Predlog resolucije - B7-0027/2010Predlog resolucije
B7-0027/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

13.1.2010

ob zaključku razprave o izjavi visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0021/2010

Postopek : 2009/2813(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0027/2010
Predložena besedila :
B7-0027/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0027/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Jemnu z dne 27. oktobra 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 27. oktobra 2009 o vse slabših varnostnih razmerah v Jemnu,

–   ob upoštevanju strateškega dokumenta Evropske skupnosti za Jemen za obdobje 2007–2013,

–   ob upoštevanju izjave Tobiasa Pflügerja, predsedujočega delegaciji Evropskega parlamenta za odnose z Zalivskimi državami, vključno z Jemnom, po obisku predsedstva delegacije v Jemnu od 22. do 25. februarja 2009,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se je Umar Faruk Abdulmutalab, nigerijski terorist, ki je 25. decembra 2009 poskušal razstreliti letalo nad Detroitom, uril v oporišču Al Kaide v Jemnu,

B.  ker se s stalnim slabšanjem varnostni razmer v Jemnu teroristom in uporniškim skupinam v regiji, zlasti Al Kaidi, ponuja varno zavetišče za načrtovanje in pripravo novih terorističnih operacij ter podporo tem operacijam,

C. ker je bil terorizem v Jemnu zelo razširjen že več let pred 11. septembrom 2001, kar dokazuje napad Al Kaide na ameriško vojaško ladjo USS Cole 12. oktobra 2000, in ker se je od leta 2007 terorizem v Jemnu okrepil z več kot 30 napadi na naftovode, naftne objekte, vladna poslopja, veleposlaništva (tudi veleposlaništvi Italije in ZDA), ladje in turiste,

D. ker varnostne razmere še dodatno poslabšuje vstaja v pokrajini Sada na severu Jemna, v kateri sodelujejo pripadniki zajditske šiitske ločine, in izbruh nasilja, ki ga izvaja separatistično gibanje na jugu države,

E.  ker so lokalni spopadi v pokrajini Sada prerasli v regionalne, ko so bile vojaške sile Savdske Arabije na meji z Jemnom prisiljene najeti upornike in so izvedle vsaj dva hitra napada na položaje upornikov,

F.  ker je kriza s hrano leta 2008 zelo prizadela najrevnejše sloje jemenskega prebivalstva, svetovna finančna kriza, zlasti manjši dohodki od nafte, je še okrepila nevzdržen pritisk na javne finance, stanje pa je še slabše zaradi omejenega izvajanja že tako zakasnele gospodarske in davčne reforme,

G. ker so jemenske rezerve nafte, ki predstavljajo več kot 75 % dohodkov države, skoraj izčrpane in ker ima država le malo možnosti, da bi po presahnitvi nafte oblikovala vzdržno gospodarstvo,

H. ker je druga resna težava, s katero se spopada Jemen, hudo pomanjkanje vode, ki je posledica več dejavnikov, vključno z rastočo domačo porabo, slabim upravljanjem z vodo, korupcijo, pomanjkljivim upravljanjem z viri in potratne tehnike namakanja; ker se po ocenah vlade 99 % vode črpa brez dovoljenj,

I.   ker so razmere, povezane s pomanjkanjem hrane in vode v Jemnu, še bolj zapletene zaradi odvisnosti prebivalstva od kata, rastline, ki zagotavlja hitri zaslužek, vendar je za njeno pridelovanje potrebno intenzivno namakanje, njena pridelava v Jemnu pa je tako razširjena, da je država postala neto uvoznica hrane,

J.   ker je Jemen najrevnejša arabska država z letnim dohodkom na prebivalca pod 650 evri, kjer skoraj polovica prebivalstva zasluži manj kot dva evra na dan, stopnja brezposelnosti je 35 %, hkrati pa država beleži eno najvišjih stopenj rasti prebivalstva na svetu, kar povzroča dodatne gospodarske, izobraževalne in socialne težave,

K. ker sta porast piratstva v Adenskem zalivu in stalni migracijski pritisk z Afriškega roga dodatna dejavnika, ki negativno vplivata na stabilnost v države,

L.  ker ima 18 milj široka ožina Bab el Mandeb med Jemnom in Džibutijem velik strateški pomen, saj jo vsak dan prečka 3.3 milijona sodov nafte (4 odstotki svetovne dnevne proizvodnje),

M. ker je Evropska unija od leta 2004 za Jemen prispevala več kot 144 milijonov evrov pomoči, pri čemer je bil največji delež namenjen gospodarskemu razvoju, in ker izvaja dvostranske programe pomoči za podporo jemenski policiji in obalni straži,

N. ker naj bi po neuspelem bombnem napadu na letalo nad Detroitom vladi Združenega kraljestva in ZDA znatno povečali svojo vojaško in humanitarno pomoč Jemnu, obvezali pa sta se tudi, da bosta skupaj financirali posebno jemensko protiteroristično policijsko enoto in podpirali jemensko obalno stražo,

O. ker jemenski izobraževalni sistem ostaja slabo razvit, kar se odraža v približno 50-odstotni stopnji nepismenosti v državi – skoraj 70-odstotni pri ženskah – ter neustreznem številu usposobljenih učiteljev,

P.  ker je jemenska vlada reformo upravljanja v nacionalnem programu reform opredelila kot prednostno,

Q. ker so bile parlamentarne volitve, ki bi morale biti aprila 2009, prestavljene, da bi oblasti lahko izvedle nujno reformo volilnega sistema; ker doslej še ni bilo konkretnih ukrepov v tej smeri,

R.  ker so razmere v Jemnu na področju demokracije, človekovih pravic in neodvisnosti sodstva – zlasti glede nepravičnih sojenj pred zloglasnim jemenskim specializiranim kazenskim sodiščem in uporabe mučenja – še vedno razlog za resno zaskrbljenost; ker so znani primeri preganjanja novinarjev; ker je položaj žensk še posebno težak, in sicer zaradi prisilnih porok in neenake zakonske obravnave žensk in moških,

S.  ker šest evropskih državljanov, pet Nemcev in Britanca, po ugrabitvi junija 2009 še vedno zadržujejo kot talce, medtem ko so tri osebe iz te skupine takoj po ugrabitvi našli mrtve; ker je nekaj lokalnih plemenskih poglavarjev za ugrabitve obtožilo Al Kaido,

1.  izraža zaskrbljenost zaradi dolgotrajne navzočnosti Al Kaide v Jemnu, terorističnih povezav v državah članicah EU in neuspeha jemenskih oblasti, da bi učinkovito ukrepale, ter poudarja, da bi to lahko privedlo do nadaljnje slabitve avtoritete osrednje vlade in destabilizacije regije v razsežnostih, ki jih je videti v Somaliji ali Afganistanu, kar bo pozneje skrajnežem, ki jih vodi ali navdihuje Al Kaida, ponudilo priložnost, da se pregrupirajo, organizirajo, urijo in z jemenskega ozemlja vodijo operacije džihadskih teroristov po vsem svetu;

2.  poziva države članice, naj prispevajo k prizadevanjem za okrepitev jemenskih zmogljivosti za boj proti terorizmu, zlasti v povezavi z oblikovanjem nove posebne jemenske protiteroristične policijske enote;

3.  opominja vse strani, ki sodelujejo v konfliktu, da so dolžne spoštovati človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo; poziva vse strani, naj civilistom, ki želijo pobegniti pred konflikti, dovolijo umik na varna območja, naj ZN in nevladnim organizacijam omogočijo dostop do območij, kjer se zbirajo notranje razseljene osebe, in naj dovolijo, da nujna zdravstvena in humanitarna pomoč čim prej doseže te osebe;

4.  ponovno izraža podporo združenemu, stabilnemu, varnemu in demokratičnemu Jemnu ter skladno s tem poziva države članice, naj povečajo finančno in tehnično pomoč, ki jo zagotavljajo jemenski vladi;

5.  poziva jemenske oblasti, naj izvedejo že tako zakasnele institucionalne, gospodarske in davčne reforme, okrepijo vlogo in zmogljivosti demokratično izvoljenih osrednjih in lokalnih institucij, okrepijo državne institucije, izboljšajo poslovno okolje, pospešijo vključevanje Jemna v svetovno in regionalno gospodarstvo, razširijo socialne storitve, podprejo zaposlitvene in izobraževalne možnosti, se spopadejo s korupcijo, inflacijo in brezposelnostjo ter omejijo vladne subvencije;

6.  poziva jemenske oblasti, naj uvedejo reforme, potrebne za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic v državi, zlasti z zagotavljanjem svobode medijev, pravice do pravičnega sojenja, enake obravnave moških in žensk in prepovejo prisilne poroke; v zvezi s tem pozdravlja nedavno sprejet zakon, ki določa, da se oseba lahko poroči, če je stara najmanj 17 let;

7.  poudarja, kako pomembno je, da se leta 2011 izvedejo volitve, in vse politične stranke spodbuja k izvajanju dogovorov, v katerih so opredelile potrebne ukrepe za izboljšanje volilnega sistema in razširitev demokracije, pri čemer naj še posebej upoštevajo priporočila misije EU za opazovanje volitev po demokratičnih predsedniških in lokalnih volitvah leta 2006; poziva Komisijo in Svet, naj spremljata proces ustavne reforme in reforme volilne zakonodaje, zaradi katerih so bile prestavljene parlamentarne volitve;

8.  pozdravlja ukrepe, ki so jih oblasti že sprejele za boj proti korupciji, in sicer ustanovitev osrednje organizacije za nadzor in revizijo ter vrhovnega nacionalnega organa za preprečevanje korupcije;

9.  poziva Zalivske države, naj ohranjajo možnost članstva Jemna v Svetu za sodelovanje v Zalivu v zameno za potrebne reforme, ki bodo vključevale napredek pri omejevanju vladnih subvencij, preprečevanje korupcije in izvajanje ukrepov za reševanje varnostnih zadev; v zvezi s tem poziva Komisijo in Svet, naj spodbudita Svet za sodelovanje v Zalivu, da postane posrednik, ki bo lahko k pogajanjem pritegnil različne jemenske strani in začel celovit politični dialog;

10. spodbuja jemenske oblasti, naj dejavno sodelujejo pri mednarodnih varnostnih strategijah, kot sta operacija Atalanta in operacija Zavezniški zaščitnik (ang. Operation Allied Protector);

11. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da se bo pomoč mednarodne skupnosti, še posebej iz proračuna Evropske unije, uporabila za financiranje projektov, ki neposredno koristijo kar največjemu številu ljudi in katerih učinkovitost je mogoče oceniti na kraju samem;

12. poziva k sprejetju ukrepov, potrebnih za zagotavljanje, da se bo ustrezno nadziralo in učinkovito upravljalo mednarodno finančno pomoč;

13. poziva jemenske oblasti, naj okrepijo enote obalne in mejne straže ter uvedejo boljše policijsko usposabljanje in programe za bolj strokovno zaporniško službo, kar bi izboljšalo varnostne razmere v državi in njene zmogljivosti za boj proti terorizmu;

14. poziva Komisijo in Svet, naj izvajata poseben program pomoči Jemnu, ki bo vključeval usposabljanje jemenskih državnih uradnikov v tujini (kakršno je izvajal EUJUST LEX v Iraku) in napotitev oseb, ki bodo usposabljale zaposlene v ključnih ministrstvih (kot je EU storila v Bosni in Hercegovini), in sicer tako, da bo to okrepilo ali dopolnjevalo druga mednarodna prizadevanja;

15. poziva jemenske oblasti, naj okrepijo svoja prizadevanja, da zagotovijo izpustitev šestih evropskih talcev na njihovem ozemlju;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Jemna ter Svetu za sodelovanje v Zalivu.