Propunere de rezoluţie - B7-0026/2010Propunere de rezoluţie
B7-0026/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Yemen

13.1.2010

depusă pe baza dezbaterii privind declarația Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Holger Krahmer, Graham Watson în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0021/2010

Procedură : 2009/2813(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0026/2010
Texte depuse :
B7-0026/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0026/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Yemen,

–   având în vedere declarația Președinției în numele Uniunii Europene din 27 octombrie 2009 privind deteriorarea situației de securitate din Yemen,

–   a având în vedere comunicatul comun în urma cele de-a 16-a reuniuni ale Comitetului mixt de cooperare CE-Yemen din 27 octombrie 2009;

–   având în vedere recomandările misiunii UE de observare a alegerilor făcute cu ocazia alegerilor prezidențiale și locale din Yemen, în 2006;

–   având în vedere documentul de strategie al Comunității Europene pentru 2007-2013 privind Yemen,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Umar Farouk Abdulmutallab, teroristul nigerian care a încercat să arunce în aer un avion deasupra orașului Detroit în decembrie 2009, a fost antrenat într-o tabără al-Qaida din Yemen;

B.  întrucât deteriorare în continuare a securității din Yemen poate oferi grupurilor teroriste și de insurgenți din regiune, în special al-Qaida, un adăpost perfect în care să planifice, să organizeze și să sprijine operațiuni teroriste ulterioare;

C. întrucât, începând din 2007, au avut loc în Yemen peste 30 de atacuri teroriste asupra conductelor, instalațiilor petroliere, clădirilor guvernamentale, ambasadelor (inclusiv a Italiei și a SUA), navelor și turiștilor;

D. întrucât situația securității este și mai mult înrăutățită de războiul civil împotriva susținătorilor lui Zaidi Shi’i în Sa'dah, în zona de nord, precum și de violențele izbucnite din cauza mișcării secesioniste din sudul țării;

E.  întrucât luptele locale din regiunea Sa'dah au căpătat o dimensiune regională atunci când forțele militare din Arabia Saudită au implicat rebelii la granița sa și au lansat cel puțin două raiduri asupra pozițiilor rebelilor, care se pare că au provocat victime în rândul populației civile;

F.  întrucât intensificarea pirateriei în golful Aden și presiunea continuă exercitată de migrația dinspre Cornul Africii reprezintă se alătură factorilor care afectează stabilitatea țării;

G.  întrucât persistă îngrijorări serioase cu privire la evoluția situației în Yemen în ceea ce privește democrația, drepturile omului și independența justiției, în special procesele inechitabile în fața celebrului Tribunal Penal Special și folosirea torturii pentru a obține mărturii false; întrucât există cazuri de persecuție a jurnaliștilor; întrucât situația femeilor este extrem de îngrijorătoare, datorită căsătoriilor forțate și tratamentului legal inegal al bărbaților și femeilor;

H. întrucât șase cetățeni europeni - cinci germani și unul britanic - sunt în continuare ostatici de la răpirea lor din iunie 2009, iar ceilalți trei din acel grup au fost găsiți morți imediat după răpire; întrucât unii șefi ai triburilor locale au indicat al-Qaida ca fiind responsabilă de răpiri,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la prezența din ce în ce mai mare a al-Qa'ida în Yemen și subliniază că lipsa unor acțiuni concrete ar putea conduce la o deteriorare și mai mare a autorității guvernului central și la destabilizarea regiunii până la proporțiile înregistrate în Somalia și Afganistan, situație care va oferi oportunități pentru extremiștii conduși sau inspirați de al-Qa'ida să se regrupeze, organizeze, antreneze și să lanseze operațiuni teroriste jihad în întreaga lume de pe teritoriul yemenit;

2.  reafirmă apelul pentru o încetare imediată a focului în Sa’dah și în sudul țării și își exprimă convingerea că numai o soluție politică cuprinzătoare poate conduce la o pace durabilă;

3.  reamintește tuturor părților implicate în conflicte obligația de a respecta drepturile omului și legislația umanitară internațională; solicită părților să le permită civililor care doresc să plece din zona de conflict să ajungă în locuri sigure, să faciliteze accesul ONU și al ONG-urilor în zonele în care s-au reunit persoanele strămutate în interiorul țării, și să permită fără întârziere ajutoarelor medicale și umanitare de urgență să ajungă la persoanele respective;

4.  solicită autorităților yemenite să realizeze reformele necesare pentru ameliorarea situației drepturilor omului în țară;

5.  invită Consiliul și Comisia să ofere Yemenului, în colaborare cu alți actori internaționali, o mai mare asistență pentru dezvoltare, în scopul stabilizării situației politice, precum și al îmbunătățirii situației economice și a condițiilor de trai ale populației țării; salută disponibilitatea Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf de a-și dezvolta în continuare relațiile cu Yemen; invită guvernul yemenit să asigure, în strânsă colaborare cu donorii, o eficiență sporită a ajutorului prin intermediul unor mecanisme de coordonare, distribuție și punere în aplicare adecvate;

6.  sprijină cooperarea activă între Comisie și guvernul yemenit, în special în materie de dezvoltare, justiție, control frontalier, anti-trafic, siguranță maritimă, respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice, precum și a obligațiilor internaționale ale Yemenului ce decurg din tratatele și convențiile internaționale, și în materie de probleme de contra-terorism; invită Comisia și Consiliul să consolideze în continuare relațiile bilaterale cu Yemenul și să analizeze cele mai eficiente modalități prin care UE poate contribui la îmbunătățirea situației politice, economice și de securitate a țării; sprijină intenția Comisiei de a-și transforma prezența în Yemen într-o delegație de sine stătătoare,

7.  solicită guvernului yemenit să facă tot ce îi stă în putință pentru a combate terorismul în regiune și pe teritoriul său;

8.  invită Consiliul și Comisia să ofere un program special de asistență pentru Yemen, care să includă pregătirea în afara țării a oficialilor yemeniți (la fel cum a procedat EUJUST LEX în Irak), detașarea de formatori în ministerele cheie (după cum a făcut UE în Bosnia - Herzegovina) și asistență în implementarea recomandărilor EUEOM 2006 înaintea următoarelor alegeri generale;

9.  solicită autorităților yemenite să-și intensifice eforturile în vederea eliberării celor șase europeni ținuți ostatici pe teritoriul țării;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Yemenului și Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf.