Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0026/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0026/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

13.1.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Holger Krahmer, Graham Watson az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0021/2010

Eljárás : 2009/2813(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0026/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0026/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0026/2009

az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a soros elnökség által az egyre romló jemeni helyzettel kapcsolatban az EU nevében tett 2009. október 27-i nyilatkozatra,

–   – tekintettel az EK-Jemen közös együttműködési bizottság 2009. október 27-én tartott tizenhatodik ülését követő közös közleményre,

–   tekintettel az EK választásokat megfigyelő küldöttsége által a 2006-os jemeni elnökválasztás és önkormányzati választás kapcsán tett ajánlásaira,

–   tekintettel az Európai Közösség Jemennel kapcsolatos, a 2007–2013-as időszakra szóló stratégiai dokumentumára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Omar Fárúk Abdulmutallab nigériai terroristát, aki 2009. december 25-én megkísérelt egy repülőgépet Detroit felett felrobbantani, az al-Kaida egy jemeni táborában képezték ki,

B.  mivel a jemeni biztonsági helyzet további romlása eredményeként az ország könnyen a terroristák és felkelő csoportok, különösen az al-Kaida menedékhelyévé válhat, ahonnan a következő terrorista merényleteket tervezik, szervezik és finanszírozzák,

C. mivel Jemenben 2007 óta több mint 30 terrorista merényletet követtek el olajvezetékek, olajfinomítók. kormányzati épületek, követségek (köztük az olasz és az amerikai követség), hajók és turisták ellen,

D. mivel a biztonsági helyzetet tovább nehezíti a zajdi síita hívők ellen az északi Szaada tartományban folyó polgárháború, valamint a szeparatista mozgalom villongása az ország déli részén,

E.  mivel a Szaada tartományban folyó harc regionális dimenziót öltött azzal, hogy a szaúdi katonai erők a szaúdi-jemeni határon összecsaptak a felkelőkkel, és legalább két támadást intéztek a felkelők támaszpontjai ellen, ami állítólag a polgári lakosság körében is áldozatokat követelt,

F.  mivel a kalózkodás felerősödése az Ádeni-öbölben és a Szomáli-félsziget felől folyamatosan érkező bevándorlók tovább veszélyeztetik az ország stabilitását,

G.  mivel a demokrácia, az emberi jogok és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése továbbra is komoly aggodalmakra ad okot Jemenben, különösen az ország hírhedt büntetőügyi különbírósága előtt folyó tisztességtelen tárgyalások és a hamis vallomások kicsikarása érdekében alkalmazott kínzások miatt; mivel ismeretesek olyan esetek, amikor újságírókat üldöztek; mivel a nők helyzete különösen aggodalmat keltő, és azt kényszerházasságok, valamint a férfiak és nők törvény előtti megkülönböztetése jellemzi,

H. mivel 2009. júniusi elrablásuk óta továbbra is hat európai polgárt – öt német és egy brit állampolgárt – tartanak túszként az országban, miközben ugyanazon csoport három másik tagját közvetlenül elrablásuk után holtan találták meg; mivel néhány helyi törzsi vezető az al-Kaidát vádolta meg az emberrablások elkövetésével,

1.  aggodalmának ad hangot az al-Kaida jemeni jelenlétének fokozódása miatt, és hangsúlyozza, hogy a kézzelfogható fellépés hiánya a központi kormányzati hatóság további gyengülésével és a régió olyan fokú stabilitásvesztésével járhat, mint amilyen Szomáliában és Afganisztánban tapasztalható, ami pedig alkalmat teremthet az al-Kaida által irányított vagy ösztönzött szélsőségesek számára a jemeni területről való újraszerveződésre, szervezkedésre, kiképzésre és dzsihádi terrorista műveletek lebonyolítására a világban;

2.  ismételten kéri, hogy a déli Szaada tartományban haladéktalanul hirdessenek tűzszünetet, és azon nézetének ad hangot, hogy tartós békét csak átfogó politikai megoldással lehet elérni;

3.  emlékezteti a konfliktusban részt vevő valamennyi felet arra, hogy az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben kell tartaniuk; felszólítja a feleket, hogy tegyék lehetővé a konfliktus elől elmenekülni kívánó civilek számára, hogy biztonságos helyre juthassanak, hogy segítsék az ENSZ-t és a nem kormányzati szervezeteket abban, hogy eljussanak azokra a területekre, ahol az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülők gyülekeznek, továbbá, hogy sürgősen tegyék lehetővé, hogy az egészségügyi és humanitárius gyorssegélyek eljuthassanak e személyekhez;

4.  felhívja a jemeni hatóságokat, hogy vezessenek be az ország emberi jogi helyzetének javítását szolgáló reformokat;

5.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a többi nemzetközi szereplővel együttműködésben nyújtson nagyobb fejlesztési támogatást Jemennek azzal a céllal, hogy stabilizálják a politikai helyzetet, illetve hogy javítsák az országban a gazdasági helyzetet és a lakosság életfeltételeit; üdvözli, hogy az Öböl Együttműködési Tanács készen áll, hogy továbbfejlessze Jemennel fennálló kapcsolatait; felhívja a jemeni kormányt, hogy az adományozókkal való szoros együttműködésben biztosítsa a megerősített támogatási hatékonyságot megfelelő koordináció, elosztás és végrehajtási mechanizmusok útján;

6.  támogatja a Bizottság és a jemeni kormány közötti aktív együttműködést, különösen a fejlesztés, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, a határellenőrzés, az emberkereskedelem elleni intézkedések, a tengerbiztonság, az emberi jogok és a demokratikus értékek tiszteletben tartása, Jemen nemzetközi szerződésekből és egyezményekből eredő nemzetközi kötelezettségeinek betartása, valamint a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések terén; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy erősítse tovább a Jemennel folytatott kétoldalú kapcsolatokat, és hogy vizsgálja meg, hogy melyek az EU hozzájárulásának leghatékonyabb módjai a biztonság, valamint a politikai és gazdasági válság javítására az országban; támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy jemeni képviseletét teljes jogú küldöttséggé fejlessze tovább;

7.  felszólítja a jemeni kormányt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel lépjen fel a régióban és a saját területén jelen lévő terrorizmussal szemben;

8.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy Jemen számára különleges segítségnyújtási programot kínáljon fel, amely magában foglalná a jemeni hivatalnokok országon kívüli képzését (ahogyan arra az EUJUST LEX keretében Irakban is sor került) és közös oktatók fontosabb minisztériumokba való kihelyezését (az EU bosznia–hercegovinai tevékenységéhez hasonló módon), valamint az EUEOM 2006 által tett javaslatoknak a következő általános választások előtti megvalósítására irányuló segítségnyújtást;

9.  felhívja a jemeni hatóságokat, hogy fokozzák az ország területén fogva tartott hat európai túsz szabadon bocsátásának elérésére irányuló erőfeszítéseiket;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és Jemen kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Öböl Együttműködési Tanácsnak.