Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0028/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0028/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

13.1.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0021/2010

Eljárás : 2009/2813(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0028/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0028/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0028/2010

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2009. október 27-i következtetéseire,

–   tekintettel a soros elnökség által az egyre romló jemeni helyzettel kapcsolatban az EU nevében tett 2009. október 27-i nyilatkozatra,

–   tekintettel az Európai Közösség Jemennel kapcsolatos, a 2007–2013-as időszakra szóló stratégiai dokumentumára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Omar Fárúk Abdulmutallab nigériai terroristát, aki 2009. december 25-én megkísérelt egy repülőgépet Detroit felett felrobbantani, egy jemeni al-Kaida táborban képezték ki,

B.  mivel a jemeni biztonsági helyzet további romlása eredményeként az ország könnyen a terroristák és felkelő csoportok, különösen az al-Kaida menedékhelyévé válhat, ahonnan a következő terrorista merényleteket tervezik, szervezik és finanszírozzák,

C. mivel 2007 óta több mint 30 terrorista merényletet követtek el olajvezetékek, olajfinomítók. kormányzati épületek, követségek (köztük az olasz és az amerikai), hajók és jemeni turisták ellen,

D. mivel a biztonsági helyzetet a zajdi síita hívők ellen az északi Szaada tartományban folyó polgárháború, valamint a szeparatista villongások az ország déli részén tovább nehezítik,

E.  mivel a Szaada tartományban folyó polgárháború regionális dimenziót öltött azzal, hogy a szaúdi katonai erők a szaúdi-jemeni határon összecsaptak a felkelőkkel, és visszavágásként a felkelők támaszpontjait legalább kétszer megtámadták, ami állítólag a polgári lakosság körében is áldozatokat követelt,

F.  mivel a 2008-as élelmiszerválság erősen sújtotta a jemeni népesség szegényebb rétegeit, míg a globális pénzügyi válság, különösen az olajbevételek csökkenése az államháztartása gyakorolt tarthatatlan nyomást, amelyet tovább fokozott a régóta esedékes gazdasági és adóreformok csupán korlátozott mértékű életbe léptetése,

G. mivel az ország bevételének 75%-át adó jemeni olajtartalékok közel állnak a kimerüléshez, és mivel a készletek kimerülését követően nem sok megoldás kínálkozik fenntartható gazdaság megvalósítására,

H. mivel Jemen komoly problémákkal, köztük a környezet állapotának romlásával és különösen súlyos vízhiánnyal küzd, amelyet többek között a növekvő háztartási fogyasztás, a rossz vízkelezési politika, a korrupció, a forráskezelés hiánya és a pazarló öntözési technikák okoznak; mivel a kormány becslései szerint a vízkitermelés 99%-a illegális,

I.   mivel a jemeni élelmiszer- és víztartalékok hiányának problémáját tovább bonyolítja, hogy a népesség nagyban függ a sok öntözést igénylő, jól jövedelmező kattól, amelynek termesztése olyannyira elterjedt, hogy Jemen nettó élelmiszer-importőrré vált,

J.   mivel Jemen az arab világ legszegényebb országa, ahol a népesség majdnem fele kevesebb mint napi 2 euróból él és a munkanélküliségi ráta 35%-os, ugyanakkor a világban itt tapasztalható az egyik legerőteljesebb népességrobbanás, ami további gazdasági, oktatási és társadalmi problémákat okoz,

K. mivel a kalózkodás felerősödése az Ádeni-öbölben és a Szomáli-félsziget felől folyamatosan érkező bevándorlók tovább veszélyeztetik az ország stabilitását,

L.  mivel 2004 óta az EU több mint 144 millió euró értékű támogatást nyújtott Jemennek, amelynek legnagyobb része gazdaságfejlesztési célú támogatás volt, továbbá az EU kétoldalú segítségnyújtási programokat működtet a jemeni rendőrség és parti őrség támogatása céljából,

M. mivel, amint azt az országos 50%-os analfabetizmus, a nők körében 70%-os analfabetizmus és a képzett oktatók hiánya példázza, a jemeni oktatási rendszer alulfejlett,

N. mivel a jemeni kormány a nemzeti reformtervben elsődleges fontosságot tulajdonított az államigazgatási reformoknak,

O. mivel az eredetileg 2009 áprilisára tervezett parlamenti választásokat azért halasztották el, hogy a hatóságok végrehajthassák a választási rendszer szükséges reformját; mivel ennek érdekében még nem történtek kézzelfogható lépések,

P.  mivel a demokrácia, az emberi jogok és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése továbbra is komoly aggodalmakra ad okot Jemenben, különösen az ország hírhedt büntetőügyi különbírósága előtt folyó tisztességtelen tárgyalások és a hamis vallomások kicsikarása érdekében eszközölt kínzások miatt; mivel 13 kivégzést regisztráltak, több száz ember ül siralomházban, és a sajtó szabadságát korlátozzák,

Q. mivel a nők helyzete különösen nehéz, és azt – a gyakran csupán nyolc éves lányokat érintő – kényszerházasságok, valamint a férfiak és nők törvény előtti megkülönböztetése jellemzi,

R.  mivel 2009. júniusi elrablásuk óta továbbra is hat európai polgárt – öt német és egy brit állampolgárt – tartanak túszként az országban, miközben ugyanazon csoport három másik tagját közvetlenül elrablásuk után holtan találták meg; mivel néhány helyi törzsi vezető az al-Kaidát vádolta meg az emberrablások elkövetésével,

1.  mélységes aggodalmát fejezi ki az egyre romló biztonság, valamint a jemeni politikai és gazdasági helyzet miatt; jelentős erőfeszítésekre hív fel a nemzetközi közösség részéről a jelenlegi válság kiéleződésének megakadályozására;

2.  megállapítja, hogy az al-Kaida jemeni jelenléte fokozódik, és hangsúlyozza, hogy a kézzelfogható fellépés hiánya a központi kormányzó hatóság további gyengülésével és a régió olyan fokú stabilitásvesztésével járhat, mint amilyen Szomáliában és Afganisztánban tapasztalható, ami pedig alkalmat teremthet az al-Kaida által irányított vagy ösztönzött szélsőségesek számára a jemeni területről való újraszerveződésre, szervezkedésre, kiképzésre és dzsihádi terrorista műveletek lebonyolítására a világban;

3.  ismételten kéri, hogy Szaada tartományban és Dél-Jemenben haladéktalanul hirdessenek tűzszünetet, és azon nézetének ad hangot, hogy tartós békét csak átfogó politikai megoldással lehet elérni;

4.  emlékezteti a konfliktusban részt vevő valamennyi felet azon kötelezettségükre, hogy az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben kell tartaniuk; felszólítja a feleket arra, hogy tegyék lehetővé a konfliktus elől elmenekülni kívánó civilek számára, hogy biztonságos helyre távozhassanak, hogy segítsék az ENSZ-t és a nem kormányzati szervezeteket abban, hogy eljussanak azokra a területekre, ahol az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülők gyülekeznek, továbbá, hogy sürgősen tegyék lehetővé, hogy az egészségügyi és humanitárius gyorssegélyek eljuthassanak e személyekhez;

5.  megerősíti, hogy támogatja az egységes, stabil és demokratikus Jemen létrehozását;

6.  felhívja a jemeni hatóságokat, hogy a régóta esedékes intézményi, gazdasági és adóügyi reformokat hajtsák végre, azaz erősítsék a demokratikusan választott intézmények szerepét és hatásköreit mind központi, mind helyi szinten, javítsák az üzleti környezetet, mozdítsák elő Jemen beépülését a globális és regionális gazdaságba, terjesszék ki a szociális ellátásokat, teremtsenek munka- és tanulmányi lehetőségeket, szálljanak szembe a korrupcióval, az inflációval és a munkanélküliséggel, valamint csökkentsék az állami támogatásokat;

7.  felhívja a jemeni hatóságokat, hogy vezessenek be az ország emberi jogi helyzetének javítását szolgáló reformokat, különösen a média szabadságának, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jognak, a férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmódnak a biztosítása, illetve a kényszerházasság intézményének felszámolása révén; e tekintetben üdvözli azt a nemrégiben hozott törvényt, amely a házasságkötés alsó korhatárát 17 évben állapítja meg;

8.  hangsúlyozza a 2011-es választások megrendezésének jelentőségét, és valamennyi politikai pártot arra ösztönzi, hogy a választási rendszer javításához és a demokrácia elmélyítéséhez szükséges intézkedéseket rögzítő megállapodásaikat tartsák be, különös figyelemmel az EU választási megfigyelő küldöttségének a 2006. évi demokratikus elnök- és helyhatósági választásokat követően megfogalmazott ajánlásaira; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kövesse nyomon az alkotmány és a választási törvény reformjának folyamatát, amely a parlamenti választások elhalasztását eredményezte;

9.  üdvözli a hatóságok által a korrupció megfékezése érdekében már megtett lépéseket, nevezetesen a központi ellenőrző és auditáló szervezet, valamint a korrupció elleni fellépés legfőbb nemzeti hatóságának létrehozását;

10. kéri, hogy Jemenben teljes jogú bizottsági küldöttséget hozzanak létre, amely helyi személyzet igénybevételével a segélyek kezelésével foglalkozna; ennek a támogatások hatékonyságának fokozásához is hozzá kellene járulnia;

11. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a többi nemzetközi szereplővel együttműködésben nyújtson nagyobb fejlesztési támogatást Jemennek azzal a céllal, hogy stabilizálják a politikai helyzetet, illetve hogy javítsák az országban a gazdasági helyzetet és a lakosság életfeltételeit; kéri különösen, hogy fordítsanak figyelmet a stabilitási eszköz hatálya alá tartozó rendkívüli támogatási intézkedésekre, valamint a fejlesztési együttműködési eszköz keretében indítandó egyedi oktatásfejlesztési programra;

12. felhívja a jemeni kormányt, hogy az adományozókkal való szoros együttműködésben biztosítsa a megerősített támogatási hatékonyságot megfelelő koordináció, elosztás és végrehajtási mechanizmusok útján;

13. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy az Európai Unió költségvetéséből nyújtott támogatást olyan projektek finanszírozására fordítsák, amelyekből a lehető legtöbb ember közvetlenül részesül, és amelyek hatékonyságát a helyszínen értékelik;

14. felhívja a Perzsa-öböl menti államokat, hogy – cserébe a szükséges reformok, úgymint az állami támogatások csökkentése, a korrupció elleni fellépés és a biztonsági kérdések kapcsán bevezetendő intézkedések végrehajtásáért – ajánlják fel Jemennek az Öböl menti Együttműködési Tanácsban való részvétel lehetőségét; e tekintetben felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ösztönözzék az Öböl menti Együttműködési Tanácsot arra, hogy a jemeni feleket tárgyalóasztalhoz ültetni, valamint átfogó politikai párbeszédet kezdeményezni képes közvetítőként járjon el;

15. felhívja a jemeni hatóságokat, hogy fokozzák az ország területén fogva tartott hat európai túsz szabadon bocsátására irányuló erőfeszítéseiket;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Jemen kormányának és parlamentjének, valamint az Öböl menti Együttműködési Tanácsnak.