Propunere de rezoluţie - B7-0025/2010Propunere de rezoluţie
B7-0025/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Yemen

13.1.2010

depusă pe baza dezbaterii privind declarația Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Sabine Wils în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2009/2813(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0025/2010
Texte depuse :
B7-0025/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0025/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Yemenul este una dintre țările cele mai puțin dezvoltate din lume, cu niveluri în creștere de sărăcie, foamete și malnutriție; întrucât această țară este afectată de creșterea șomajului și o rată ridicată a sărăciei, cu peste 45% din populație trăind cu mai puțin de 2 USD pe zi; întrucât nivelul de educație este scăzut, iar rata de analfabetism este ridicată - 66% în rândul femeilor și 27% în rândul bărbaților; întrucât situația femeilor este deosebit de îngrijorătoare, iar disparitățile de gen în Yemen sunt printre cele mai mari din lume;

B.  întrucât Yemenul a trecut prin numeroase conflicte militare; întrucât la 12 august 2009 au izbucnit din nou lupte grele în regiunea de nord, punând capăt acordului de încetare a focului semnat la mijlocul lui iulie 2008 și având consecințe dezastruoase asupra populației civile;

C. întrucât, conform unor surse ONU, numărul persoanelor strămutate intern (PSI) este estimat la 175 000, iar aproape 800 000 de persoane sunt indirect afectate de conflict, printre care cele aparținând comunităților care găzduiesc PSI și locuitorii care nu mai au acces la serviciile de bază;

D. întrucât luptele dintre guvernul din Yemen și partizanii ultimului cleric Shi'a, Hussein al-Houthi, au ajuns până în Arabia Saudită în noiembrie 2009; întrucât bombardierele saudite au bombardat sate din Yemen în zone controlate de rebelii Huthi;

E.  întrucât, în ciuda luptelor care au loc și a situației umanitare disperate din Yemen, Arabia Saudită continuă să returneze cu forța yemeniții care încearcă să ajungă în Arabia Saudită, încălcându-și obligațiile pe care le are în virtutea dreptului internațional;

F.  întrucât forțele de securitate ale guvernului au răspuns cererilor de secesiune ale Sudului printr-o represiune brutală a așa-numitei Mișcări sudice; întrucât forțele de securitate au încălcat pe scară largă drepturile omului - execuții ilegale, detenții arbitrare, bătăi, încălcarea libertății de întrunire și exprimare și arestări ale unor jurnaliști - întețind conflictul, în loc să caute soluții civile la problemele politice, economice și sociale;

G. întrucât timp de mulți ani comunitatea internațională a închis ochii la situația din Yemen; întrucât, de la recentul atac terorist ratat asupra unui avion al companiei Delta, atenția întregii lumi s-a îndreptat asupra Yemenului, reducând problema la o presupusă legătură cu Al-Qaida;

H. întrucât guvernul Yemenului a primit timp de mulți ani asistență financiară, pe care a folosit-o pentru așa-zisa „luptă împotriva terorismului”,

1.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea situației interne în Yemen și la efectele acesteia asupra păcii și stabilității din regiune; constată că nu este posibilă o soluționare pe cale militară a multiplelor conflicte din această țară și că doar căutarea unei soluții pașnice poate da rezultate; condamnă folosirea forței de către toate părțile implicate;

2.  respinge categoric intervenția militară străină în Yemen, precum și întregul concept de „războaie preventive”;

3.  solicită guvernului din Yemen să-și intensifice eforturile de a dezamorsa tensiunile din țară, inițiind un dialog politic cuprinzător și să combată nedreptățile de durată și cauzele lor cu ajutorul unei soluții politice negociate, cu implicarea tuturor regiunilor și tuturor elementelor societății yemenite;

4.  solicită încetarea imediată a focului în Sa'dah; solicită insistent Arabiei Saudite și altora să nu alimenteze conflictele din Yemen, ci să contribuie la soluționarea pașnică a problemelor;

5.  reamintește tuturor părților implicate obligația de a respecta drepturile omului și legislația umanitară internațională; solicită n mod deosebit părților să permită civililor care doresc să plece din zona de conflict să ajungă în locuri sigure, să faciliteze accesul ONU și al ONG-urilor în zonele în care s-au strâns persoanele strămutate în interiorul țării, precum și să permită fără întârziere ca ajutoarele medicale și umanitare de urgență să ajungă la acestea;

6.  solicită Arabiei Saudite să înceteze imediat returnarea forțată a yemeniților în zona de război și să coopereze strâns cu agențiile umanitare pentru a ajuta civilii aflați în situații de risc la frontieră;

7.  solicită guvernului din Yemen să se asigure că forțele sale de securitate nu folosesc forța împotriva protestatarilor, să pună capăt arestărilor arbitrare ale protestatarilor și celor care îl critică și să elibereze persoanele arestate arbitrar, printre care și copii; solicită insistent guvernului yemenit să pună capăt impunității forțelor de securitate și să tragă la răspundere pe cei care folosesc forța în mod ilegal;

8.  consideră că asistența internațională acordată Yemenului ar trebui reorientată și concentrată asupra ajutorului umanitar civil, asupra reconcilierii și dezvoltării; solicită Comisiei să acționeze în consecință;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre UE, guvernului și Congresului SUA, guvernelor Yemenului și Arabiei Saudite, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.