Predlog resolucije - B7-0028/2010Predlog resolucije
B7-0028/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

13.1.2010

ob zaključku razprave o izjavi visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0021/2010

Postopek : 2009/2813(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0028/2010
Predložena besedila :
B7-0028/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0028/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Jemnu z dne 27. oktobra 2009,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva v imenu Evropske unije z dne 27. avgusta 2009 o vse slabših varnostnih razmerah v Jemnu,

–   ob upoštevanju strateškega dokumenta Evropske skupnosti za Jemen v obdobju 2007–2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se je Umar Faruk Abdulmutalab, nigerijski terorist, ki je 25. decembra 2009 skušal razstreliti letalo nad Detroitom, uril v oporišču Al Kaide v Jemnu,

B.  ker lahko vse slabše varnostne razmere v Jemnu teroristom in uporniškim skupinam v regiji, zlasti Al Kaidi, ponudijo varno zavetišče za načrtovanje in pripravo novih terorističnih operacij in podporo tem operacijam,

C. ker je bilo v Jemnu od leta 2007 do danes več kot 30 terorističnih napadov na plinovode, naftne objekte, vladna poslopja, veleposlaništva (med njimi italijansko in ameriško), ladje in turiste,

D. ker na slabe varnostne razmere še dodatno vplivata državljanska vojna proti pripadnikom novega zajditskega gibanja, šiitom, v severni pokrajini Sada in izbruh nasilja odpadniškega gibanja na jugu,

E.  ker so lokalni spopadi v pokrajini Sada prerasli v regionalne, ko so vojaške sile Savdske Arabije na svoji meji najele upornike in izvedle vsaj dva hitra napada na položaje upornikov, ki sta domnevno terjala žrtve med civilnim prebivalstvom,

F.  ker je kriza s hrano leta 2008 zelo prizadela najrevnejše sloje jemenskega prebivalstva in je svetovna finančna kriza, zlasti manjši dohodki od nafte, še okrepila nevzdržen pritisk na javne finance, stanje pa je še slabše zaradi nedoslednega izvajanja že tako zakasnele gospodarske in davčne reforme,

G.  ker so jemenske rezerve nafte, ki v dohodku države predstavljajo več kot 75 %, skoraj izčrpane in ima država le malo možnosti, da bo njeno gospodarstvo po presahnitvi nafte sposobno preživeti,

H. ker se Jemen spopada še z drugimi resnimi problemi, denimo onesnaževanjem okolja, izjemno hudim pomanjkanjem vode, ki je posledica vse večje domače porabe, slabega upravljanja z vodo, korupcije, neupravljanja z viri in potratnih namakalnih tehnik, ker se po ocenah tamkajšnje vlade 99 % vode črpa brez dovoljenja,

I.   ker je stanje zaradi pomanjkanja hrane in vode v Jemnu še bolj zapleteno zaradi odvisnosti prebivalstva od kata, rastline, ki zagotavlja hitri zaslužek, vendar je za njeno rast potrebno intenzivno namakanje, in katere gojenje je v Jemnu tako obsežno, da je država postala neto uvoznica hrane,

J.   ker je Jemen najrevnejša arabska država, kjer skoraj polovica prebivalstva zasluži manj kot dva evra na dan, in je stopnja brezposelnosti 35-odstotna, hkrati pa država beleži največjo stopnjo rasti prebivalstva na svetu, kar povzroča dodatne gospodarske in socialne težave ter probleme na področju izobraževanja,

K. ker sta porast piratstva v Adenskem zalivu in stalni migracijski pritisk z Afriškega roga dodatna dejavnika, ki negativno vplivata na stabilnost v državi,

L.  ker je Evropska unija od leta 2004 za Jemen prispevala več kot 144 milijonov evrov pomoči, pri čemer je bil največji delež namenjen gospodarskemu razvoju, in ker izvaja dvostranske programe pomoči v podporo jemenski policiji in obalni straži,

M. ker je jemenski izobraževalni sistem še vedno slabo razvit in je stopnja nepismenosti v državi skoraj 50-, pri ženskah pa skoraj 70-odstotna, poleg tega pa ni dovolj kvalificiranih učiteljev,

N. ker je jemenska vlada reformo upravljanja v nacionalnem programu reform opredelila kot prednostno nalogo,

O. ker so bile parlamentarne volitve, ki bi morale biti aprila 2009, prestavljene, da bi oblasti lahko izvedle nujno reformo volilnega sistema; ker doslej še ni bilo konkretnih ukrepov v tej smeri,

P.  ker resno zaskrbljenost vztrajno zbuja stanje v Jemnu na področju demokracije, človekovih pravic in neodvisnosti sodstva, zlasti glede nepravičnih sojenj pred zloglasnim jemenskim specializiranim kazenskim sodiščem in mučenja za pridobitev lažnih priznanj; ker je zabeleženih trinajst usmrtitev in več sto ljudi čaka na izvršitev smrtne kazni ter je svoboda tiska omejena,

Q. ker je položaj žensk še posebno težak, saj so dekleta, velikokrat že od osmega leta starosti, prisiljena v poroke, ženske pa so pred zakoni v primerjavi z moškimi v neenakopravnem položaju,

R.  ker šest evropskih državljanov, pet Nemcev in Britanca, po ugrabitvi junija 2009 še vedno zadržujejo kot talce, medtem ko so tri osebe iz te skupine takoj po ugrabitvi našli mrtve; ker je nekaj lokalnih plemenskih poglavarjev za ugrabitve obtožilo Al Kaido,

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabšanja varnostnih, političnih in gospodarskih razmer v Jemnu; poziva mednarodno skupnost, naj si močno prizadeva za preprečitev stopnjevanja trenutne krize;

2.  ugotavlja, da je navzočnost Al Kaide v Jemnu čedalje večja, in poudarja, da se lahko avtoriteta osrednje vlade brez konkretnih ukrepov še zmanjša in nestabilnost v regiji naraste do mere, ki jo poznamo v Somaliji ali Afganistanu, kar bo skrajnežem, ki jih vodi ali navdihuje Al Kaida, ponudilo priložnost, da pregrupirajo, organizirajo, urijo in z jemenskega ozemlja vodijo operacije džihadskih teroristov po vsem svetu;

3.  ponavlja poziv k takojšnjemu premirju v pokrajini Sada in na jugu države ter meni, da do trajnega miru lahko privede samo celovita politična rešitev;

4.  opominja vse v konfliktu udeležene strani na to, da so dolžne spoštovati človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo; poziva vse strani, naj civilistom dovolijo umik iz konfliktnih območij v varne kraje, predstavnikom OZN in nevladnih organizacij omogočijo dostop na območja, kjer so notranje razseljene osebe, in tem osebam omogočijo prejem nujne zdravstvene in humanitarne pomoči;

5.  ponovno izraža podporo enotnemu, stabilnemu in demokratičnemu Jemnu;

6.  poziva jemenske oblasti, naj izvedejo že tako zakasnele institucionalne, gospodarske in davčne reforme, okrepijo vlogo in zmogljivosti demokratično izvoljenih osrednjih in lokalnih institucij, okrepijo državne institucije, izboljšajo poslovno okolje, pospešijo vključevanje Jemna v svetovno in regionalno gospodarstvo, razširijo socialne storitve, povečajo zaposlitvene in izobraževalne možnosti, se spopadejo s korupcijo, inflacijo in brezposelnostjo ter omejijo vladne subvencije;

7.  poziva jemenske oblasti, naj sprožijo potrebne reforme za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic v državi, zlasti zagotovijo svobodo medijev, pravico do pravičnega sojenja, enako obravnavo moških in žensk in prepovejo prisilne poroke; v zvezi s tem pozdravlja nov zakon, ki določa, da se oseba lahko poroči, če je stara najmanj 17 let;

8.  poudarja, kako pomembno je, da se leta 2011 izvedejo volitve, in vse politične stranke spodbuja k izvajanju dogovorov, v katerih so opredelile potrebne ukrepe za izboljšanje volilnega sistema in utrditev demokracije, pri tem pa naj posebej upoštevajo priporočila misije EU za opazovanje volitev ob demokratičnih predsedniških in lokalnih volitvah leta 2006; poziva Komisijo in Svet, naj spremljata reformo ustavne in volilne zakonodaje, zaradi katere so bile prestavljene parlamentarne volitve;

9.  pozdravlja že sprejete ukrepe oblasti v boju proti korupciji, zlasti ustanovitev osrednje organizacije za nadzor in revizijo ter vrhovnega nacionalnega organa za boj proti korupciji;

10. poziva k ustanovitvi delegacije Komisije za Jemen s polnimi pooblastili, ki bo pristojna za upravljanje pomoči in ji bodo pomagali lokalno nameščeni dodatni sodelavci; tudi ta ukrep bi moral prispevati k večji učinkovitosti pomoči;

11. poziva Svet in Komisijo, naj v sodelovanju z drugimi mednarodnimi akterji zagotovita večjo razvojno pomoč za Jemen, da bi se stabiliziral politični položaj ter izboljšale gospodarske razmere in življenjske razmere ljudi v državi; zlasti poziva k preučitvi izrednih ukrepov za pomoč v sklopu instrumenta za stabilizacijo in posebnega progama za spodbujanje izobraževanja v sklopu instrumenta za razvojno sodelovanje;

12. poziva jemensko vlado, naj v tesnem sodelovanju z donatorji zagotovi bolj učinkovito pomoč prek ustreznih mehanizmov usklajevanja, razdeljevanja in izvajanja;

13. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bo pomoč iz proračuna Evropske unije, uporabljena za financiranje projektov, ki bodo neposredno koristili kar največjemu številu ljudi in katerih učinkovitost bo mogoče oceniti na kraju samem;

14. poziva Zalivske države, naj ohranjajo možnost članstva Jemna v Svetu za sodelovanje v Zalivu v zameno za potrebne reforme, vključno z napredkom pri omejevanju vladnih subvencij, odpravi korupcije in z zakonskimi predpisi v zvezi z reševanjem varnostnih vprašanj; ob tem Komisijo in Svet poziva, naj Svet za sodelovanje v Zalivu spodbudita, da bi prevzel posredniško vlogo, k pogajalski mizi pritegnil različne jemenske strani in sprožil celovit politični dialog;

15. poziva jemenske oblasti, naj okrepijo prizadevanja za izpustitev šestih evropskih talcev na njihovem ozemlju;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Jemna in Svetu za sodelovanje v Zalivu.