Propunere de rezoluţie - B7-0028/2010Propunere de rezoluţie
B7-0028/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Yemen

13.1.2010

depusă pe baza dezbaterii privind declarația Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0021/2010

Procedură : 2009/2813(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0028/2010
Texte depuse :
B7-0028/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0028/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen

Parlamentul European,

–   având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Yemen din 27 octombrie 2009,

–   având în vedere declarația Președinției în numele Uniunii Europene din 27 octombrie 2009 privind deteriorarea situației de securitate din Yemen,

–   având în vedere documentul de strategie al Comunității Europene privind Yemenul pentru perioada 2007-2013,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Umar Farouk Abdulmutallab, teroristul nigerian care a încercat să arunce în aer un avion deasupra orașului Detroit la 25 decembrie 2009, a fost antrenat într-o tabără al-Qaida din Yemen;

B.  întrucât deteriorarea în continuare a securității din Yemen poate oferi grupurilor teroriste și de insurgenți din regiune, în special al-Qaida, un adăpost perfect în care să planifice, să organizeze și să sprijine operațiuni teroriste ulterioare;

C. întrucât, începând din 2007, au avut loc în Yemen peste 30 de atacuri teroriste asupra conductelor, instalațiilor petroliere, clădirilor guvernamentale, ambasadelor (inclusiv cele din Italia și SUA), navelor și turiștilor;

D. întrucât situația de securitate se înrăutățește și mai mult din cauza războiului civil împotriva susținătorilor lui Zaidi Shi’i în Sa'dah, în zona de nord a Yemenului, precum și din cauza izbucnirii manifestărilor violente ale mișcării secesioniste din sudul țării;

E.  întrucât luptele locale din regiunea Sa'dah au căpătat o dimensiune regională atunci când forțele militare din Arabia Saudită au implicat rebelii la granița Arabia Saudită-Yemen și au lansat cel puțin două raiduri punitive asupra pozițiilor rebelilor, provocând în mod intenționat victime în rândul populației civile;

F.  întrucât criza alimentară din 2008 a avut un impact imens asupra secțiunilor celor mai sărace ale populației yemenite, iar criza financiară globală, în special scăderea veniturilor rezultate din activități petroliere, a suspus finanțele publice unor presiuni greu de suportat, agravate și mai mult de punerea în aplicare limitată a reformelor economice și fiscale întârziate;

G. întrucât rezervele petroliere ale Yemenului, care reprezintă sursa a peste 75% din venitul țării, sunt aproape epuizate, și întrucât există puține opțiuni fiabile pentru o economie postpetrol durabilă;

H. întrucât Yemenul se confruntă și cu alte probleme semnificative, care includ degradarea mediului și, în special, crize grave de aprovizionare cu apă, care se datorează creșterii consumului domestic, gestionării defectuoase a apei, corupției, lipsei unui management al resurselor, precum și unor tehnici de irigare iraționale; întrucât, conform estimărilor guvernamentale, extragerea apei se face în proporție de 99 % fără licență;

I.   întrucât situația creată în Yemen de lipsa de alimente și de apă este agravată și mai mult de dependența populației de qat, o cultură care poate fi rentabilizată rapid, dar are nevoie de irigații intense pentru a se dezvolta și care se cultivă atât de extensiv încât Yemenul a devenit un importator net de alimente;

J.   întrucât Yemenul este cea mai săracă țară a lumii arabe, aproape jumătate din populația sa câștigând mai puțin de 2 Euro pe zi, cu o rată a șomajului de 35%, și, în același timp, cu una dintre cele mai mari rate de creștere demografică la nivel mondial, fapt care generează probleme economice, educaționale și sociale suplimentare;

K. întrucât intensificarea pirateriei în golful Aden și presiunea continuă exercitată de migrația dinspre Cornul Africii reprezintă alți factori care afectează stabilitatea țării;

L.  întrucât, din 2004, UE a donat Yemenului ajutoare în valoare de peste 144 milioane de Euro, cea mai mare parte fiind destinată dezvoltării economice, și a gestionat programe de asistență bilaterală în sprijinul poliției yemenite și al gărzilor de coastă;

M. întrucât sistemul educațional yemenit rămâne slab dezvoltat, după cum o demonstrează rata națională a analfabetismului de aproximativ 50%, în rândul femeilor fiind aproape de 70%, și numărul insuficient de profesori calificați;

N. întrucât, în cadrul Agendei naționale privind reformele, guvernul yemenit a recunoscut reformele referitoare la guvernare ca fiind o prioritate;

O. întrucât alegerile parlamentare, care ar fi trebuit să se desfășoare în aprilie 2009, au fost amânate pentru a permite autorităților să pună în aplicare reformele esențiale ale sistemului electoral; întrucât, în acest sens, nu s-au luat niciun fel de măsuri concrete până acum;

P.  întrucât persistă îngrijorări serioase cu privire la evoluția situației din Yemen în ceea ce privește democrația, drepturile omului și independența justiției, în special procesele inechitabile în fața celebrului Tribunal Penal Special și folosirea torturii pentru a obține mărturii false; întrucât au existat 13 execuții înregistrate, sute de oameni își așteaptă moartea, iar libertatea presei este restricționată;

Q. întrucât situația femeilor este deosebit de dificilă, din cauza căsătoriilor forțate în care, adesea, vârsta fetelor nu depășește 8 ani, iar legea nu tratează în mod egal bărbații și femeile;

R.  întrucât șase cetățeni europeni - cinci germani și unul britanic - sunt în continuare ostatici ca urmare a răpirii lor în iunie 2009, iar alte trei persoane din acel grup au fost găsite moarte imediat după răpirea lor; întrucât unii șefi ai triburilor locale au indicat al-Qaida ca fiind responsabilă de răpiri,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației politice, economice și de securitate din Yemen; solicită eforturi considerabile din partea comunității internaționale pentru a preveni amplificarea crizei actuale;

2.  ia act de prezența din ce în ce mai mare a membrilor al-Qaida în Yemen și subliniază că lipsa unor acțiuni concrete ar putea conduce la o deteriorare și mai mare a autorității guvernului central și la destabilizarea regiunii până la proporțiile înregistrate în Somalia și Afganistan, situație care va oferi în schimb oportunități extremiștilor conduși sau incitați de al-Qaida să se regrupeze, să se organizeze, să se antreneze și să lanseze operațiuni teroriste jihad în întreaga lume de pe teritoriul yemenit;

3.  reafirmă apelul pentru o încetare imediată a focului în in Sa’dah și în sudul Yemenului și își exprimă convingerea că numai o soluție politică cuprinzătoare poate conduce la o pace durabilă;

4.  reamintește tuturor părților implicate în conflicte obligația de a respecta drepturile omului și legislația umanitară internațională; solicită părților să permită civililor care doresc să plece din zona de conflict pentru a ajunge în locuri sigure, să faciliteze accesul ONU și al ONG-urilor în zonele în care s-au strâns persoanele strămutate în interiorul țării, precum și să permită fără întârziere ca ajutoarele medicale și umanitare să ajungă de urgență la persoanele respective;

5.  reafirmă sprijinul său pentru un Yemen unificat, stabil și democratic;

6.  solicită autorităților yemenite să pună în aplicare reformele instituționale, economice și fiscale întârziate, și anume întărirea rolurilor și capacităților instituțiilor alese în mod democratic la nivel central și local, consolidarea instituțiilor statului, sprijinirea mediului de afaceri, promovarea integrării Yemenului în economia globală și regională, extinderea furnizării de servicii sociale și stimularea oportunităților de angajare și a celor educaționale, soluționarea problemelor legate de corupție, inflație, șomaj, precum și micșorarea subvențiilor guvernamentale;

7.  solicită autorităților yemenite să introducă reformele necesare pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în țară, în special garantarea libertății mass-mediei, dreptul la un proces echitabil, tratamentul egal al bărbaților și femeilor și abolirea căsătoriilor forțate; salută în acest sens legea recentă care stabilește că vârsta minimă pentru căsătorie este de 17 ani;

8.  subliniază importanța organizării de alegeri în 2011 și încurajează toate partidele politice să-și pună în aplicare acordurile referitoare la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului electoral și consolidarea democrației, ținând seama în mod deosebit de recomandările misiunii UE de observare a alegerilor făcute cu ocazia alegerilor prezidențiale și locale din 2006; invită Comisa și Consiliul să monitorizeze procesul de reformă constituțională și a legislației electorale, care a determinat amânarea alegerilor parlamentare;

9.  salută măsurile luate deja de autorități pentru combaterea corupției, și anume înființarea Organizației centrale pentru control și audit, precum și a Autorității naționale supreme pentru combaterea corupției;

10. solicită crearea unei Delegații a Comisiei Europene pentru Yemen de sine stătătoare, responsabilă cu gestionarea ajutorului și care să dispună de resurse umane suplimentare la nivel local care să contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea eficienței ajutorului;

11. invită Consiliul și Comisia să ofere Yemenului, în colaborare cu alți actori internaționali, o mai mare asistență pentru dezvoltare, în scopul stabilizării situației politice și al îmbunătățirii situației economice și a condițiilor de trai ale populației țării; îndeamnă, în special, să se aibă în vedere măsuri excepționale de asistență în contextul instrumentului de stabilitate și un program special de consolidare a educației în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare;

12. invită guvernul yemenit să asigure, în strânsă colaborare cu donatorii, o eficiență sporită a ajutorului prin intermediul unor mecanisme de coordonare, distribuție și punere în aplicare adecvate;

13. invită Comisia și Consiliul să se asigure că ajutorul acordat din bugetul Uniunii Europene este utilizat pentru finanțarea unor proiecte de care să beneficieze cât mai multe persoane și a căror eficiență să fie evaluată la fața locului;

14. invită statele din Golf să condiționeze aderarea Yemenului la Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf de realizarea reformelor necesare, inclusiv realizarea de progrese în ceea ce privește scăderea subvențiilor guvernamentale, corupția și adoptarea de măsuri care să diminueze problemelor de securitate; invită, în acest sens, Comisia și Consiliul să încurajeze Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf să devină un mediator capabil să aducă diferitele părți yemenite la masa negocierilor și care să inițieze un dialog politic amplu;

15. solicită autorităților yemenite să-și intensifice eforturile pentru a asigura eliberarea celor șase europeni ținuți ostatici pe teritoriul țării lor;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Yemen și Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf.