Πρόταση ψηφίσματος - B7-0028/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0028/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

13.1.2010

εν συνεχεία της δήλωσης του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0021/2010

Διαδικασία : 2009/2813(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0028/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0028/2010
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0028/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την Υεμένη,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στην Υεμένη,

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Υεμένη για την περίοδο 2007-2013,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Umar Farouk Abdulmutallab, ο Νιγηριανός τρομοκράτης που προσπάθησε να ανατινάξει ένα αεροσκάφος πάνω από το Detroit στις 25 Δεκεμβρίου 2009, είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Αλ-Κάιντα στην Υεμένη,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη ενδέχεται να προσφέρει στις τρομοκρατικές και ανταρτικές ομάδες που δρουν στην περιοχή, και ιδίως στην Αλ-Κάιντα, ασφαλές καταφύγιο από το οποίο να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υποστηρίζουν επόμενες τρομοκρατικές επιχειρήσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 30 τρομοκρατικές επιθέσεις σε αγωγούς, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δημόσια κτήρια, πρεσβείες (μεταξύ των οποίων της Ιταλίας και των ΗΠΑ), πλοία και τουρίστες στην Υεμένη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται περαιτέρω από τον εμφύλιο πόλεμο εναντίον της σιιτικής αίρεσης Zaidi στο Sa'dah στο βορρά, και από το ξέσπασμα βίας από το αποσχιστικό κίνημα στο νότο της χώρας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές συγκρούσεις στην περιοχή του Sa'dah προσέλαβαν περιφερειακή διάσταση όταν σαουδικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν στους αντάρτες στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Υεμένης και εξαπέλυσαν τουλάχιστον δύο επιδρομές για αντίποινα εναντίον των θέσεων των ανταρτών, οι οποίες καταγγέλλεται ότι προκάλεσαν απώλειες στον άμαχο πληθυσμό,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική κρίση του 2008 είχε τεράστιο αντίκτυπο στα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού της Υεμένης, ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση και ιδίως η πτώση των εσόδων από το πετρέλαιο έχει συμβάλει στο να δημιουργηθεί αφόρητη πίεση στα δημόσια οικονομικά, που επιδεινώνεται περαιτέρω από την περιορισμένη εφαρμογή των από μακρού αναμενόμενων οικονομικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πετρελαϊκά αποθέματα της Υεμένης, που είναι πηγή για περισσότερο από το 75% του εισοδήματός της, πλησιάζουν την εξάντληση και ότι η χώρα έχει λίγες εφικτές επιλογές για μια βιώσιμη οικονομία μετά το πετρέλαιο,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη αντιμετωπίζει και άλλα σημαντικά προβλήματα μεταξύ των οποίων η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως η σοβαρή λειψυδρία, που προκαλείται από την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης, την κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαφθορά, την έλλειψη διαχείρισης πόρων και τις σπάταλες τεχνικές άρδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, το 99% της άντλησης ύδατος γίνεται χωρίς άδεια,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη τροφίμων και ύδατος στην Υεμένη επιδεινώνεται περαιτέρω από την εξάρτηση του πληθυσμού από το χατ, μια καλλιέργεια που αποφέρει γρήγορα έσοδα αλλά απαιτεί έντονη άρδευση για να ευδοκιμήσει και η οποία καλλιεργείται τόσο εντατικά που η Υεμένη έχει γίνει καθαρός εισαγωγέας τροφίμων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα στον αραβικό κόσμο, όπου σχεδόν το μισό του πληθυσμού κερδίζει λιγότερα από 2 ευρώ τη μέρα και το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 35% και ταυτόχρονα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμιακής αύξησης στον κόσμο, γεγονός που δημιουργεί επιπρόσθετα οικονομικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και οι συνεχείς μεταναστευτικές πιέσεις από το Κέρας της Αφρικής αποτελούν περαιτέρω παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα της περιοχής,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2004 η ΕΕ έχει χορηγήσει στην Υεμένη βοήθεια αξίας άνω των 144 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μερίδιο των οποίων διοχετεύθηκε στην οικονομική ανάπτυξη και έχει εφαρμόσει διμερή προγράμματα βοήθειας προς υποστήριξη της αστυνομίας και της ακτοφυλακής της Υεμένης,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Υεμένης παραμένει σε κακή κατάσταση, όπως αντικατοπτρίζεται στο εθνικό ποσοστό αναλφαβητισμού που πλησιάζει το 50%, στο ποσοστό αναλφαβητισμού των γυναικών που πλησιάζει το 70%, και στον ανεπαρκή αριθμό καταρτισμένων εκπαιδευτικών,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα έχουν αναγνωριστεί ως προτεραιότητα από την κυβέρνηση της Υεμένης στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2009 αναβλήθηκαν προκειμένου να δοθεί στις αρχές η δυνατότητα να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του εκλογικού συστήματος· ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί απτά μέτρα προς το σκοπό αυτό,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν σοβαρές ανησυχίες για τις εξελίξεις στην Υεμένη όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα και ιδίως τις μη δίκαιες δίκες που διεξάγονται στο διαβόητο Ειδικευμένο Ποινικό Δικαστήριο της χώρας και τη χρήση βασανιστηρίων προκειμένου να αποσπαστούν ψευδείς ομολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πραγματοποιηθεί 13 καταγραμμένες εκτελέσεις, ενώ εκατοντάδες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και περιμένουν εκτέλεση, υπάρχουν δε περιορισμοί στην ελευθεροτυπία,

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η θέση των γυναικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χαρακτηρίζεται από εξαναγκασμό σε γάμο, όπου τα κορίτσια συχνά έχουν ηλικία οκτώ μόλις ετών, και από άνιση μεταχείριση των ανδρών και των γυναικών από το νόμο,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έξη ευρωπαίοι πολίτες - πέντε Γερμανοί και ένας Βρετανός - εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι ύστερα από την απαγωγή τους τον Ιούνιο του 2009, ενώ τρεις άλλοι από την ίδια ομάδα βρέθηκαν νεκροί αμέσως μετά την απαγωγή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ηγέτες τοπικών φυλών υπέδειξαν την Αλ-Κάιντα ως υπεύθυνη για τις απαγωγές,

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης από πλευράς ασφαλείας, καθώς και της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στην Υεμένη· ζητεί να καταβληθούν αξιόλογες προσπάθειες από την διεθνή κοινότητα ώστε να προληφθεί η κλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης·

2.  επισημαίνει την αυξανόμενη παρουσία μελών της Αλ-Κάιντα στην Υεμένη και υπογραμμίζει ότι η μη λήψη απτών μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διάβρωση της εξουσίας της κεντρικής κυβέρνησης και αποσταθεροποίηση της περιοχής, στο σημείο που ήδη παρατηρείται στη Σομαλία ή το Αφγανιστάν, γεγονός που με τη σειρά του θα προσφέρει ευκαιρίες σε εξτρεμιστές που κατευθύνονται ή εμπνέονται από την Αλ-Κάιντα οι οποίοι θα μπορούν να ανασυντάσσονται, να οργανώνονται να εκπαιδεύονται και να εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις τύπου τζιχάντ σε ολόκληρο τον κόσμο από το έδαφος της Υεμένης·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός στο Sa’dah και στη Νότια Υεμένη και εκφράζει την άποψη ότι μόνο μια συνολική πολιτική λύση μπορεί να φέρει διαρκή ειρήνη·

4.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη των συγκρούσεων την υποχρέωσή τους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να επιτρέπουν σε αμάχους, οι οποίοι επιθυμούν να διαφύγουν από τη ζώνη των συγκρούσεων, να μεταβαίνουν σε ασφαλή μέρη, να διευκολύνουν την πρόσβαση των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ σε περιοχές που έχουν συγκεντρωθεί εσωτερικά εκτοπισμένοι και να επιτρέπουν σε έκτακτη ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει επειγόντως σε αυτούς τους εσωτερικά εκτοπισμένους·

5.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή του σε μια ενωμένη, σταθερή και δημοκρατική Υεμένη·

6.  καλεί τις αρχές της Υεμένης να εφαρμόσουν τις από μακρού αναμενόμενες θεσμικές οικονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως την ενίσχυση του ρόλου και των δυνατοτήτων των δημοκρατικά εκλεγμένων θεσμών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση των θεσμών του κράτους, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση της ένταξης της Υεμένης στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία, την επέκταση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, την τόνωση των ευκαιριών απασχόλησης και εκπαίδευσης, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, του πληθωρισμού και της ανεργίας και την περιστολή των δημόσιων επιδοτήσεων·

7.  καλεί τις αρχές της Υεμένης να εισαγάγουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως εξασφαλίζοντας την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και την κατάργηση των εξαναγκασμένων γάμων· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τον πρόσφατο νόμο ο οποίος καθορίζει την ελάχιστη ηλικία γάμου στα 17·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία της διεξαγωγής εκλογών κατά το 2011 και ενθαρρύνει όλα τα πολιτικά κόμματα να υλοποιήσουν τις συμφωνίες τους στις οποίες εκτίθενται τα μέτρα που απαιτούνται για να βελτιωθεί το εκλογικό σύστημα και να εδραιωθεί η δημοκρατία, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή Παρατήρησης Εκλογών της ΕΕ ύστερα από τις δημοκρατικές προεδρικές και τοπικές εκλογές του 2006· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθούν τη διαδικασία μεταρρύθμισης του συνταγματικού και εκλογικού δικαίου η οποία οδήγησε στην αναβολή των βουλευτικών εκλογών·

9.  χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρχές για καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως την ίδρυση ενός Κεντρικού Ελεγκτικού Οργανισμού και μιας Ανώτατης Εθνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς·

10. ζητεί να συγκροτηθεί πλήρους σύνθεσης Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Υεμένη, για με ευθύνη για τη διαχείριση της βοήθειας και με επιπρόσθετους τοπικούς ανθρώπινους πόρους, στοιχείο που αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς παράγοντες, αυξημένη αναπτυξιακή βοήθεια στην Υεμένη με στόχο να σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση και να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και οι συνθήκες ζωής του λαού της χώρας· ειδικότερα ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων βοήθειας στο πλαίσιο του Μέσου Σταθερότητας και ενός ειδικούς προγράμματος ενίσχυσης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας·

12. καλεί την κυβέρνηση της Υεμένης να εξασφαλίσει, σε στενή συνεργασία με τους χορηγούς, την αυξημένη αποτελεσματικότητα της βοήθειας μέσω της χρήσης των κατάλληλων μηχανισμών συντονισμού, διανομής και υλοποίησης·

13. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η βοήθεια που χορηγείται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση έργων από τα οποία επωφελούνται απευθείας όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και η αποτελεσματικότητα των οποίων είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επιτόπου·

14. καλεί τα κράτη του Κόλπου να αναδείξουν την προοπτική ένταξης της Υεμένης στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, σε αντάλλαγμα της πραγματοποίησης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προόδου στην περιστολή των δημόσιων επιδοτήσεων, της αντιμετώπισης της διαφθοράς και της υλοποίησης μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας· από την άποψη αυτή καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ώστε να προσέλθουν τα διάφορα μέρη της Υεμένης στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και να δρομολογηθεί ένας συνολικός πολιτικός διάλογος·

15. καλεί τις αρχές της Υεμένης να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των έξη ευρωπαίων ομήρων που κρατούνται στην επικράτειά τους·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Υεμένης, καθώς και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.