Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0075/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0075/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a haiti földrengésről

3.2.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselő-jelöltjének nyilatkozatával kapcsolatos vitát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman és Georgios Stavrakakis az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0072/2010

Eljárás : 2010/2518(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0075/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0075/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0075/2010

az Európai Parlament állásfoglalása a haiti földrengésről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2010. január 25-i montreali miniszteri előkészítő konferencia következtetéseire;

–   tekintettel az Európai Parlamentben, a közelmúltbeli haiti földrengéssel kapcsolatosan Ashton főképviselővel 2010. január 19-én folytatott vitára,

–   tekintettel a 2010. január 18-i brüsszeli Külügyek Tanácsa különleges ülésének következtetéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel január 12-én Haitit a Richter-skála szerint 7,3-as erősségű földrengés rázta meg számos erőteljes utórezgéssel, amelyek a mai napig éreztetik hatásukat az országban, többek között katasztrofális csapást mérve Port-au-Prince-re, Jacmelre és a régió más településeire,

B.  mivel a jelentések szerint a szerencsétlenségnek 150 000 halottja, 200 000 sebesültje és 3 millió közvetlen érintettje van,

C. mivel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának jelentése szerint országszerte csaknem egy millióan szorulnak menedékre, és a lakóhelyüket az országon belül elhagyni kényszerülők száma akár 500 000 is lehet,

D. mivel a haiti kormány becslései szerint 235 000-en hagyták el Port-au-Prince-t és akár egymillió is lehet azoknak a száma, akik a városokból vidékre menekülnek, nyomást helyezve ezzel a már így is sebezhető közösségekre,

E.  mivel már a földrengést megelőzően sem volt biztosított az alapvető élelmezés közel 1,8 millió ember számára ebben az országban, ahol a népesség majdnem 70 százaléka él vidéki területeken kevesebb, mint napi 2 dollárból,

F.  mivel az Európai Bizottság megállapodott, hogy 137 millió eurót biztosít rövid távú és legalább 200 millió eurót közép és hosszú távú igényekre, a tagállamok pedig további 92 millió eurót,

G. mivel 24 európai ország nyújt segítséget Haitin az EU polgári védelmi mechanizmusának keretében, és 350 hivatásos erősíti meg MINUSTAH rendőri képességét mind mérnöki szakértelem és felszerelés, mind pedig tengeri logisztikai segítség formájában,

H. mivel Haitit 890 millió dollárnyi adósság terheli annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség megállapodott abban, hogy elengedi Haiti 2004-ig felhalmozott 1,2 milliárd dolláros adósságát,

1.  őszinte részvétének, együttérzésének és szolidaritásának ad hangot Haiti és a többi ország népével és a nemzetközi szervezetek – köztük az ENSZ és az Európai Bizottság – munkatársaival a földrengés által okozott nagyszámú emberélet veszteségek és pusztítás miatt;;

2.  üdvözli a haiti hatóságok és civil társadalom, illetve az ENSZ, a nem kormányzati szervezetek és a bilaterális adományozó szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy Haiti lakosságának megadják a megfelelő segítséget, valamint elismeréssel adózik az Unió egészében tevékenykedő segélyszervezetek és magánszemélyek munkájának;

3.  sürgeti, hogy az EU biztosítson prioritást a városi kutatási és mentési csapatoknak – beleértve a katonai és mérnöki képességeket –, mivel a hangsúly a vészhelyzeti egészségügyi segítségnyújtás, a víz és a higiénia, az egészségügyi létesítmények, a menedékhely, a logisztika, a távközlés és az élelmezés biztosításán van; felszólítja a tagállamokat, hogy legyenek felkészülve az ENSZ segítségnyújtással kapcsolatos kéréseinek teljesítésére;

4.  súlyos aggodalmának ad hangot a veszélyeztetett személyek, különösen a nők és gyermekek jóléte miatt; felszólítja az EU-t, hogy az összes rendelkezésére álló eszköz felhasználásával tegyen meg mindent az árván maradt, felügyelet nélküli és elválasztott gyermekek ellátása érdekében, és előzze meg a Haitiről történő nem megfelelő és illegális eltávolításukat; felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre ideiglenes iskolákat, és sürgősen szervezze meg a gyermekek számára a tanácsadást;

5.  felkéri a főképviselőt, hogy állapítsa meg a tagállamok hozzájárulásait az ENSZ által megállapított szükségletek alapján a MINUSTAH-nak nyújtandó további szállítás és humanitárius segítség kapcsán; ezzel összefüggésben üdvözli a főképviselő azon javaslatát, hogy hozzanak létre egy koordinációs egységet Brüsszelben (EUCO Haiti) a proaktív európai reakció megkönnyítése érdekében a katonai és biztonság területén;

6.  üdvözli az Európai Bizottság 30 millió eurós humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó előzetes kötelezettségvállalását;

ugyanakkor aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal által kérelmezett 575 millió dollárnyi gyorssegélynek még mindig csak a 47 százalékát fedezik a hozzájárulások; hangsúlyozza, hogy ez a finanszírozás kulcsfontosságú a hosszú távú intézkedések fenntartása szempontjából; felszólítja a Bizottságot és valamennyi tagállamot, hogy tartsák tiszteletben az általuk vállalt elkötelezettségeket;7.  sürgeti valamennyi tagállamot, hogy tegyenek eleget 2009-es kötelezettségvállalásaiknak Haiti adósságának elengedésével kapcsolatban, ideértve a 2004-ig felhalmozott adósságokat is; hangsúlyozza, hogy a földrengés esetén nyújtott bármely sürgősségi segítséget adomány, nem pedig adósságot eredményező kölcsön formájában kellene nyújtani;

8.  súlyos aggodalmának ad hangot az Élelmezési Világprogram minden erőfeszítése ellenére fellépő élelmiszerhiány miatt; ezért felhívja az összes, katonai vagy egyéb, azonnal fogyasztható élelmezési készletekkel rendelkező tagállamot, hogy segítsék az Élelmezési Világprogramot;

9.  üdvözli, hogy a nemzetközi közösség idáig mintegy 40 000 sátrat adományozott; ugyanakkor felszólítja a tagállamokat, hogy jelentősen növeljék ezek számát annak érdekében, hogy azonnali menedéket nyújthassanak – a becslések szerint – 1 millió otthon nélkül maradtnak;

 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson azonnali logisztikai segítséget a haiti hatóságoknak és az UNDP-nek az országon belül otthonukat elhagyni kényszerült személyek elhelyezésére szolgáló táborok felállítása érdekében, különös figyelmet fordítva az egészségügyi és higiéniás feltételek biztosítására;

11. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy még a hurrikán időszak előtt átmeneti szállásokról kell gondoskodni széles tömegek számára; felszólítja a tagállamokat és privát szférát, hogy segítsenek az ilyen menedékek létrehozásában;

12. megismétli az ENSZ humanitárius segítségnyújtásért felelős helyettes főtitkárának a s szállítási üzemanyagra vonatkozó felszólítását; felszólítja a tagállamokat, hogy nyújtsanak további szállítási segítséget az ideiglenes táborok, az elosztó központok és távol eső városok, illetve falvak számára;

13. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az ellátó konvojok biztonsága annak érdekében, hogy biztosítható legyen a készletek igazságos és nyugodt kiosztása, különösen a gyengék és leginkább rászorulók számára; éppen ezért üdvözli, hogy a Tanács úgy határozott, hogy 350 katonai rendőrrel segíti a műveletet, akik szükség esetére készenlétben állnak;

14. támogatja a nemekre vonatkozó aggodalmak kezelését a helyreállítási és kárenyhítési tevékenységben, különös figyelmet fordítva az özvegyekre, illetve a mintegy 37000 terhes nőre, akik közül legalább 1500-an szorulnak különleges ápolásra;

15. támogatja az EU-nak az élelmiszer helyi előállításának a megrongálódott infrastruktúra helyreállításával, illetve a kistermelők (akik a nemzeti termelés 60%-át adják) szükséges anyagokkal (magvakkal, trágyával és szerszámokkal) való ellátásával történő fokozására vonatkozó erőfeszítéseit, különösen a márciusban kezdődő ültetési időszakban;

16. kéri a Bizottságot, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a „munkáért készpénzt” programok támogatása érdekében, amelyek igen fontosak a közösségbe történő készpénz áramoltatás szempontjából, és segítsen a bankrendszert újra felállítani és működőképessé tenni; hangsúlyozza, hogy az újjáépítésnek a haiti lakosságbevonásával és a velük való konzultáció mellett kell történnie;

17. megkönnyebbüléssel veszi tudomásul, hogy a haiti repülőforgalom helyreállítása folyamatban van, és bízik abban, hogy a humanitárius segélyszállítók elsőbbséget fognak kapni az ENSZ szakértőitől és az amerikai légiirányítóktól, akik a művelet koordinálásáért felelősek;

18. hangsúlyozza, hogy olyan hosszú távú befektetésekre van szükség, amely lehetővé teszik földrengés biztos épületek és alapvető infrastruktúrák (vízellátás, úthálózat, elektromos áram) megépítését, amelyek a földrengést előtt vagy nem léteztek vagy nem voltak megfelelőek, ami miatt a természeti katasztrófák hatása csak fokozódott;

19. összehív egy nemzetközi konferenciát és egy, az ENSZ-szel és a Világbankkal közös olyan összehangolt értékelést, amelynek célja a katasztrófát követő szükségletek felmérése, annak érdekében, hogy megállapítsák a hosszú távú újjáépítési igényeket a vészhelyzeti műveletek befejeztével;

20. sürgeti az EU-t, hogy működjön együtt a haiti hatóságokkal a katasztrófák megelőzésére és azok jövőbeli kezelésére vonatkozó tervek kidolgozásában; hangsúlyozza, hogy az újjáépítési erőfeszítéseknek a nemzeti prioritásokon kell alapulniuk, tiszteletben tartva a segélyezési hatékonyság elvét, és támogatva a haiti intézményeket hatékony kormányzási képességük visszanyerésében;

21. megismétli a Tanács elnökének az egy uniós gyorsreagálási erő felállítására vonatkozó felhívását; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy olyan mechanizmus létrehozását, amely humanitárius vészhelyzetek esetén lehetővé tenné uniós civil és katonai források áramoltatását;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az EU főképviselőjének, az Európai Bizottság elnökének, Haiti elnökének és kormányának, az ENSZ humanitárius ügyekért és gyorssegélyekért felelős főtitkár-helyettesének és a tagállamok kormányainak.