stătătoare în Sana'a;

11. invită Comisia și Consiliul să pună în aplicare programe speciale de asistență pentru Yemen, care să includă și pregătirea externă a oficialilor yemeniți (la fel cum a procedat EUJUST LEX în Irak) și detașarea de formatori în ministerele cheie (după cum a făcut UE în Bosnia-Herțegovina);

12. solicită autorităților yemenite să-și intensifice eforturile în vederea eliberării celor șase europeni ținuți ostatici pe teritoriul țării;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, precum și guvernului și parlamentului republicii Yemen.