Predlog resolucije - B7-0025/2010Predlog resolucije
B7-0025/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

13.1.2010

ob zaključku razprave o izjavi visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2009/2813(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0025/2010
Predložena besedila :
B7-0025/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0025/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Jemen ena od najmanj razvitih držav na svetu, ker vlada vedno večja revščina, lakota in podhranjenost; ker država trpi zaradi naraščajoče nezaposlenosti in velike revščine, saj se več kot 45 % prebivalstva preživlja z manj kot dvema dolarjema na dan; ker je nizka stopnja izobraženosti privedla do množične nepismenosti – 66 % za ženske in 27 % za moške; ker je zlasti zaskrbljujoče stanje žensk, razlike med spoloma pa so v Jemnu med največjimi na svetu;

B.  ker je Jemen doživel že mnoge vojaške konflikte; ker so na severu države po 12. avgustu 2009 znova izbruhnili težki spopadi, ki so končali prekinitev ognja, podpisano sredi julija 2008, in ki imajo katastrofalne posledice za civilno prebivalstvo,

C. ker je po virih OZN okrog 175.000 oseb notranje razseljenih, do 800.000 ljudi pa je zaradi konflikta posredno prizadetih, vključno s skupnostmi, ki so sprejele notranje razseljene osebe, in prebivalci, ki nimajo več dostopa do osnovnih storitev,

D. ker so novembra 2009 boji med jemenskimi vladnimi silami in podporniki pokojnega šiitskega verskega voditelja Huseina al Hutija segli tudi v Savdsko Arabijo; ker so savdska bojna letala bombardirala jemenske vasi na področjih, ki so pod nadzorom uporniških Hutijev,

E.  ker Savdska Arabija kljub bojem, ki še zmeraj divjajo v Jemnu, in kljub izjemno slabim tamkajšnjim humanitarnim razmeram še naprej prisilno vrača Jemence, ki so se zatekli v Savdsko Arabijo, s čimer krši svoje obveznosti po mednarodnem pravu,

F.  ker so se vladne varnostne sile na pozive k odcepu juga odzvale z okrutno zadušitvijo tako imenovanega gibanja za Jug; ker so varnostne sile mnogokrat kršile človekove pravice – z nezakonitim ubijanjem, samovoljnimi pridržanji, pretepanjem, zatrtjem pravice do združevanja in govora ter aretacijami novinarjev – kar je konflikt še poglobilo, namesto da bi iskale mirne rešitve političnih, gospodarskih in družbenih problemov,

G. ker je mednarodna skupnost mnoga leta mižala pred razmerami v Jemnu; ker se je po nedavnem ponesrečenem terorističnem napadu na potniško letalo družbe Delta pozornost svetovne javnosti usmerila na Jemen, in se osredotočila zgolj na vidik domnevne povezave z Al Kaido,

H. ker je jemenska vlada mnoga leta prejemala finančno pomoč za t.i. „boj proti terorizmu“,

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse slabših notranjih razmer v Jemnu in posledic, ki jih ima to stanje za mir in stabilnost v regiji; meni, da vojaška rešitev mnogih konfliktov, ki se odvijajo v državi, ni mogoča, in da bo samo iskanje miroljubnih rešitev obrodilo sadove; obsoja uporabo sile vseh vpletenih strani;

2.  odločno zavrača vsakršno tuje vojaško posredovanje v Jemnu, kakor tudi idejo „preventivnih vojn“ na splošno;

3.  poziva jemensko vlado, naj si bolj prizadeva za zmanjšanje napetosti v državi tako, da vzpostavi celovit politični dialog in začne z reševanjem dolgoletnih krivic in njihovih temeljnih vzrokov prek pogajanj in politične sprave, v katero bodo vključene vse regije in vsi deli jemenske družbe;

4.  poziva k takojšnji prekinitvi ognja v pokrajini Sada; poziva Savdsko Arabijo in druge, naj ne podžigajo konfliktov v Jemnu, temveč naj prispevajo k miroljubnemu reševanju problemov;

5.  opominja vse strani na to, da so dolžne spoštovati pravo o človekovih pravicah in mednarodno humanitarno pravo; zlasti poziva vse strani, naj civilistom, ki želijo pobegniti pred konflikti, dovolijo umik na varna območja, naj predstavnikom OZN in nevladnih organizacij omogočijo dostop do območij, kjer se zbirajo notranje razseljene osebe, in naj dovolijo, da nujna zdravstvena in humanitarna pomoč čim prej doseže te osebe;

6.  poziva Savdsko Arabijo, naj nemudoma ustavi prisilno vračanje Jemencev na vojno območje in tesno sodeluje z agencijami za humanitarno pomoč pri pomoči civilistom, ki so se znašli v nevarnosti na mejnem območju;

7.  poziva jemensko vlado, naj zagotovi, da bodo njene varnostne sile prenehale z uporabo sile proti protestnikom in s samovoljnimi aretacijami protestnikov in kritikov ter izpustile vse, ki so bili samovoljno aretirani, vključno z otroki; poziva jemensko vlado, naj konča nekaznovanost varnostnih sil in sodi tistim, ki so nezakonito izvajali takšno nasilje;

8.  meni, da bi bilo treba mednarodno pomoč Jemnu preusmeriti in osredotočiti na civilno humanitarno pomoč, spravo in razvoj; poziva Komisijo, naj ravna skladno s tem;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam EU, vladi in kongresu ZDA, vladama Jemna in Savdske Arabije ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.