Πρόταση ψηφίσματος - B7-0025/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0025/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

13.1.2010

εν συνεχεία δήλωσης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Sabine Wils εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2009/2813(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0025/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0025/2010
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0025/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας ότι η Υεμένη είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, με αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας, πείνας και υποσιτισμού· εκτιμώντας ότι η χώρα υποφέρει από αυξανόμενη ανεργία και υψηλά ποσοστά φτώχειας, εφόσον πάνω από το 45% του πληθυσμού ζει με λιγότερα από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα· εκτιμώντας ότι τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης έχουν οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, 66% για γυναίκες και 27% για άνδρες· εκτιμώντας ότι η κατάσταση των γυναικών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και ότι οι ανισότητες των φύλων στην Υεμένη είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο,

Β.  εκτιμώντας ότι η Υεμένη έχει γνωρίσει πολλές στρατιωτικές συγκρούσεις και ότι από τις 12 Αυγούστου 2009 νέος γύρος εκτεταμένων συγκρούσεων ξέσπασε στην βόρεια περιφέρεια της χώρας, με καταστροφικές συνέπειες για τον αστικό πληθυσμό, τερματίζοντας έτσι την κατάπαυση του πυρός που είχε προσυπογραφεί στα μέσα Ιουλίου του 2008,

Γ.  εκτιμώντας ότι σύμφωνα με πηγές των Ηνωμένων Εθνών ο αριθμός των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας ατόμων εκτιμάται ότι έχει φθάσει τις 175.000 ενώ 800.000 άνθρωποι επηρεάζονται έμμεσα από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων που έχουν υποδεχθεί εκτοπισμένα στο εσωτερικό της χώρας άτομα και κατοίκων που έχουν απολέσει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες,

Δ.  εκτιμώντας ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης και υποστηρικτών του αποθανόντος σιίτη κληρικού Hussein al-Houthi επεκτάθηκαν στη Σαουδική Αραβία τον Νοέμβριο του 2009 και ότι βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας βομβάρδισαν χωριά της Υεμένης σε περιοχές που ελέγχονται από τους επαναστάτες Huthi,

Ε.  εκτιμώντας ότι, παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και την απελπιστική από ανθρωπιστική άποψη κατάσταση στην Υεμένη, η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να επαναπροωθεί δια της βίας πολίτες της Υεμένης που είχαν καταφύγει στη Σαουδική Αραβία, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν στα αιτήματα αποσκίρτησης του Νότου με βάναυση καταστολή του επονομαζόμενου Νοτίου Κινήματος· εκτιμώντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας προέβησαν σε εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων – παράνομες θανατώσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, ξυλαδαρμοί, κατασταλτικά μέτρα για την ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, συλλήψεις δημοσιογράφων – τροφοδοτώντας μάλλον τη σύγκρουση αντί της εξεύρεσης πολιτικής λύσης για τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα,

Ζ.  εκτιμώντας ότι επί πολλά έτη η διεθνής κοινότητα έκλεινε τα μάτια της για την κατάσταση στην Υεμένη και ότι μετά την προσφάτως αποτυχούσα τρομοκρατική επίθεση σε αεροσκάφος της Delta η προσοχή της υφηλίου έχει εστιαστεί στην Υεμένη μειώνοντας τη σημασία του προβλήματος για υποτιθέμενη διασύνδεση με την al-Qa'ida,

Η. εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση της Υεμένης λαμβάνει ήδη επί πολλά έτη χρηματοοικονομική βοήθεια η οποία χρησιμοποιείται για την λεγόμενη "καταπολέμηση της τρομοκρατίας",

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της εσωτερικής κατάστασης στην Υεμένη και για τις επιπτώσεις της στην ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής· υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για τις πολλαπλές συγκρούσεις της χώρας και ότι μόνο η αναζήτηση ειρηνικών λύσεων θα φέρει αποτελέσματα· καταδικάζει τη χρήση βίας από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές·

2.  απορρίπτει σθεναρά οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική επέμβαση στην Υεμένη, καθώς και όλη την έννοια των "προληπτικών πολέμων"·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Υεμένης να εντείνει τις προσπάθειές της για απάλυνση των εντάσεων στη χώρα με την καθιέρωση περιεκτικού πολιτικού διαλόγου και με την αντιμετώπιση μακροχρόνιων παραπόνων και των βασικών αιτιών τους μέσω διαπραγματεύσεων για πολιτική επίλυση του προβλήματος, εμπλέκοντας όλες τις περιοχές και όλα τα στοιχεία της κοινωνίας της Υεμένης·

4.  ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός στο Sa'dah· προτρέπει τη Σαουδική Αραβία και άλλους να μην τροφοδοτούν τις συγκρούσεις στην Υεμένη αλλά να συμβάλουν στην ειρηνική επίλυση των προβλημάτων·

5.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη την υποχρέωσή τους να σεβαστούν τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· ιδιαίτερα, καλεί τα μέρη να επιτρέψουν σε πολίτες που επιθυμούν να διαφύγουν από το πεδίο συγκρούσεων να φθάσουν σε ασφαλή μέρη, να διευκολύνουν την πρόσβαση των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ σε περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί άτομα που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας και να επιτρέψουν επειγόντως έκτακτη ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια για τα εν λόγω άτομα·

6.  καλεί τη Σαουδική Αραβία να σταματήσει αμέσως τη δια βίας επαναπροώθηση πολιτών της Υεμένης στην εμπόλεμη ζώνη και να συνεργασθεί στενά με οργανισμούς βοήθειας για να συνδράμουν πολίτες που κινδυνεύουν στα σύνορα·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Υεμένης να εξασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της θα παύσουν να χρησιμοποιούν βία κατά διαμαρτυρομένων, θα σταματήσουν αυθαίρετες συλλήψεις διαμαρτυρομένων και επικριτών και θα ελευθερώσει όλους εκείνους που έχουν αυθαιρέτως συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών· προτρέπει την κυβέρνηση της Υεμένης να τερματίσει την ατιμωρησία των δυνάμεων ασφαλείας και να θεωρήσει υπεύθυνους προς λογοδοσία εκείνους που έχουν παρανόμως χρησιμοποιήσει τέτοια βία·

8.  θεωρεί ότι η διεθνής βοήθεια στην Υεμένη θα πρέπει να αναπροσανατολισθεί και να εστιασθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πολίτες, τη συμφιλίωση και την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να πράξει αναλόγως·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, την κυβέρνηση και το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τις κυβερνήσεις της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.